Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden İtibaren Verilmesi Planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Hk.
Tarih: 02 Şubat 2023

Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden İtibaren Verilmesi Planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Hk.

Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden İtibaren Verilmesi Planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Hk.

Yüksek Öğretim Kurulunun ilanı doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde belirtilen programlar için eğitim ve öğretim süresi içinde verilebilecek pedagojik formasyon eğitimini almak isteyen öğrenciler 08.02.2023 Çarşamba günü 17:30’a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapabilirler.
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi alabilecek programlar için tıklayınız.

Dilekçe formatı için tıklayınız.