Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2020-1-TR01-KA103-081281 Proje Başvuruları
Tarih: 07 Mayıs 2021

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 2020-1-TR01-KA103-081281 Proje Başvuruları

Kimler Başvuru Yapabilir?

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. a) Lisans/Ön Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

  1. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS),
  2. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.

İngilizce Hazırlık, Kayıt donduran, Uzaktan Öğretim Programları öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir Anadal’ından başvuru yapabilir.

Yandal Programına kayıtlı olan öğrenci sadece Anadal’ından başvuru yapabilir

Staj hareketliliği için:

  1. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
  2. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları olabilir.
  3. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

2021-2022 ve 2022-2023 (Güz Dönemi) yıllarında Erasmus + Değişim Programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 27.05.2021 – 15.06.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenim Hareketliliği 1 dönem veya 1 Eğitim-Öğretim yılıdır, Staj hareketliliğinde ise asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

Başvuru için gerekli evraklar:

-Online Başvuru*

-Transkript (güncel tarihli)

-Öğrenci belgesi (güncel tarihli)

* Açıklama: Öğrenciler yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak https://obs.beykent.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sistemine yükleyerek online başvurusunu gerçekleştirebilir.

Erasmus Başvuru Kılavızu için tıklayın.

Eksik veya yanlış evrak yükleyen öğrencilerin başvuruları geçersiz olup, sınava girme hakkı tanınmayacaktır.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek ve staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, 23.06.2021 (Çarşamba) tarihinde online yapılacak olan yazılı ve 28.06.2021-01.07.2021 tarihlerinde sözlü sınavlarına katılmak zorundadır. Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir. Sınavı geçme baraj puanı 70 (yetmiş).

Seçim Kriterleri

2020 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında online sisteme yüklenmeli)*

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir.

Anlaşmalı Kurum Listesi

https://www.beykent.edu.tr/uluslararasi/erasmus/erasmus-anlasmalarimiz

*Engelli öğrencilere yönelik ilave destek ve imkânlara ilişkin bilgiler.

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Ek Hibe

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibe için başvuruda bulanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik dönemine hazırlanırken özel ihtiyaçları ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili duruma ilişkin olarak öngörülen ek masraflar belirtilmeli.

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli(örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).

Kontenjan

İşbu duyuru 2020 proje kapsamında ek duyuru olup, bütçemizde kalan hibe miktarına göre dağıtımı her bir kademede (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) yer alan bölümlerden kazanan öğrenci sayısına göre daha sonra ilan edilecektir.

Staj Hareketliliği kapsamında en fazla 2 kişilik kontenjanımız mevcut olup, seçim bölüm bazlı değil, puan sıralamasına göre yapılacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilmektedirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay’a kadar hibe alabilmektedirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibesiz olarak devam edebilmektedirler.

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 

 

500

 

 

600

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

 

300

 

400

İsteyen öğrencilerin maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler

2020 proje kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

NOT: 1. Pandemiden (ve diğer mücbir sebeplerden) kaynaklı hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Kaynaklanabilecek her hangi bir maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

2. Öğrencilerimizin yapacakları başvurularda süreçlerin yetişememesi durumunda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için başvuruda bulunmaları ve sınavı kazanmaları halinde, hareketliliklerini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemine ertelemek zorunda kalabileceklerini göz önüne almaları önem arz etmektedir.