Üniversitemize 14 Arş. Gör. ve 11 Öğr. Gör. Alınacaktır
Tarih: 04 Şubat 2020

Üniversitemize 14 Arş. Gör. ve 11 Öğr. Gör. Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 14 Araştırma Görevlisi, 11 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 3 Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70

SAY

EA

Öğr.Gör.
Diş Protez Teknolojisi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr.Gör.
Diyaliz 2 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr. Gör.
Grafik Tasarımı 1 Grafik, Grafik Tasarımı alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 EA Öğr. Gör.
Lojistik 1 Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70

SAY

EA

Öğr.Gör.
Optisyenlik 1 Fizik alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr. Gör.
Radyoterapi 1 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr. Gör.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1 TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES: 70 SAY Öğr. Gör.
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Kimya Mühendisliği 1 Kimya Mühendisliği alanından tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Makine Mühendisliği 1 Makine Mühendisliği alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Makine Mühendisliği (İngilizce) 1 Makine Mühendisliği alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Mimarlık (İngilizce) 1 Mimarlık alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Yazılım Mühendisliği 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Anatomi Anabilim Dalı 1 Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 04.02.2020

Son Başvuru Tarihi: 18.02.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 21.02.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 25.02.2020

Nihai Değerlendirme: 27.02.2020

 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul