2020-1-TR01-KA103-081281 Projesi Erasmus+ Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları
Tarih: 09 Temmuz 2021

2020-1-TR01-KA103-081281 Projesi Erasmus+ Değişim Programları Dil Sınavı Sonuçları

2021-2022 ve 2022-2023 (Güz dönemi) Akademik Yıllarında değişim programları kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri seçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olan İngilizce sınav sonuçları açıklanmıştır.

(Başarılı öğrenci listesinde Asil olarak belirtilen öğrenciler; gidecekleri ülkelere göre 2020 projesinden hibe alacak olan öğrencilerdir. Yedek aday öğrenci ise; fakültede herhangi bir öğrencinin hakkından vazgeçmesi halinde, yine Erasmus notuna göre sırasıyla yedek öğrencilerden asil öğrenci statüsüne geçebilecek öğrencilerdir.)

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için toplam 13 öğrenci “ASİL” olarak faaliyetten yararlanmaya hak kazanmıştır. Farklı akademik birimlerden daha fazla öğrencinin söz konusu hareketlilikten yararlanabilmesi amacıyla Fakülte bazlı en yüksek puan hesabına göre hibe dağıtımı yapılmıştır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği için toplam 5 öğrenci “ASİL” olarak faaliyetten yararlanmaya hak kazanmıştır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, karşı kurumun ve Üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde hibe almadan hareketlilikten yararlanabileceklerdir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, 2 ay’a kadar hibe alabileceklerdir. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra hibe almadan devam edebileceklerdir.

Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanmıştır.

Sınavı kazanan öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığına mail ile iletmeleri gerekmektedir. Hibe yetersizliğinden dolayı Erasmus programından faydalanmaktan vazgeçen öğrenciler en geç 01.09.2021 tarihine kadar programdan yararlanıp yaralanmayacağını erasmus@beykent.edu.tr mail adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 

Feragat dilekçe örneği için tıklayınız.

Sınavdan Başarılı olan öğrencilerin dikkatine:

  • COVID-19 Pandemisi (ve diğer mücbir sebeplerden) kaynaklı hareketliliklerin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Kaynaklanabilecek herhangi bir maddi veya manevi kayıptan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
  • Güz dönemi için başvuru yapan öğrenciler, bahar dönemi için değişiklik yapabilirler. Dönem değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini mail ile Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Sınav sonucuna itirazı olan öğrencilerin 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 17.00’a  kadar itiraz dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitaben oidb@beykent.edu.tr adresine mail ile iletmeleri gerekmektedir. Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir.

Sınavdan başarılı olan öğrencilerimize  bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı olacaktır; toplantı soru ve cevap ile sonlanacaktır.   Toplantı çevrimiçi olarak Teams Platformu üzerinden  27.07.2021 Salı günü gerçekleşecektir. Toplantı linki kurum mail adreslerinize gönderilecektir.

Öğrencilerimizin konu ile ilgili herhangi bir talep ve/veya sorusu olması halinde  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında öğrenci kimliğinde bulunan ...................@student.beykent.edu.tr uzantılı mail adresinden aşağıdaki link üzerinden bizimle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Mail adresine giriş ile ilgili bir sorun yaşanması halinde bim@beykent.edu.tr adresinden destek alınabilir.

Kurum mail adresinden gönderilmeyen maillere cevap verilmeyecektir.