Üniversitemize 27 Araştırma Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 03 Şubat 2020

Üniversitemize 27 Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 27 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim
Elemanı
Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Fen – Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SAY

EA

SÖZ

Arş.Gör.
Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) 1 Mütercim – Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SAY

EA

SÖZ

Arş.Gör.
Mütercim – Tercümanlık (Rusça) 1 Rus Dili ve Edebiyatı alanından en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SAY

EA

SÖZ

Arş.Gör.
Psikoloji 1 Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Klinik Psikoloji alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Sosyoloji (İngilizce) 2 Sosyoloji alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 1 Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SÖZ

EA

SAY

Arş.Gör.
İletişim ve Tasarım 2 Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim, Medya ve İletişim alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SÖZ Arş.Gör.
Oyunculuk 1 Oyunculuk, İleri Oyunculuk alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SÖZ

EA

SAY

Arş.Gör.
Sinema - Televizyon (İngilizce) 1 Sinema Televizyon, Sinema, Film Tasarımı, Canlandırma Film, Radyo-Sinema alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SÖZ Arş.Gör.
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 1 Anayasa Hukuku alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik hukuku Anabilim Dalı 1 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Kamu Hukuku Anabilim Dalı 1 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Mali Hukuk Anabilim Dalı 1 Mali Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı 1 Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 2 Milletlerarası Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 2 Milletlerarası Özel Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 1 Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik, Lojistik, Uluslararası Ticaret, İşletme alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik, Lojistik, Uluslararası Ticaret, İşletme alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
İşletme 1 Finans, Muhasebe, Bankacılık alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Finans, Muhasebe, Bankacılık alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES : 70 YDS : 50 EA Arş. Gör.
İşletme (İngilizce) 1 İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim yönetimi, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Bankacılık, Finans alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Bankacılık, Finans alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES : 70 YDS : 50 EA Arş.Gör.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 03.02.2020

Son Başvuru Tarihi: 17.02.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 20.02.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 24.02.2020

Nihai Değerlendirme: 26.02.2020

 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul