Üniversitemize 8 Öğretim Üyesi Alınacaktır
Tarih: 16 Şubat 2020

Üniversitemize 8 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Fen - Edebiyat Fakültesi Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) 1 Prof.Dr. Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı
1 Doç.Dr. Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı
1 Dr.Öğr.Üyesi Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2 Dr.Öğr.Üyesi Medeni Hukuk
Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 1 Dr.Öğr.Üyesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Dr.Öğr.Üyesi Sosyal Politika
İşletme Yönetimi 1 Dr.Öğr.Üyesi İşletme
Üniversitemize 8 Öğretim Üyesi(Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.