Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 05 Haziran 2022

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi ve 12 Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanını görmek için tıklayınız.