2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınav Uygulama Esasları
Tarih: 08 Ocak 2021

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınav Uygulama Esasları

1-) Mezuniyeti için tek başarısız (FF, FD, K) dersi kalan veya mezuniyet aşamasında olup AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, tek dersten AGNO’sunu yükseltmek amacı ile (DD ve DC olan derslerinden biri) sınavlara girebilirler. Not yükseltmek amacı ile sınava girilen derste, alınan son not geçerlidir.

2-) Güz Dönemi Tek Ders Sınavı, 25 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecektir.