Yerleşkeler
Tarih: 02 Temmuz 2019

Dijital Çağda Çocuk ve Yeni Medya Okuryazarlığı Semineri Gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi Yeni Medya ile Medya ve İletişim bölümleri tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı “Dijital Çağda Çocuk ve Yeni Medya Okuryazarlığı” semineri, konu ile ilgili farklı disiplinlerden önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası katılım

Taksim Yerleşkesinde gerçekleştirilen seminere; İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Alper Değerli moderatörlüğünde, Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek, Lancaster Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Julia Gillen ve Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Oktay Taymaz Sarı katıldı. Seminerde Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Akyol Akın da eşzamanlı çevirmenlik yaptı.

‘‘Bilgiye ulaşım ve iletiyi doğru sınıflandırma önemli’’

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, seminerin bilgiye ulaşmanın ve iletileri doğru sınıflandırmanın büyük önem kazandığı günümüz koşullarında, "medya okuryazarlığı"nın da bireyin kendi yolunu aydınlatabilmesinde yerini belirleyeceğini ifade etti.

Çözüm yolları tartışıldı

Seminerde, dijitalleşen dünyada çocukların kitle iletişim araçları ile doğumdan itibaren sarmalanışına ilişkin tüm parametreler ele alındı. Çocukların gelişimi açısından oluşabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi adına çözüm yollarının tartışıldığı seminerde, yeni medya okuryazarlığının alternatif olarak değerlendirilmesi fikri de masaya yatırıldı.

Katılımcılar, uzmanlık alanları bağlamında konuyu; çocuk gelişimi, dilbilim ve medya perspektifinden bakarak bütüncül bir yaklaşımla irdeledi.

Seminer, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal’ın katılımcılara plaket takdiminin ardından sona erdi.