Yerleşkeler
Tarih: 21 Şubat 2020

İKY Çalışmalarında Güncel ve Eleştirel Tartışmalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen  “Recent and Critical Debates in HRM Studies” başlıklı uluslararası sempozyum, 21 Şubat 2020 tarihinde Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisinde gerçekleştirildi.    

İnsan kaynakları yönetimi dünyası çok hızlı bir şekilde gelişmekte olduğundan, bu toplantının temel amacı; mevcut bilgi, uygulamalar ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında güncel İKY uygulamalarını, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi açısından tartışmak ve bu alanda uzmanlaşan bilim insanlarını ve profesyonelleri bir araya getirmekti.

Toplantının ikinci hedefi, yalnızca akademik değil bu alanda faaliyet gösteren diğer paydaşların da ilgisini çekmek, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini etkileşimli olarak paylaşmaları için uygun bir ortamı oluşturabilmekti.

Bu perspektifle planlanmış olan sempozyum üç oturum şeklinde düzenlenmiştir. İlk oturumda İngiltere ve İspanya'dan katılım sağlayan ve ilgili alanda deneyimli üç akademisyen, yurt dışındaki güncel insan kaynakları uygulamalarını ve kendi araştırmalarını içeren çalışmaları dinleyicilere sundu.

İkinci oturumda özel sektörden 3 profesyonel, teknolojinin iş ortamı ve süreçlerini nasıl değiştirdiğine ve insan kaynakları açısından ne gibi yenilikleri getirdiğine yönelik deneyimlerini paylaştı.

Son oturumda ise “SSCI ve diğer kaliteli dergiler için makalelerin nasıl hazırlanması gerektiğine dair  önemli bilgiler aktarıldı.

Karşılıklı bilgi paylaşımı ve etkileşimle geçen sempozyum gün sonunda amaçlananlar gerçekleştirilmiş olarak tamamlandı.