Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Arş. Gör. Ön Değerlendirme Sonucu