Yerleşkeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele, Türkiye tarihinin en mühim dönemlerinden biridir. Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkmış; bu zaferden sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilân edilmiştir. Ardından gelen sayısız inkılâp hareketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “muassır medeniyetler seviyesine” ulaşması için büyük çaba sarf edilmiştir.

Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye’nin bu yakın tarihini, Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını, Cumhuriyet’in temel dayanaklarını anlamak ve anlatmak için kurulmuştur. Türk inkılâbının geçirdiği safhalar konusunda aydınlatıcı bilgiler sunmak, yakın dönem Türk tarihinin önemli günlerini anmak merkezin temel görevleridir.

Merkez, düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılarla bilim insanlarını bir araya getirmek, akademik yayınlar hazırlamak ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek amacını taşımaktadır.