Yerleşkeler
Tarih: 02 Eylül 2020

12. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

Tarih: 2-4 Eylül 2020 / Bakü - Azerbaycan

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu seneki konferans Bakü, Azerbeycan'da, Odlar Yurdu Üniversitesi işbirliği ile yapılacaktır. Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği, uluslararası ticaret, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre toplantı konuları arasında yer almaktadır.

İletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bildiri İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olmalıdır.

Konferansta sunulan bildiriler, konferans sonrasında gereken düzeltmeler yapıldıktan sonra ve ilgili hakem sürecini tamamladığı takdirde, aşağıdaki dergilerden tercih edeceğiniz birinde yayınlanacaktır.

  • Doğuş Üniversitesi Dergisi
  • Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Dergisi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üniversitelerarası Kurul'un ve devlet üniversitelerinin "Uluslararası Bilimsel Toplantı" kriterlerini sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: http://avekon.org/