Buluşunuz Düşüncede Kalmasın!
Buluşunuz Düşüncede Kalmasın!
Tarih: 05 Mart 2021

Buluşunuz Düşüncede Kalmasın!

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ PATENT ÇAĞRISI

Buluşunuz Düşüncede Kalmasın!

Önemli Not:

Bu çağrı; buluş fikirlerini tescil ettirmeleri, hayata geçirmeleri ve ticarileştirmelerine destek olmak amacıyla Beykent Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Başvuru sahiplerinin buluşun kullanılacağı alana göre aşağıdaki formlardan uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

Dosyaların içerisinde bahsi geçen buluşlarla ilgili örnekler yer almaktadır.

İlgili belge doldurulduktan sonra teknolojitransferofisi@beykent.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

Başvuru Süreci

patent-cagrisi-surec
(Görsele Tıklayarak Büyütebilirsiniz)

BULUŞ BİLDİMİNDE BULUNAN AKADEMİK PERSONELİMİZİN ve ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Buluş bildirimine dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarına ilişkin 121 inci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

 • Buluş sahibi, buluşunu/patent başvurusunu her durumda yazılı olarak ve geciktirmeksizin Beykent Üniversite’sine (‘’Üniversite’’) bildirmekle yükümlüdür.
 • Bildirimler, Teknoloji Transfer Ofisi (‘’TTO’’) web sitesinde yer alan Buluş Bildirim Formu (BBF) ve Tasarım Bildirim Formu (TBF) buluş veya tasarım sahibi tarafından buluşu veya tasarımı ile ilgili tüm detaylı belge ve bilgileri içerecek şekilde doldurularak TTO’ ya iletilecektir.
 • Birden fazla buluşçu veya tasarımcı olması halinde buluşçuların veya tasarımcıların, buluş veya tasarım üzerindeki hak paylaşımları kendi aralarında mutabakat ile belirlenir ve bu oranlar BBF’ ye veya TBF’ ye yazılacaktır.
 • Buluş veya tasarım sahipleri tarafından, buluşun veya tasarımın nasıl ortaya çıkarıldığı, hizmet buluşu veya serbest buluş mu olduğunu nedenleri ile birlikte BBF veya TBF’ de bildirilecektir.

Değerlendirme Süreci

 • TTO kendisine teslim edilen BBF’yi ve TBF’yi kaydeder ve bu bildirimin tarih ve numarasını, gecikmeksizin ve yazılı olarak buluş sahiplerine bildirir.
 • BBF veya TBF eksik ise, TTO 2 (iki) ay içinde eksiklerin giderilmesini bildirimde bulunan buluş veya tasarım sahiplerine bildirir. Buluş veya tasarım sahipleri bu eksikleri 1 (bir) ay içinde gidererek TTO’ ya iletir.
 • TTO, BBF ile iletilen buluş bildiriminin Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu (‘’FSMK’’) da değerlendirilmesini, hizmet buluşu ise üniversitenin tam veya kısmi hak talebini buluş sahiplerine buluş bildirim tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde yazılı olarak bildirir.
 • TTO, BBF’nin ön değerlendirmesini ve ön değerlendirmeden geçen buluşların yenilik araştırmasını yapar veya bir patent ofisinin yenilik araştırmasını yapması konusunda karar verir.
 • TTO, yenilik araştırma raporunda (‘’YAR’’) olumlu görülen BBF’leri FSMK’ya sunar, TTO ön değerlendirmesi (şekli uygunluk) veya YAR’ u olumsuz görülen tüm BBF’lerin bilgisini de ayrıca FSMK’ya verir. FSMK, buluşun veya tasarımın bilimsel ve ticari boyutlarını değerlendirir.
 • BBF’nin TTO’ya teslim edilmesini veya buluş sahipleri tarafından önceden yapılmış tescil başvurusunun TTO’ ya bildirilmesini müteakip 4 (Dört) ay içerisinde FSMK’nın karar vermemesi durumunda buluş Serbest Buluş haline gelir. Bu durumda buluşçu, dilerse başka patent ofisleri yerine TTO’ dan hizmet satın alarak tescil işlemlerini yine TTO aracılığı ile yapabilir.
 • FSMK’ nın buluşla ilgili hizmet buluşu veya Üniversitenin hak talebi kararına karşı buluş sahipleri 2 (iki) ay içinde TTO ya varsa itirazlarını iletebilirler. TTO itirazın Fikri ve Sınai Mülkiyet İtiraz Kurulu (‘’FSMİK’’’ da görüşülerek 2 (iki) ay içinde karara bağlanmasını sağlayarak kararı buluş sahiplerine bildirir.
 • FSMK’ da alınacak hizmet buluşu ve Üniversitenin hak sahipliği kararından itibaren 4 (dört) ay içinde veya buluş sahipleri ile anlaşılması halinde karar tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içindeTTO patent/faydalı model başvurusunu gerçekleştirir.
 • TTO’ya buluş bildiriminde bulunulmadan buluş sahipleri tarafından yapılan patent/faydalı model başvurusu; başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde TTO’ ya yazılı olarak bildirilir.
 • TTO önceden yapılmış olan başvuru bildirimini FSMK’na sunar. FSMK’ da Üniversitenin hak sahipliği kararı alınırsa Üniversite, karar tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Kuruma patent/faydalı model başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini bildirir. Aksi takdirde buluş serbest buluş olarak kabul edilir.
 • Hak sahipliği Üniversiteye geçen buluşla ilgili olarak; buluş sahipleri yapılan başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri ve buna ilişkin süreçlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri TTO’ya verir.