Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları (2020 Erasmus+ Proje)
Tarih: 21 Ocak 2020

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları (2020 Erasmus+ Proje)

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek / staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 10.02.2020–29.02.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. a) Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

  1. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS),
  2. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.

İngilizce Hazırlık ve Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

Staj hareketliliği için:

  1. Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletmenin belirlenmesi ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunması gerekmektedir. 
  2. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 
  3. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları olabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus + Değişim Programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 10.02.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenim Hareketliliği 1 dönem veya 1 Eğitim-Öğretim yılıdır, Staj hareketliliğinde ise asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

Başvuru için gerekli evraklar:

-Online Başvuru*

-Transkript (İmzalı, mühürlü ve güncel tarihli)

-Öğrenci belgesi (İmzalı, mühürlü ve güncel tarihli)

-Kimlik (veya pasaport) fotokopileri

* Açıklama: Öğrenciler yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  https://obs.beykent.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sistemine yükeleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

Online Başvuru rehberi için tıklayınız.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz, 07.03.2020 tarihinde Ayazağa Yerleşkesinde yapılacak olan yazılı sınava ve 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında Beylikdüzü Yerleşkesi ve Ortaköy Yerleşkesinde yapılacak olan sözlü sınavına katılmak zorundadır. Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir. 

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir.

Seçim Kriterleri

2020 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında Erasmus ofisine teslim edilmeli)*

+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. 

Anlaşmalı Kurum Listesi

https://www.beykent.edu.tr/uluslararasi/erasmus/erasmus-anlasmalarimiz

*Engelli öğrencilere yönelik ilave destek ve imkânlara ilişkin bilgiler. 

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Eğitim alanlarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için engelli öğrencilere Erasmus+ proje kapsamında ek hibe verilebilir.

Fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ programına başvurmak isteyen öğrenci için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlanabilir. 

Ek Hibe

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibe için başvuruda bulanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik dönemine hazırlanırken özel ihtiyaçları ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili duruma ilişkin olarak öngörülen ek masraflar belirtilmeli.

 Erasmus+ özel ihtiyaç desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).