Üniversitemize 24 Öğretim Üyesi Alınacaktır
Tarih: 09 Ağustos 2020

Üniversitemize 24 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Fen- Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık 1 Profesör Mütercim - Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi
Psikoloji 1 Profesör Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi
Matematik 1 Doktor Öğretim Üyesi Matematik, Matematik Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce)* 1 Profesör Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği 1 Doktor Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği
Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 1 Doktor Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları
İlk ve Acil Yardım 2 Doktor Öğretim Üyesi Acil Tıp, Dahiliye, Genel Cerrahi alanlarından birinde uzmanlık sahibi olmak.
Elektronörofizyoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Nöroloji
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 Doktor Öğretim Üyesi Radyoloji
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1 Doktor Öğretim Üyesi Histoloji ve Embriyoloji
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce)* 1 Profesör Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
1 Doktor Öğretim Üyesi Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
İşletme (İngilizce)* 1 Doçent Finans
Yönetim Bilişim Sistemleri 2 Doktor Öğretim Üyesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Sayısal Yöntemler, Yazılım Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 1 Doktor Öğretim Üyesi Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim ve ilkeleri ve Organizasyon, Hemşirelikte Eğitim İlke ve Yöntemleri.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Üniversitemize 24 Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.
*Yükseköğretim Krumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7. Maddesi hükümlerine uygun olarak dil yeterliliğine sahip olmak.
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.