Yerleşkeler
Tarih: 07 Ocak 2020

Sosyal Değerin Yaratılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ‘‘Sosyal Değerin Yaratılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü’’ konulu sempozyum, 7 Ocak 2020 Salı günü Taksim Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Afacan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Duygu Acar Erdur'un gerçekleştirdiği sempozyumda, IGI Global Kitap Projesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden Arş. Gör Muhammet Fatih Şengüllendi ile Arş. Gör. Sevcan Pınar ve Arş. Gör. Aziz Mücahit Bakır, ''Sosyal Girişimciliğin Sosyal Etki Teorisi Kapsamında İncelenmesi: 1978'den 2019'a Bibliyometrik Bir Analiz'' başlığı altında değerlendirmede bulundu.

Birinci oturumda ayrıca; TED Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Burze Yaşar, ''Gelişmekte Olan Pazarlarda Sosyal Girişimcilik Ekosistemi: Türkiye Örneği'' hakkında, Maltepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Beyza Bayarçelik ve Altınbaş Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hande Begüm Bumin Doyduk, ''Sosyal Girişimcilikle Toplumsal Değer Yaratmak'' hakkında, Marmara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hale Cide Demir, ''Dijitalleşmenin Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Üzerine Etkileri'' hakkında bilgilerini aktardı.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise; Bezmialem Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kerem Toker, ''Sosyal Sürdürülebilirlikten Sosyal Girişimciliğe'' konusunda, Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç, ''Sosyal İşletmelerin Sürdürülebilirliği: Strateji Yapma ve Performans Ölçüm Süreçlerindeki Zorluklar'' konusunda, İstanbul Teknik Üniversitesiden Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ile Dr. Öğr. Üyesi Gaye Karaçay Aydın, ''Toplumsal Kültür, Sosyal İnovasyonun Gelişimini Nasıl Güçlendirebilir veya Engelleyebilir?'' konusunda görüşlerini paylaştı.

Üçüncü oturumda ise; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden Doç. Dr. Erkut Altındağ, ''Sosyal Girişimciliğin Büyülü Bir Öğesi: Kitle Fonlaması'' hakkında, Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Esen Kara, ''Sosyal Finansman: Sosyal Etki Bağları Örneği'' hakkında, Medipol Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Bozaykurt, ''Bop için Sosyal İnovasyon Temelli İş Modelleri'' hakkında değerlendirmede bulundu.

Sempozyum, Kitap IGI Global kitap projesi kapsamında çalışma planının belirlenmesine ilişkin Yuvarlak Masa Toplantısı ile sona erdi.