2022-1-TR01-KA131-HED-000054422 Projesi Erasmus+ Değişim Programları Değerlendirme Sonuçları
Tarih: 07 Nisan 2022

2022-1-TR01-KA131-HED-000054422 Projesi Erasmus+ Değişim Programları Değerlendirme Sonuçları

2022-2023 ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri belirlemek amacıyla değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.

Erasmus+ Programı ile yurtdışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları, Erasmus+ Programından hibeli olarak yararlanacak öğrencilerin sayısı Ulusal Ajans tarafından ilan edildikten sonra açıklanacaktır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

  • Başarılı olan Öğrenci(Öğrenim Hareketliliği) Listesi için tıklayınız.
  • Başarılı olan Öğrenci(Staj Hareketliliği) Listesi için tıklayınız.
  • Başarısız olan Öğrenci Listesi için tıklayınız.

(Başarılı öğrenci listesinde “Asil” olarak belirtilen öğrenciler; aday hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidebilecek öğrencilerdir. Asil olarak ilan edilen öğrenciler, hibe Türkiye Ulusal Ajans tarafından onaylandıktan sonra bir dönem olarak hibe alabileceklerdir. Yedek aday öğrenci ise; bölümlerinde herhangi bir öğrencinin hakkından vazgeçmesi halinde, yine Erasmus+ değerlendirme notuna göre sırasıyla yedek öğrencilerden asil öğrenci statüsüne geçebilecek öğrencilerdir.)

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda, hibe dağıtım usulü aşağıda yer alan ilkelere göre olacaktır.

Hibe dağıtımı adil olarak;

1. Daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak,

2. Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek,

3. Fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle yapılır.

Ancak asil listede yer alan bütün öğrencilerin hibe alıp almayacakları Türkiye Ulusal Ajansı hibe tahsisatından sonra kesinlik kazanacaktır. Yedekte olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday hibeli öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edeceği hibe miktarlarını ilan etmesinden sonra Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, karşı kurumun ve Üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönem de hibe almadan hareketlilikten yararlanabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay için hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibe almadan devam edebileceklerdir. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 07 Haziran 2022 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Erasmus+ Ofisine iletmelidir. Kabul mektubunu belirtilen tarihe kadar iletmeyen Asil adayların hakları Yedek ilan edilen adaylara şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılacaktır.

Hibe hakkı kazanamayan (Yedek statüsünde olan) öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanmıştır.

Öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Erasmus+ Ofisine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Feragat dilekçe örneği için tıklayınız.

Aday hibeli dilekçe örneği için tıklayınız.

(Tahsis edilecek hibe miktarı ve kontenjanı netleşmediğinden, faaliyetten yararlanacak asil öğrencilerimizin Aday Hibeli dilekçe formatını doldurup, erasmus@beykent.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.)

Başarılı olan öğrencilerin dikkatine:

  • 2022 Proje dönemi 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır. 2022 sözleşme yılı için hibe kontenjanları henüz belli olmadığından kazanılan hakkın yitirilmesi söz konusu olabilir. Diğer taraftan, 2022 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Dolayısıyla kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı ve kontenjanı henüz netleşmemiştir. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
  • COVID-19 pandemisinden (ve diğer mücbir sebeplerden) ötürü hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır.
  • Dönem değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini e-posta ile Erasmus+ Ofisinin erasmus@beykent.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Talepler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanlarına göre Erasmus+ Ofisi tarafından değerlendirilecektir. 

Sınav sonucuna itirazı olan öğrencilerin 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 17.00’a  kadar itiraz dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitaben oidb@beykent.edu.tr adresine mail ile iletmeleri gerekmektedir. Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir.

Sınavdan başarılı olan öğrencilerimize  bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı olacaktır; toplantı soru ve cevap ile sonlanacaktır.   Toplantı çevrimiçi olarak Teams Platformu üzerinden 12 Nisan 2022 Salı günü gerçekleşecektir. Toplantı linki kurum mail adreslerinize gönderilecektir.

Öğrencilerimizin konu ile ilgili herhangi bir talep ve/veya sorusu olması halinde  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında öğrenci kimliğinde bulunan ...................@student.beykent.edu.tr uzantılı mail adresinden aşağıdaki link üzerinden bizimle iletişime geçmesi gerekmektedir

Mail adresine giriş ile ilgili bir sorun yaşanması halinde bim@beykent.edu.tr adresinden destek alınabilir.

Kurum mail adresinden gönderilmeyen maillere cevap verilmeyecektir.