Beykent Etkinliker Listeleme Sayfası

Etkinlikler

Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu - IV

“Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Hukuki Sorunlar”

Sempozyumun Amacı:

Sempozyumun amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerini akademik araştırmalara ve çalışmalara daha erken bir dönemde yöneltmektir. Sadece ders kitaplarından değil aynı zamanda diğer bilimsel kaynaklardan ve içtihatlardan da yararlanarak öğrencinin kendisini geliştirebilmesinin yolunu göstermektir. Bu nedenle tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerini BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU’na tebliğ sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyumun Konusu:

Katılımcılardan Yargı Kararları ışığında temel bir sorunu ele alıp tebliğ metni olarak hazırlamaları istenmektedir. Konular hukukun muhtelif alanlarından seçilebilir. Tebliğ sahiplerinden, ele aldıkları konuyu ve hukuki sorunu bilimsel atıflarla ve yargı içtihatları ile tartışarak sunmaları ve nihayetinde kendi düşüncelerini dile getirmeleri beklenmektedir.

Başvuru:

Sempozyuma katılmak isteyen Hukuk Lisans Öğrencilerinin inceleyecekleri Yüksek Mahkeme Yargı Kararını/Kararlarını ve bu kararı/kararları nasıl inceleyeceklerini anlattıkları en az 200 kelimelik bir özet metnini aşağıdaki iletişim adresine göndermeleri gerekmektedir.

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi D. Celaleddin KAVAS

Uluslararası Hukuk Kulübü Başkan Yardımcısı Beyza DOĞAN

 

Tebliğ Gönderim Adresi: beykentuhk@gmail.com

Tebliğ Önerisi Son Gönderme Tarihi: 30 Nisan 2022

Tebliğ Değerlendirme Sonuçları: 7 Mayıs 2022

Öğrenci Sempozyumu Tarihi: 14 Mayıs 2022

Sempozyum Yeri: ZOOM


*Sempozyumda sunulan tebliğler Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı olarak yayımlanacaktır. 

*2021 yılında düzenlenen III. Öğrenci Sempozyumu’na “HukukArtı” youtube kanalından ulaşabilirsiniz.