Dijital Sergiler

Grafik Tasarımı Bölümü Online Öğrenci Sergisi

"Plaklarla Yaşıyorum"

Sergi Küratörü: Dr. Öğr. Üyesi Nihat Dursun

Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

Bu projede Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinden nostaljik bir yolculuk yapmaları beklenmiş ve dönem plaklarını inceleyerek referans aldıkları plakları yeniden üretmeleri istenmiştir. 

Üretilen plaklarda "özne" öğrencinin kendisi olacaktır. Bu nedenle öğrenci adını kullanmak ve betimlenecek plak kapağı için fotoğraf veya çizim yapmak/çekmek durumundadır. Çalışmanın tipografisi fontlar kullanılmadan kendileri tarafından dönem font ve kaligrafileri taklit edilerek üretilmektedir. Çalışmada referans alınan plak kapaklarındaki verilerin kullanılmasına gerektiğinde izin verilmiştir.

Çalışmanın temel amacı bilgisayarın standartlaştırdığı yazı tasarımlarının dışına çıkarak, öğrencinin yazı ve kaligrafi tasarımını üretmesini el yordamı ile özendirmek, üretim biçimlerinin farkına vardırmaktır. Bununla birlikte, imgenin oluşturulmasında teknik yöntem becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56