Yerleşkeler
Tarih: 14 Aralık 2021

V. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı

KONFERANS OTURUM PLANI

AÇILIŞ VE 1. OTURUM 09.30-11.45

 

 

 

 

 

 

Açılış Konuşmaları

 

Takdim 09.30

Rektör

Prof. Dr. Murat FERMAN

Beykent Üniversitesi Rektörü

09.30-09.45

Rektör

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN

Doğuş Üniversitesi Rektörü

09.45-10.00

Açılış Konuşmacısı

(Keynote Speaker)

 

Prof. Dr. Heinz GARTNER

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

10.00-10.15

10.15-10.25 ARA
1. OTURUM 10.25-11.45
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

10.25-10.30

Oturum Başlığı

 

Doğu Avrupa’da Meydana Gelen Güvenlik Sorunları

 

 

 

 

1.Oturum

Doç. Dr. Mehmet Cem OĞULTÜRK

İstanbul Aydın Üniversitesi

Çin’in Batı Balkanlarda Artan Etkisi

 

10.30-10.45

Dr. Ali GÖK

Gaziantep Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Çağla MAVRUK CAVLAK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

New Threats to Border Security and Reconsidering Turkey’s Border Security Policies

 

10.45-11.00

Avukat Dr. Oktay ALTUN

 

İzmir Barosu / Dokuz Eylül Üniversitesi

Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Devletlerin Sorumluluğunun Sınırları ve Etkisi

 

11.00-11.15

 

Dr. Erdal DÜZDABAN

 

Bağımsız Araştırmacı

 

Migration Crisis in Eastern Europe under Russia's Containment Policy

 

11.15-11.30

Soru-Cevap

11.30-11.45

 

11:45-13:00 ARA

2.OTURUM 13.00-14.20
Oturum Başkanı Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

13.00-13.05

Oturum Başlığı Karadeniz’de Meydana Gelen Güvenlik Sorunları

 

 

 

 

2.Oturum

 

Doç. Dr. Serkan YENAL

 

Milli Savunma Üniversitesi

Radikalleşmede Sosyal Medyanın Rolü

13.05-13.20

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İklim Güvenlik Bağıntısı ve İklim Değişikliğinin Çatışmaya Etkileri

13.20-13.35

Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ

 

Doğuş Ünivesitesi

Use of Space-Based Technologies for Security: Lessons for Turkey in a Troubled Neighborhood

13.35-13.50

Uzman Timuçin ARSLAN

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bilim Uzmanı (MA)

Kenar Kuşak Teorisi Bağlamında Doğu Akdeniz’de İttifaklar Ve Türkiye’nin Güvenliği (2010-2018)

13.50-14.05

Soru-Cevap

14.05-14.20

14.20-14.30 ARA
3.OTURUM 14.30-15.50
Oturum Başkanı Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

14.30-14.35

Oturum Başlığı EGE DENİZİ VE AKDENİZ’DE MEYDANA GELEN GÜVENLİK SORUNLARI

 

 

 

 

3.Oturum

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AK

Ayvansaray Üniversitesi

Natural Gas Resources Offshore Gaza Strip: A Gift or Peril for the East-Med Peace?

14.35-14.50

 

Doç. Dr. Güngör ŞAHİN

Milli Savunma Üniversitesi

Doğu Akdeniz’deki Bölgesel ve Küresel Aktörler Bağlamında Türkiye’nin Enerji Güvenliği

14.50-15.05

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Tanrıverdi ŞEYŞANE

Doğuş Üniversitesi

Suriye İç Savaşı Bağlamında Gıda Güvenliği

15.05-15.20

 

Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol KARTAL

Beykent Üniversitesi

Doğu Akdeniz'de Yaşanan Krizler ve Türkiye’ye Etkileri

15.20-15.35

Soru-Cevap

15.35-15.50

Tarih: 14.12.2021

Saat: 09.30 - 15.50

Düzenleyen: Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

*Konferans Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Meeting ID: 933 8942 9879