Yerleşkeler
Tarih: 19 Ocak 2021

Pandemi Odaklı Kamusal Alan Tasarımı

Kent Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği

PANDEMİ ODAKLI KAMUSAL ALAN TASARIMI ATÖLYE Sergisi

19-20 ARALIK 2020

Atölye Yürütücüleri: Prof. Dr. Ayşe Uğur Tütengil, Doç. Dr. Şen Yüksel, Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil, Dr. Öğr. Üyesi Ürün Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yaşar Erdinç

Sergi Organizasyonu: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yaşar Erdinç, Arş. Gör. Duygu Cankurtaran, Arş. Gör. Alperen Alan, Arş. Gör. Büşra Balaban, Arş. Gör. Hakan Ilıkoba, Arş. Gör. Nur Türkoğlu