Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi
Tarih: 17 Kasım 2021

Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğrenci Konseyi Seçimleri Yönetmeliği kapsamında, Üniversitemizde Öğrenci Konseyi Seçimi yapılacaktır.

Konsey seçimi için aday olacak öğrencilerin aşağıda bulunan şartları karşılaması gerekmektedir:

1.İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı Öğrenci Belgesi alınacaktır.)

2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması (e-Devlet’ten alınacaktır.),

3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının bulunmaması (e-Devlet’ten alınacaktır.),

4. Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı Disiplin Yazısı alınacaktır.)

5. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı Öğrenci Belgesi alınacaktır.)

6.Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı Transkript alınacaktır.)

7.Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması (Konu ile ilgili beyanname verilecektir.)

Konsey seçimlerinin tarihleri aşağıda belirtilmiştir;

Seçim Takvimi:

  1. Adaylık başvuru tarihleri 12 – 22 Kasım 2021 (İlgili Fakültelere/Müdürlüklere yapılacaktır).
  2. Bölüm/Program/Anabilim Dalı ve Anasanat Dalı temsilcilerinin seçimi 23 Kasım:Tıp Fakültesi – Diş Hekimliği Fakültesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fen Edebiyat Fakültesi – Hukuk Fakültesi seçimleri
  3. 24 Kasım: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi – Güzel Sanatlar Fakültesi – İletişim Fakültesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu seçimleri
  4. 25 Kasım: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Meslek Yüksekokulu seçimleri yapılacaktır.

 Seçimler yerleşkelerde sandık usulü ile yapılacaktır.