Üniversitemize 4 Öğretim Üyesi Alınacaktır
Tarih: 24 Haziran 2020

Üniversitemize 4 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 1 Doktor Öğretim Üyesi Oyunculuk, Tiyatro, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji, Opera-Şan, Müzik, Bale
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 1 Profesör Genel Cerrahi
1 Doçent Genel Cerrahi
1 Doktor Öğretim Üyesi Genel Cerrahi
Üniversitemize 4 Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.