Yerleşkeler
Tarih: 27 Ağustos 2019

1. Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı

Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümümüz tarafından düzenlenen 1. Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı 27 Ağustos Salı günü Ayazağa – Maslak Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Oyunculuk Bölümünden  Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin’in moderatörlüğünde iki oturum olarak düzenlenen çalıştayda açılış konuşmasını ise Rektörümüz Prof. Dr. Murat Ferman yaptı. 

Çalıştaya davetli konuşmacılardan;

 • Prof. Dr. Semih Çelenk, “1976’dan Bugüne Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Şemsiyesinde Bir Oyunculuk, Tasarım ve Yazarlık Eğitimi” konusunda,
 • Prof. Dr. Türel Ezici, “Günümüzde Tiyatro-Oyunculuk Eğitiminde Kalite Stratejileri” konusunda,
 • Prof. Erol İpekli, “Oyunculuk Eğitiminde Eğitmenin Rolü” konusunda,
 • Prof. Dr. Kerem Karaboğa, “Tiyatro Kuramı Eğitiminin Sorunları ve Olanakları” konusunda,
 • Prof. Dr. Erhan Tuna, “Tiyatro Eğitiminde Öğrencinin Kültürel Altyapı Sorunu” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayla Kapan Ezici, “Günümüzde Tiyatro Yönetmeninin Eğitimi” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel Erdenk, “Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde Oyunculuk Eğitimi” konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla devam eden çalıştayda bildiri sunumları da yapıldı. Bu kapsamda;

 • Doç. Dr. Özlem Belkıs, “Programlar ve Yaklaşımlar Bağlamında Türkiye’de Dramatik Yazarlık/Dramaturgi Eğitimi” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine Aktulay Çakır, “Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde 1997’den 2019’a Yapısal Dönüşümler” konusunda,
 • Öğr. Gör. Noyan Ayturan, “Oyuncunun Enerjisi Üzerine Termodinamik Bir Yaklaşım” konusunda,
 • Öğr. Gör. Dr. Ebru Soyuerden, “Kamera Önü Oyunculuk ve Sahne Oyunculuğu Hakkında” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin, “Oyunculuk ve Tiyatro Bölümü Mezunlarına Alternatif Mesleki Kimlik Seçenekleri Sunmak Mümkün Mü?'' konusunda
 • Doç. Dr. Hasibe Kalkan, “Bir Metin Olarak Sahneleme Çözümleme Yöntemi İçin Öneriler” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Uluç Esen, “Akademik Oyunculuk Eğitiminin İşlevi” konusunda,
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çelik, “Kültürel Çoğulcu Bir Tiyatro Eğitiminin Mümkünlüğü/Zorunluluğu” konusunda,
 • Arş. Gör. Nazım Sarıkaya, “İnteraktif Sahne Çalışması Olarak Dramaturji ve Oyunlaştırma Atölyesi” konusunda,
 • Doktora Öğrencisi Bülent Yıldız, “Oyun Analiz ve Eleştirisinde Yeni Bir Alımlama Yöntemi Olarak Rizomatik Okuma” konusunda,
 • Doktora Öğrencisi Eylem Ejder, “Tiyatro Eğitiminde Kritik Çaba: Tiyatro Eleştirisinde  Kolektif Yeni Modeller ve Deneysel Arayışlar” konusunda bildiri sunumları yaptılar.