2023-2024 Güz Dönemi Ders ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuçları
Tarih: 07 Mart 2024

2023-2024 Güz Dönemi Ders ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuçları

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde; Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen tüm derslerimiz için ders ve öğretim elemanı memnuniyet anketi düzenlenmiştir.

Toplamda 102.727 değerlendirme yapılmış olup, öğrencilerimizin ankete katılma oranı %80,90 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemize ait ders ve öğretim elemanı memnuniyetinin genel oranı 5 üzerinden 4,18 olup, fakülte/müdürlük bazlı memnuniyet oranları 5 üzerinden aşağıda yer alan grafikte gösterilmektedir.

Öğrencilerimizin görüş ve önerileri ile daha iyi bir eğitim-öğretim sürecine ulaşma hedefi ile yolumuza devam etmekteyiz.

Üniversite Geneli Memnuniyet OranıFakülteler-Müdürlük Bazlı Memnuniyet Oranı