Akademik Yönetim

Akademik Yönetim

Prof. Dr. Murat FERMAN
Rektör
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kazım SARI
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. A. Alkan ÇELİK
Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Selahattin SARI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mesut KAÇAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY ŞATIROĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nazan ALİOĞLU
İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Nail YILMAZ
Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Öğr. Gör. Fatih YÜCEL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi HANİŞOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Dr. Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter