Ön Lisans ve Lisans Bütünleme Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar
Tarih: 08 Ocak 2021

Ön Lisans ve Lisans Bütünleme Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar

1. Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir.
2. Yaz Öğretiminin bütünleme sınavı yoktur.
3. Dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlayan ancak dönem sonu sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya dönem sonu sınavına girerek başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
4. Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu FF veya FD olarak açıklanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.
5. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin bağıl değerlendirilmesindeki harf-not aralıkları aynen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.
6. Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.
7. Hangi gerekçe ile olursa olsun dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Mazereti olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
8. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.