Yerleşkeler
Tarih: 16 Eylül 2019

Gönen Vizyon 2023 Projesi Tarım Çalıştayı Gerçekleştirildi

Balıkesir ili Gönen ilçesinin, gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen Ticaret Odası, Beykent Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi katılım ve katkılarıyla başlatılan Gönen Vizyon 2023 proje çalışması, koordinatör Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülay SELVİ HANİŞOĞLU tarafından yürütülmektedir.

Yapılan SWOT analizi sonrasında, projeye sektörel çalıştaylarla devam edilmektedir. 16-17 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Turizm Çalıştayı sonrasında, 16-17 Eylül 2019 tarihlerinde  Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde Tarım Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda öncelikle  Gönen ilçesinin tarımsal kapasitesi değerlendirilmiştir. Daha sonra sürdürülebilir tarımsal politikaları, su yönetimi, kaynak kullanımında optimizasyon, permakültür, meyvecilik ve hayvancılık konularında paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya üniversitemiz öğretim üyeleri ile Balıkesir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve çeşitli kurumlardan konularında uzman katılımcılar katkıda bulunmuşlardır.