Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 24 Mart 2020

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 14 Araştırma Görevlisi, 9 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim
Elemanı
Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
İnşaat Mühendisliği 1 İnşaat Mühendisliği alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Yazılım Mühendisliği 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 1 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 SAY Arş.Gör.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 1 Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim, Medya ve İletişim alanlarının birinden en az lisans mezunu olmak. ALES: 70 YDS: 50

SÖZ

EA

SAY

Arş.Gör.
Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 2 Milletlerarası Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 1 Milletlerarası Özel Hukuk alanından en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı 1 Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanından en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik, Lojistik, Uluslararası Ticaret, İşletme alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik, Lojistik, Uluslararası Ticaret, İşletme alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Bankacılık ve Finans 1 Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES : 70
YDS : 50
EA Arş. Gör.
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 1 Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi alanlarının birinde doktora yapıyor olmak. ALES : 70
YDS : 50
EA Arş. Gör.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik alanında en az tezli yüksek lisans/doktora yapıyor olmak. ALES : 70
YDS : 50
SAY Arş. Gör.
Meslek Yüksekokulu Anestezi 1 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr.Gör
Diyaliz 1 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr.Gör.
Otopsi Yardımcılığı 2 Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Adli Genetik, Adli Kimya, Adli Bilimler alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ALES: 70

 

SAY

 

Öğr.Gör.
Mimari Restorasyon 1 Mimarlık veya Taşınabilir/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans mezunu olup, Mimarlık, Rölöve-Restorasyon, Koruma Restorasyon, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ALES: 70

SAY

EA

Öğr.Gör.
İç Mekan Tasarımı 3 İç Mimarlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ALES: 70 SAY Öğr.Gör.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr.Gör.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 24.03.2020

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 09.04.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 13.04.2020

Nihai Değerlendirme: 14.04.2020

 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul