Yerleşkeler
Tarih: 05 Aralık 2019

Sosyoloji Kulübü- İnsan Davranışları ve Hastalıklarının Kökenleri

İnsan davranışlarının kökenleri ve psikiyatrik bozukluk başlığı altında interdisiplinel bir yaklaşımla (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, psikiyatri ve biyoloji) bugün hastalık ve bozukluk olarak nitelendirdiğimiz tüm davranış biçimlerini, evrimsel süreçte bize nasıl faydalar ve yararlar sağladığı ama modern toplumun ortaya çıkmasıyla birlikte normal ve anormal kavramları üzerinden bunlara hastalık atfedilmeleri sonucunda günümüzde bunları nasıl değerlendirmek daha doğru olur ve bunları nasıl yapmalıyız? Nelere başvurmalıyız? ve içinde bulunduğumuz toplumu nasıl daha iyi anlarız ve değiştirip dönüştürebiliriz konuları üzerine tartıştık.