2022-2023 Bahar Dönemi Ders ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuçları
Tarih: 28 Temmuz 2023

2022-2023 Bahar Dönemi Ders ve Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuçları

2022-2023 Bahar Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen bütün derslerimiz için ders ve öğretim elemanı memnuniyet anketi düzenlenmiştir. Toplamda 102.700 değerlendirme yapılmış olup, öğrencilerimizin ankete katılma oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize ait ders ve hoca memnuniyetinin genel ortalaması 5 üzerinden 4,07 olup, fakülte/müdürlük bazlı memnuniyet ortalamaları 5 üzerinden aşağıda yer alan grafikte gösterilmektedir. Öğrencilerimizin görüş ve önerileri ile daha iyi bir eğitim sürecine ulaşma hedefi ile yolumuza devam ediyoruz.

Responsive Resim