Üniversitemize 5 Öğretim Üyesi Alınacaktır.
Tarih: 28 Kasım 2021

Üniversitemize 5 Öğretim Üyesi Alınacaktır.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemize  2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile "Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan koşulları  yerine getirmiş  olmak kaydı  ile aylık  ve  özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular  dikkate alınmaz. İnternet  üzerinden başvurular  kabul  edilmez. Başvuru  için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro
Sayısı
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1 Profesör Erişkin Psikiyatri
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman 1 Profesör Pazarlama
Finans ve Bankacılık 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Finans, Bankacılık
Lojistik Yönetimi * 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği, Lojistikte Sayısal Modeller, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Lojistik, İşletme Mühendisliği
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1 Doktor
Öğretim Üyesi
İnşaat Mühendisliği

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.6698 Sayılı Kişisel    Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca    Akademik    Personel Adayı Açık Rıza    Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-
acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.