Üniversitemize Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 19 Şubat 2020

Üniversitemize Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 4 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim
Elemanı
Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 1 Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil, Giyim Sanatları Eğitimi alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES : 70
YDS : 50
SÖZ
EA
SAY
Arş. Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (İngilizce) 1 Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES : 70
YDS : 50
EA Arş. Gör.
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 1 Mimarlık alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES : 70 SAY Öğr.Gör.
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES : 70
YDS : 50
SAY Arş. Gör.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık

İdareciliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanlarının birinde en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ALES : 70
YDS : 50
EA Arş. Gör.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Duyuru Başlangıç Tarihi: 19.02.2020

Son Başvuru Tarihi: 04.03.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 06.03.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 09.03.2020

Nihai Değerlendirme: 11.03.2020

 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler

 1. Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
 2. YÖK formatlı özgeçmiş.
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 5. Adli Sicil Kaydı Belgesi 
 6. Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
 7. Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
 8. ALES Belgesi
 9. Yabancı Dil Belgesi
 10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
 11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
 12. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul