Üniversitemize 3 Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 17 Temmuz 2019

Üniversitemize 3 Öğretim Görevlisi Alınacaktır

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü

Bölüm / Program / Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

ALES/YDS EşDeğeri Puanı

ALES Puan Türü

Aranan Nitelikler

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Görevlisi

2

 

ALES: 70

 

SAY

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim sistemleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Moda Tasarımı

Öğretim Görevlisi

1

 

ALES: 70

 

SÖZ

EA

 

Moda Tasarımı, Giyim Endüstrisi, Giyim Sanatları alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

Başvuru ve Sınav Takvimi

Duyuru Başlangıç Tarihi: 17.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 31.07.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 05.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi:07.08.2019

Nihai Değerlendirme: 09.08.2019

 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İstenen Belgeler

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19

34396 Sarıyer, İstanbul