Beykent Etkinliker Listeleme Sayfası

Etkinlikler

Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu - II

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘‘Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu – II’’ 23 Aralık 2019 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisindeki sempozyumda dört oturum halinde yapıldı.

1. Oturum
 

Saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlayan ve saat 14.45’te sona eren sempozyumun ilk oturumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturum kapsamında; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Muhammed Emin Zonturoğlu, ‘‘Aile Konutu’’ hakkında, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Fadime Dilek Yavuz, ‘‘Çocuğun Ortak Velayeti’’ hakkında, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Kürşat Üçüncü, ‘‘Yoksulluk Nafakasında Süresizlik’’ hakkında değerlendirmede bulundu.

2. Oturum
 

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz’un başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Anıl Kurt, ‘‘ Bir Yasa Boşluğu: Culpa in Contradendo’’ hakkında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Elif Mart, ‘‘Sebebi Gösterilmeden Borç Tanınması (Soyut Borç İkrarı) hakkında, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Görkem Dizdarlı, ‘‘Ticari İşletmenin Devri ve Rehni’’ hakkında sunum yaptı.

3. Oturum
 

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Öztezel’in başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Gülşen Başarır, ‘‘Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Temelli Şiddetin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi’’ hakkında, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Remzi Çağrı Uzun, ‘‘Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Kışkırtıcı Ajan ve Hukuk Devleti’’ hakkında bilgi aktardı.

4. Oturum

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi D. Celaleddin Kavas’ın başkanlığını yaptığı dördünü oturumda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ahsen Alparslan, ‘‘AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğü’’ hakkında, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Fatma Kara, ‘‘Sosyal Medya ve Yayın Platformlarında İfade Özgürlüğü’’ hakkında, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden İrem Özdemir, ‘‘AYM ve Yargıtay Kararları Doğrultusunda Basın ve İfade Özgürlüğü’’ hakkında değerlendirmede bulundu.