Üniversitemize Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 26 Temmuz 2019

Üniversitemize Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı ALES/YDS EşDeğeri Puanı ALES Puan Türü Aranan Nitelikler
Fen – Edebiyat Fakültesi Mütercim – Tercümanlık (Rusça) Öğretim Görevlisi* 1

 

ALES: 70
YDS: 80

SÖZ

EA

SAY

Rus Dili ve Edebiyatı alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Öğretim Görevlisi 1 ALES: 70
YDS: 50
SAY Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Eğitim alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 ALES: 70
YDS: 50
EA Finans, Bankacılık ve Finans, Para ve Banka, Finansal İktisat, İktisat alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Finans, Bankacılık ve Finans, Para ve Banka, Finansal İktisat, İktisat alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 ALES: 70
YDS: 50
EA Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Güvenlik alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Güvenlik alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 2 ALES: 70
YDS: 50
SAY Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

*Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan ve ön değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar için 20.08.2019 tarihinde Sözlü Sınav yapılacak olup, Sözlü Sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 26.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 09.08.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 19.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi:21.08.2019 

Nihai Değerlendirme: 23.08.2019

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul