Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 13 (1) 2020 Bahar Sayısı
Tarih: 16 Haziran 2020

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 13 (1) 2020 Bahar Sayısı

Konu: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13 (1) 2020 Bahar sayısı yayımlanmıştır.
İÇİNDEKİLER

THE MEDIATOR ROLE OF SOCIAL SUPPORT AMID WORK-LIFE BALANCE AND BURNOUT OF EMPLOYEES’ IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS PANDEMIC PRECAUTIONS AND SOCIAL ISOLATION
Türker TUĞSAL..........................................................................................................8 - 20
 
PAZARLAMADA SATIŞ GELİŞTİRMENİN BİR UNSURU OLARAK HEDİYE ÇEKLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
Musa ÇAKIR, Tunay ASLAN ...................................................................................21 - 30
 
LÜKS MARKALARDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA DEĞERİ VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Işılay Güzel, Prof. Dr. Cemal Yükselen...............................................................35 - 46
 
MARKA BAĞLILIĞI BELİRLEYİCİLERİ ETKİSİNİN KUŞAKLARARASI FARKLILIKLARININ ANALİZİ, APPLE&SAMSUNG ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sevda ZENGİN...........................................................................................................43-49
Üniversitemiz akademik yayınlarına erişim için:  Kütüphane Web Sayfası
Akademik Açık Erişim Sistemi: http://earsiv.beykent.edu.tr:8080/xmlui/#sthash.wn0rXEHJ.dpbs adreslerinden erişim sağlanmaktadır.