Yerleşkeler
Tarih: 02 Haziran 2022

Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Saat: 10:00-10:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Murat FERMAN

(Beykent Üniversitesi Rektörü)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GENÇER ÇELİK

(Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

SALON A

Saat: 10:30-12:00

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – I

Oturum Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Şimal ÇELİKKOL (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Şimal ÇELİKKOL (Beykent Üniversitesi)

“Metaverse Pazarlarında, Marka Güveni Stratejileri Ve Önemi”

Doç. Dr. Adnan DUYGUN (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

“Hızlı Teslimatta İnovatif Olmak: “Getir” Örneği”

Dr. Öğr. Üyesi Ensar LOKMANOĞLU (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZEN (Beykent Üniversitesi)

“C Kuşağının İnovatif Yaklaşımlar Çerçevesinde, İletişimsel Ve Ekonomik Entegrasyon Süreçleri”

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan BAŞARAN (İstanbul Kent Üniversitesi)

“Blokzincir Teknolojisinin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi”      

Dr. Öğr. Üyesi Atila HAZAR (Beykent Üniversitesi)

“Spor Turizmi Ve Göksu Deltasının Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”

Dr. Murat KALKAN (İstanbul Üniversitesi)

“Hartz Reformları: Almanya’da İnovatif Bir Yaklaşım”

SALON B

Saat: 10:30-12:00

 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – I

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan ÖZKAYNAK (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Hasan ÖZKAYNAK (Beykent Üniversitesi)

“Yapıların Deprem Etkilerine Karşı Güçlendirilmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar”

Doç. Dr. Elif Çağda KANDEMİR (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

“Sismik Taban İzolatörlü Yapılarda Zemin-Yapı Etkileşiminin Etkisinin Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK (Ege Üniversitesi)

“Üniform Binaların Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Analizi İçin Bir Yaklaşım”

Dr. Öğr. Üyesi Sermet DEMİR (Doğuş Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KEMİKLİOĞLU (Doğuş Üniversitesi)

“Çentik Kanallı Sandviç Kompozit Panellere Uygulanan Eksenel Darbe Davranışının İncelenmesi”

Öğr. Gör. Münevver YAKUT (Beykent Üniversitesi)

“İnşaat Projelerindeki Gecikmeleri Ve Riskleri Bulanık Mantık Yaklaşımı İle İncelemek”

HALL A

TR: 12:15 – 13:45, MA: 10:15 – 11:45, PT: 10:15 – 11:45

INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL SCIENCE  - II

Moderator: Asst. Prof. Gerçek ÖZPARLAK (Beykent University)

Presenters:

Asst. Prof. Gerçek ÖZPARLAK (Beykent University)

“Green Finance”

Asst. Prof. Filiz DEMİR      (Karamanoğlu Mehmetbey University)

“The Effect Of Transformational Leadership On Strategic Innovation Management: Case Of City Hospitals”

Ricardo RIBEIRO (School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria, Portugal)

Luís SERRANO (School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria, Centre for Smart & Sustainable Mobility, Portugal)

Marcelo GASPAR (School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria, Centre for Smart & Sustainable Mobility, Portugal)

“Impact Of The Covid-19 Pandemic On The Automotive Industry Aftersales Market”

Asst. Prof. Türkan Müge ÖZBEKLER (Sinop  University)

“A Paradigm Shift From A Linear To Circular Economy: The Servitization Of Manufacturing”

Othman GAGA (Hassan First University, Faculty of Economics and Management)

Assoc. Prof. Said KARAM (Hassan First University)

Nasredine FATHELKHIR (Hassan First University, Faculty of Economics and Management)

“Market Frictions And Price Delay: The Case Of The Moroccan Stock Market”
 

SALON B

Saat: 12:15 – 13:45

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – II 

Oturum Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇ (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇ (Beykent Üniversitesi)

“İki Plaka Arasındaki Bir Silindir Üzerinden Seyrek Gaz Akışının İncelenmesi”

Öğr. Gör. Muhammet Anıl KAYA (Giresun Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Cengiz Görkem DENGİZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal YILDIZLI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

“Hafif Raylı Sistemlerde Pantograf ve Katener Temasının İncelenmesi”

Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI (Kastamonu Üniversitesi)

“Uyum Sağlayıcı Ajan Oranının Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi”

Dr. Öğr. Üyesi Bekir YAVUZER (Beykent Üniversitesi)

“Zn-Cu Biyobozunur Malzemelerde Homojenleştirme Tavlaması Süresinin Mikro Yapı Ve Sertlik Üzerine Etkisi”

Öğr. Gör. Yılmaz ÇAKIŞ (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Gazi Üniversitesi)

“Tam Otomatik Erichsen Test Donanımının Tasarımı Ve Prototip İmalatı”

Öğretim Üyesi Farshıd KHOSRAVI (Bartın Üniversitesi)

“Uzay Kafes Yapısının Küresel Düğüm Noktalarının Analizi Ve Tasarımı”

SALON A

Saat: 14:00-15:15

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – III

Oturum Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YEŞİLYURT (Bahçeşehir Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YEŞİLYURT (Bahçeşehir Üniversitesi)

“Sıcak Para Hareketleri”

Elvina SARAL (Yildiz Technical University, Graduate School of Social Sciences)

Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ (Yildiz Technical University)

“The Influence Of Green Innovation In Logistics: A Case Study For Logistic Companies In Turkey”

Dr. Menevşe ÖZDEMİR DİLİDÜZGÜN (Bahçeşehir Üniversitesi,Graduate School of Social Sciences)

“Sukuk As Alternative Finance Model For Companies”

Mert CEYLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Prof. Dr. Kenan AYDIN (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

“Sağlık Hizmeti Sektöründe Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumların Satın Alma Niyetine Etkisi”          

Çağla BULUT (Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

“Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Tedarik Zincirinde Kullanılmasının Algılanan Ürün Değeri Ve Müşteri Memnuniyetine Etkisi”

SALON B

Saat: 14:00-15:30

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – III

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selin KALKAN (Giresun Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Selin KALKAN (Giresun Üniversitesi) 

“Mikroenkapsülasyon Yöntemleri Ve Gıda Sanayii Uygulamaları”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Remzi OTAĞ (Giresun Üniversitesi)

“Antalya Yöresinde Yetişen Hint İnciri Meyvesinin Fizikokimyasal Ve Biyoaktif Özellikleri Üzerine Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Etkisi”

Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYA (Giresun Üniversitesi)

“Fındık Atık/Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi”

Arş. Gör. Dr. Şeyda Merve KARATAŞ (Gümüşhane Üniversitesi)

“Yeni Bir Kavram: Postbiyotik “ 

Öğr. Gör. Uğur BAYRAM (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. İlkay KOCA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

“Fonksiyonel Gıda Pazarında Koenzim Q10”

Beyza KABA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Assist. Prof. Belkıs TEKGÜLER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İlkay KOCA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

“Innovative Techniques In The Extraction Of Betalains”

SALON A 

Saat: 10:30-11:45

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM - IV 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Celal GÜLŞEN (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Celal GÜLŞEN (Beykent Üniversitesi)

“Türk Eğitim Tarihinde Erken Çocukluk Eğitimi”

Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ TEKİN (Hacettepe Üniversitesi)

“Çocuğun Sosyal Medya Kaynaklı Uğrayabileceği Zararlar ve Bunlara Karşı Çözüm Önerileri”

Arş. Gör. Habibe TOKUŞLU  (Beykent Üniversitesi)

Merve GÖK (Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

“Erken Çocukluk Eğitiminde Bir Karşılaştırma: Türkiye Ve Finlandiya Eğitim Sistemleri”

Ayşe DEDE (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

“Okul Merkezli Yönetim Ve Eğitim Sorunları Bağlamında Yeni Bir Paradigma”

Doç. Dr. Celal GÜLŞEN (Beykent Üniversitesi)

Fatma BAŞKAN (Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

“Türkiye Ve Almanya Eğitim Sistemlerinde Erken Çocukluk Eğitiminin Karşılaştırılması”

SALON B

Saat: 10:30-12:00

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – IV

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞBİLEN (Gaziantep Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Arş. Gör. Dr. Seren ORHAN (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞBİLEN (Gaziantep Üniversitesi)

“Mekanik Sistem Ve Optik Sistem İle Trombofili Testlerinin Performans Karşılaştırılması”

Öğr. Gör. Seda BULUT (Beykent Üniversitesi)

“Kanser Tedavisinde Farmasötik Nanoteknoloji Uygulamaları”

Prof. Dr. Bülent DEDE (Süleyman Demirel University)

Zeliha Nur YILMAZ (Süleyman Demirel University, Faculty of Sciences & Arts)

“Molecular Docking and Molecular Dynamics Studies of Some Biphenylketoximes as a Potential Inhibitor of Covid-19 Virus Infection”

Çağla ÇINAR (Dokuz Eylül University, Institute of Science)    

Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ (Dokuz Eylül University)

“Sequence Analysis Of Sars-Cov-2 And Similar Genomes”  

Ümmühan ATEŞ (Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLİMİ (Bartın Üniversitesi)

“Ca-I Ve Ca-II İzoenzimlerin Araştırılması Ve İnhibitörlerinin Öneminin İncelenmesi 2015-2021”

Meyse ABDULLAHCUMA  (Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLİMİ (Bartın Üniversitesi)

“Bazı Endemik Bitkiler Ve Bileşikler Üzerine Yapılan Antikanser Çalışmalar 2015-2021”

SALON A

Saat: 12:00-13:15

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – V

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Bora COŞAR (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Ahmet Yiğit ÖZGÜL (İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan YILMAZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

“Pazarlamada Sosyal Ticaret”

Gizem Fulya GÖKTAŞ (İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan YILMAZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

“Programatik Reklam ve Geleneksel Reklamcılığın Karşılaştırılması”

Sercan SERTKAYA (Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi)

“Yeni Sinema Platformu Netflix ve Nefret Söylemi “

Cemal Berkihan KELEŞ (Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi)

“3D Tasarım ve Animasyonların Filmlerde Kullanımı: Matrix, Jumanji, Başlat: Ready Player One”

Barış AKYÜZ (Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi)

Prof. Dr. Selin SONER KARA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

“Topluluk Öğrenimi İle Kredi Kartı Dolandırıcılık Tespiti Karşılaştırmalı Bir Analiz”

SALON B

Saat: 12:15-13:30

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – V

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SUSURLUK (Beykent Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SUSURLUK (Beykent Üniversitesi)

“Farklı Atkı Sıklıklarında Üretilen Saten Kumaşların Tutum Özelliklerinin Değerlendirilmesi”

Doç. Dr. Mihriban KALKANCI (Pamukkale Üniversitesi)

“Hazır Giyim Endüstrisinde “Metaverse” Uygulamaları”

Öğr. Gör. Şeyma Büşra GÜNCÜ (Beykent Üniversitesi)

“Tekstil Sektöründe Biyomimetik Biliminin Etkileri”

Berk Tolga ÇİFCİ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi)

Ramazan KABADAYI (Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi)

Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

“Lempel-Zıv Karmaşıklık Ölçümü Kullanılarak Büyüme Faktörlerinin Bulanık Sınıflandırılması”

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Tuba SAVRUN (Ordu Üniversitesi)

“Acil Servisten Başka Sağlık Merkezilerine Sevk Oranının İncelenmesi Bir Üniversite Hastanesi Örneği”

SALON A

Saat: 10:30-11:45

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – VI

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Murat DOĞAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

“Yiyecek Ve İçecek Sektöründe Endüstri 4.0 Ve Robotik Sistemler”

Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇELİK (Beykent Üniversitesi)

Emre Uzun

“Liderlik Ve Örgüt Kültürünün İnovasyonla İlişkisi”

Dr. Öğr. Üyesi Atila HAZAR(Beykent Üniversitesi)

“Ahilik Sistemindeki İşletmecilik Kurallarının Günümüz Türk İşletmeciliğine Kazandırılması İle İlgili Bir Model Yaklaşımı”

Öğr. Gör. Dr. Onur DERSE (Tarsus Üniversitesi)

“Lojistik 4.0'ın Dezavantajlarının Belirlenmesi Ve Risk Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi”

Öğr. Gör. Gizem GEÇGİL (Beykent Üniversitesi)

Öğr. Gör. Burcu Yaman SELÇİ (Beykent Üniversitesi)

“Covid-19 Döneminde Gerçekleşen Lojistik İnovasyonlar”

Nasredine FATHELKHIR (Hassan First University, Faculty of Economics and Management)

Assoc. Prof. Said KARAM (Hassan First University)

Othman GAGA (Hassan First University, Faculty of Economics and Management)

“Corporate Governance, Board Gender Diversity And Innovation”

SALON B

Saat: 10:30-11:45

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – VI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Aydın UNCUMUSAOĞLU (Giresun Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Arzu Aydın UNCUMUSAOĞLU (Giresun Üniversitesi)

“Su Kalite İndeksi ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kevendüzü Göleti'nin Sulama Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi”

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KIRBAŞ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

“Yere Monte Agrivoltaik Sistemlerde Mahsul Ve Enerji Üretim Potansiyelinin Araştırılması”

Arş. Gör. Umut Emre UZUN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Nihat PAMUK (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Sezai TAŞKIN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

“380 Kv Kuzeybatı Anadolu Güç Sisteminde TCSC Ve SSSC Etkisinin İncelenmesi”

Saliha KÖPRÜLÜ (Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

Alpay AHMETOĞLU (Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KEMİKLİOĞLU (Doğuş Üniversitesi)

“Car Side Mirror Design With Self-Drying System”

Evren OTUR (Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi)

Ahmet KOLUMAN (Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi)

“Yüz Tanıma Amaçlı Görüntü İşleme Kullanımı”

SALON A

Saat: 12:00-13:30

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – VII

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KUZUCANLI (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Okay DURMAN (Kırklareli Üniversitesi)

“Hukuk Yargılamasında, Özellikle Delillerin Değerlendirilmesinde Yapay Zeka”

Öğr. Gör. Cansu YAVUZER (Beykent Üniversitesi)

“Ceza Sorumluluğu Kapsamında Yapay Zeka”

Öğr. Gör. Mesut ULU (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Öğr. Gör. Yeliz AKÇAY (Beykent Üniversitesi)

“Sağlık İşletmelerinde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Risklerinin Değerlendirmesi Ve Azaltılması”

Öğr. Gör. Vedat CANER (Beykent Üniversitesi)

“İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımın Değerlendirilmesi”

Orkun DALYAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Hatice DALYAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

“İş Sağlığı Ve Güvenliği Biriminde Görevli Sağlık Personellerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”

SALON B

Saat: 12:00-13:30

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – VIII

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer KARAMAN (Ordu Üniversitesi)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ömer KARAMAN (Ordu Üniversitesi)

“Günümüzde Bilgi Kirliliği”

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DÜNDAR (Aksaray Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Cemal Ersin SİLİK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

“Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Geleceğe Nasıl Bakıyor Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Bir Uygulama”

Öğr. Gör. Emrah KÖROĞLU (Beykent Üniversitesi)

“Zenginlik ve Yoksulluk Döngüsü - Türkiye Örneği”

Özlem YILMAZ (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Doç. Dr. Fatih ERCAN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

“Yiyecek İçecek İşletmelerinde QR Menü Uygulamalarının Tüketiciler Perspektifinden Değerlendirilmesi”

Emine BOZKUŞ  (Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi)

“Endüstri 4.0 Kapsamında İnsan-Robot İlişkilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”

KAPANIŞ KONUŞMALARI

13:30 – 13:45