Yüksek Lisans ve Doktora Af Öğrenci Ödeme Kriterleri
Tarih: 13 Eylül 2022

Yüksek Lisans ve Doktora Af Öğrenci Ödeme Kriterleri

Af başvurularında bulunan lisansüstü programlara başvurusu kabul edilerek, tekrar kayıt olacak öğrencilere uygulanacak mali ödeme koşulları aşağıda belirtilmektedir;

*Tüm programlara gelen öğrenciler (Tezli/Tezsiz Y. lisans, Klinik Psikoloji, Doktora ve Sanatta Yeterlilik dahil) 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı  ücretinin % 20’sini öderler. (Öğrencilere bunun karşılığında 2 dönem için mali kayıt onayı verilir).

  • Ayrıca ders alarak devam edecek öğrenciler, Yüksek lisans programın da (Klinik Psikoloji hariç) alacakları her ders için 2022-2023 eğitim yılı ücretinin %10’unu, Klinik Psikoloji Y. lisans için % 5’ini, Doktora ve Sanatta Yeterlik programında % 5 ‘ini öderler.

*Yüksek Lisans Programında eğitimin 2022-2023 eğitim öğretim yılında tamamlanmaması durumunda (Klinik Psikoloji hariç)  her dönem için ilgili yılın eğitim öğretim yılı ücretinin %10 unu, Klinik Psikoloji Y. lisans için % 5’ini öderler.

*Doktora ve sanatta yeterlik programında eğitimin 2022-2023 eğitim öğretim yılında tamamlanmaması durumunda, her dönem için ilgili yılın eğitim öğretim ücretinin % 5 ‘ini öderler.