Yerleşkeler
Tarih: 30 Ağustos 2021

Sakarya Meydan Muharebesini ve 30 Ağustos Zaferi Anma Paneli

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Karbi (Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar:
-Prof. Dr. Metin Ayışığı (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
"Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerine İstanbul'un Desteği"

-Dr. Öğr. Üyesi Soner Dursun (Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
"Büyük Taarruz ve Fahrettin Altay'ın Atlı Askerleri"

Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.30-12.00
*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecektir.
Meeting ID: 952 5350 6297
Düzenleyen: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü