Covid-19

COVID-19 Sürecinde Faaliyetler-Önlemler

ASENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Pusula: Uzaktan eğitim sistemlerimizin asenkron kısmını, Pusula, Pusula Belge Paylaşım ve Pusula Sınav platformlarımız oluşturmaktadır. Bu platformlarımızın üçü de öğrenci otomasyonu ile entegre olup, tüm öğrenciler, tüm akademisyenler ve tüm dersler otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin online ortamda yapılacak vize sınavlarında yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için sistemi üç ayrı platforma ayırdık.

Pusula, canlı derslerin oluşturulduğu ve yapılan derslerin arşiv bağlantılarının listelendiği platform olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler Öğrenci otomasyonu hesapları ile sisteme girip daha önceden işlenen dersleri istedikleri zaman indirip yeniden izleyebilirler.

Pusula Belge Paylaşım, online eğitime geçilme kararından sonra sistemde yaşanabilecek yoğunlukları önlemek adına daha önceden yapılan tüm etkinliklerin tutulduğu bir arşiv platformu görevini görmektedir. Pusula Sınav, online ortamda yapılmasına karar verilen vize sınavları için, akademisyen ve öğrencilerimizi bir karmaşadan ve sistem yoğunluğundan kurtarmak adına ve aynı zamanda sınavların güvenliğini sağlamak için açtığımız sınavların, projelerin ve ödevlerin yer aldığı bir platformdur.

Pusula Sınav platformunda öğrencilere sorulan soru tipleri çoktan seçmeli, klasik, hem çoktan hem klasik olarak yapılmaktadır. Sınavlarda hem sorular hem  cevaplar karıştırılarak öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Akademisyenler her soruya farklı puan ağırlıkları verebilir.  Yazılı sorularda, öğrencinin verdiği cevap için not düşebilmekte ve notlandırmayı dilediği gibi yapabilmektedir. Pusula sınav platformunda oluşturulan her sınav sorusuna veya ödev etkinliğine akademisyenler görsel/video ekleyebilir, öğrenciler de aynı şekilde vermeleri istenen cevap içerisinde görsel/video ekleyebilirler.

Tamamlanan bir sınava ait sayısal notlar otomatik olarak öğrenci otomasyonuna aktarılarak olası yapılabilecek not girişi hatalarının önüne geçilmektedir.

Öğrenciler mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan sınavlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Sistem üzerinden öğrencilere yönelik anketler yapılabilmektedir. Ders değerlendirme anketi vizelerin bitimiyle beraber öğrencilerin değerlendirmesine açılacaktır.

Keyps: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

Advancity: Mevcut durumdaki uzaktan eğitim, öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

 

SENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Canlı eğitimlerimizin gerçekleştiği platformlar Blackboard, Zoom, Bigblue Button ve Percules olmak üzere 4 adettir.

Blackboard: Blackboard, Uzaktan eğitim programları hariç önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerimizin canlı ders platformudur. Pusula üzerinden oluşturulan ders etkinliği, Blackboard üzerinde gerçekleştirilir. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Pusula üzerinden gün ve saati ilan edilen dersler Blackboard üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Derse erişim Pusula üzerinde yer alan ders linkinden sağlanmaktadır. Bir derse aynı zamanda 250 öğrenci katılabilmektedir. Sınırsız sayıda eş zamanlı ders işlenebilmektedir. Öğrenciler derste soru sorabilir, sunum yapabilir, dersin içinde aktif olarak bulunabilirler.

Blackboard üzerinden 25.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılan 
canlı ders sayısı 2116 olup bu derslere ait toplam süre 13452 saattir.

Zoom: Yabancı Diller Yüksek Okulunun kullandığı canlı ders platformudur.

Sürecin başlangıcından 30.04.2020’ye kadar tüm seviyeler ve öğrenciler ile her biri 45 dakikalık toplam 5280 ders yapılmış ve 3538 dersin kaydı elt.beykent.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Bu derslerin hiçbirinde ders iptali olmamış, teknik veya maddi sorunlardan ötürü ders ertelenmemiş ve hiçbir sınıfın ders saati kaybı olmamıştır.

Bigblue Button: BigBlue Button, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin canlı ders platformudur. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Percules Online Eğitim Sistemi: Uzaktan eğitim sistemimiz hali hazırda çalışmakta olup öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimize yönelik canlı derslerin yapıldığı platformdur. Öğrenciler akşam iş saatleri sonrasında internet üzerinden canlı olarak yapılan derslerine katılabiliyor ve diledikleri kadar tekrar izleme olanağına da sahip oluyorlar.

Uzaktan Eğitim Örgün öğretimden farklı olarak öğrencilerin okula gidip gelmeden ve iş hayatlarını aksatmadan öğrenim görmeleri açısından avantaj sağlamaktadır.

 

EĞİTİMLER

Akademik personele online eğitim için verilen eğitimler

Senkron ve Asenkron eğitimlerin yapıldığı platformların hepsi için aşağıda maddeler halinde yazılan eğitimler verilmiştir.

- Ders materyali nasıl eklenir

- Canlı ders nasıl oluşturulur
- Duyuru nasıl eklenir
- Sınav nasıl oluşturulur, soru girişi nasıl yapılır
- Ödev nasıl oluşturulur

- Ekran paylaşımı nasıl yapılır
- Ders materyali öğrenciye nasıl sunulur
- Öğrenci ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır,
- Ders kayıt başlatma ve durdurma nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Öğrenci ile yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapılabilmesi için Onedrive kullanımı

-Üniversite Yönetimi, Akademik ve İdari personellerin kurum içi toplantılarının Microsoft Teams platformu üzerinden nasıl yapılacağı
             

Akademik personeller yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına talep etmeleri durumunda erişebilmektedir. 

Öğrencilere online eğitim için verilen eğitimler ve erişim bağlantıları;

 

Pusula platformu kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki eğitimler verilmiştir.
- Canlı derse nasıl katılınır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Ödev/Proje sisteme nasıl yüklenir

- Sınavlara nasıl katılınır,              

- Sınav bilgilendirme metni dokümanı için tıklayınız.

- Sınava katılım nasıl yapılır eğitim dokümanı için tıklayınız.

- Ödev/Proje Gönderme dokümanı için tıklayınız.

 

Pusula platformu üzerinden online sınavların nasıl uygulanacağı, ödev/proje teslimlerinin nasıl yapılacağını örneklerle anlatan dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusular-sinav-duyurusu-29042020.pdf?sfvrsn=2404e241_2

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusula-sinava-katilim-dokumani.pdf?sfvrsn=7c1405a0_0

 

Blackboard canlı ders sistemi doküman ve eğitim videoları kapsamı
- Sunum yapacak olan öğrenci ekran paylaşımını nasıl yapar
- Dersin hocası ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Eğitim videosu için tıklayınız.

- Eğitim dokümanı için tıklayınız.

Öğrencilerimiz istedikleri zaman ilgili eğitim videolarına ulaşabilmektedir.

 

Diğer Eğitim Platformları

Öğrenci Dekanlığı ile birlikte kurum dışından veya kurum içinden gelen diğer eğitim talepleri için eş zamanlı 10.000 kişinin aynı anda katılım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. 

 

Yapılanma ve Destek

Online eğitim sürecinde bilgi işlem bünyesinde 20 personelden oluşan ekip öğrencilere ve hocalara canlı dersler, arşiv dersler, yüklenen doküman ve dosyalar, sınavlar ve ödevler, kamera ve ses sorunları gibi pek çok konuda 7/24 saat destek verecek şekilde düzenleme sağlandı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin online eğitim sürecinde yaşayabilecekleri muhtemel aksaklıkları gidermek için adaydestek.beykent.edu.tr talep sistemi ile birlikte uedestek@beykent.edu.tr mail adresi kullanılmaktadır. Açılan tüm talepler, gönderilen tüm mailler detaylı incelenip doğru yönlendirmeler yapılarak sorunlar hızlıca çözümlenmektedir.

Akademisyenlerin yaşadığı işletim sistemi, program, kamera, ses ve diğer donanımsal sorunları için kişinin izni doğrultusunda lisanslı Teamviewer ile uzak bağlantı yapılarak sorunları çözülmektedir. Böylece oluşabilecek diğer sorunlar azaltılmaktadır.

Kurum içi uygulamalara erişebilmek ve süreçlerin sürdürebilmesi için idari personellere VPN bağlantısı hizmeti ile sağlanmıştır. Aynı zamanda idari personellere Microsoft Teams platformu kullanım eğitimi verilmiştir.

Online Çalışma
Akademik ve idari personelimiz için sağlanan altyapı desteğiyle, tüm personelimiz, çalışmalarını online platformlar üzerinden gerçekleştirmektedir.

 • 06.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlerin girişine el dezenfektan makineleri takılmıştır.
 • 06.03.2020 tarihi itibariyle, birim olarak hazırlamış olduğumuz el yıkama hijyeni ile ilgili detaylı bilgilendirme broşürleri yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlere asılmıştır.
 • Bütün yerleşkelerimizin dezenfeksiyon işlemi uzman firma tarafından yapılmıştır.
 • Her gün, yerleşkelerimizdeki akademik ve idari çalışan ofisleri, kütüphaneler ve genel kullanıma açık olan tüm alanlar, temizlik personelleri tarafından hijyen kurallarına uygun temizlenmektedir. Söz konusu rutin temizlik işlemlerinde kullanılan temizlik ürünlerine ilave olarak dezenfektan etkili ürünler de kullanılmaya başlanmıştır. 
 • 17.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki çay ocakları dezenfekte edilerek çay-kahve servis hizmeti iptal edilmiştir.
 • 23.03.2020 tarihi itibariyle tüm yerleşkelerde tabldot yemek servisi iptal edilip Lunch box sistemine geçilmiştir.  Yemekhanede kişilerin sosyal mesafeyi koruyabilmesi için 1,5 metre ara ile şerit bantlar çekilerek gerekli önlemler alınmıştır.
 • 30.03.2020 tarihi itibari ile alınacak tedbirler kapsamında, yerleşkelerdeki tüm yemekhaneler yemek servisine kapatılmıştır.
 • 19.03.2020 tarihinde çalışan sayısını minimuma indirmek için, iş akışını aksatmayacak şekilde nöbet listeleri hazırlanarak, nöbetleşe çalışma sistemine geçilmiştir. 
 • Personel servisleri ve kurum araçlarımız uzman ilaçlama firması tarafından dezenfekte edilmiştir.
 • Yerleşkelerdeki personellerin nöbet sistemine geçmiş olmalarından dolayı, personel servisleri yeniden düzenlenmiş olup servis sayılarında azaltılmaya gidilmiştir. (Toplamda 7 servis varken, bu süreçte 3 servis hizmet vermektedir)
 •  Personel servis araçlarında sosyal mesafenin korunması amaçlanarak, koltuk oturma mesafeleri kuralına uygun olarak ayarlanmıştır.
 • 03.04.2020 tarihi itibari ile Taşeron firmalarda çalışan (ISS-TAV) personel sayısı azaltılmıştır.
 • Mart ayı içerisinde, taşeron firmalar kendi personellerine Covid-19 tedbirleri kapsamında detaylı eğitimler düzenlemiştir.
 • Tüm yerleşke girişlerinde personele maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır.
 • Tüm yerleşkelere giriş esnasında, öğrenci, akademik-idari personel ya da ziyaretçilere HES Kodu Sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmıştır.

 • Öğrenci Dekanlığı tarafından COVID-19 sürecinde 09.03.2020 - 09.12.2020 tarihleri arasında toplam 595 online etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikleri görüntülemek için tıklayınız.
 • Günlük çalışmaları ve işleyişi takip etmek adına TEAMS platformundan personel toplantıları yapıldı.
 • Öğrenci Dekanlığı Whatsapp Danışma Hattımıza (05312982262) ulaşan öğrencilerin bilgi talepleri ve sorularına cevap talepleri karşılandı.  
 • Web sitemizde, COVID-19 ile ilgili bir anket yayınlandı. Anketi incelemek için tıklayınız.

 • COVID-19 sebebiyle 2019-2020 Güz döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrencilere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilecekleri bir ekran tanımlandı.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Stajların ertelenmesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları esasları ve sınav programları duyuruları yapıldı.
 • Günlük çalışmaları ve işleyişi takip etmek adına TEAMS platformundan personel toplantıları yapıldı.
 • Öğrencilerimizin Üniversitemiz ile bire bir irtibat kurabilmeleri için hafta içi her gün 10:00-12:00 saatleri arasında SKYPE üzerinden (beykentunioidb@outlook.com) online iletişime geçilebilen bir bağlantı hattı kuruldu.

Rektörlük tarafından, öğrencilerimizi, akademik-idari personelimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, COVID-19 sürecine ilişkin online bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir:

 • Help Desk üzerinden bilgi edinmek isteyen ve işlem talebi olan öğrenciler ile irtibata geçilerek online destek verildi.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yelken – Kürek – Dragon Bot takımlarımızın sporcuları ve branşlara ilgi duyan yeni öğrencilerimiz için Amatör Denizci ve Temel Yelkencilik Eğitimi online olarak verilmektedir.
 • Üniversitemiz spor takımlarında bulunan lisanslı sporcularımız ile periyodik olarak online toplantılar yapılarak, sporcularımızın üniversiteler arası müsabakalara hazır tutulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda takım sporlarımızın antrenörleri eşliğinde online olarak antrenmanlar haftada üç gün yapılmaya devam edilmektedir.
 • Üniversitemiz akademik ve idari personelinden oluşan Basketbol takımımızın antrenmanları online olarak antrenörümüz eşliğinde devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığına bağlı olarak yerleşkelerimizde faaliyet gösteren revirlerimizdeki görevli personelimiz ( Uzman Doktor – Hemşir/Hemşire ) COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirleri alarak başvuruda bulunan akademik – idari personelimizin sağlık hizmeti almasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yerleşkelerimizin girişinde üniversitemizde gelen kişilerin ateşleri ölçülmektedir.
 • Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin temizliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde koordine edilerek yapılmıştır. Bünyemizde bulunan personelimiz dönüşümlü olarak bahsi geçen tesisleri kontrol ederek COVID-19 ile ilgili önlemleri almaya devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten uzman psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için Online Psikolojik Danışma Hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda bilgi almak ve başvuruda bulunmak için uzman psikologlarımızın kurum maillerinden randevu alınabilmektedir. Böylece danışan ve danışılan gizliliğine riayet edilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • COVID-19 virüsü salgını nedeniyle üniversitemize gelemeyen öğrencilerimiz için spor takımlarımızın antrenörlerimizin hazırladığı üniversitemizin sporcu öğrencilerinin sunduğu spor videoları üniversitemizin dijital platformlarında yayınlanmıştır.
 1. Video için tıklayınız 
 2. Video için tıklayınız.
 3. Video için tıklayınız.
 • Üniversitemiz Elektronik spor takımları Covid-19 pandemisi sürecinde uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan oyunlar kapsamında turnuvalar düzenlemeye devam etmektedir.
 1. Turnuva detayları için tıklayınız.
 2. Turnuva detayları için tıklayınız.
 3. Turnuva detayları için tıklayınız.
 4. Turnuva detayları için tıklayınız.

 • Duyuru

  Web sitemizde ve sosyal medyamızda, 27 Şubat–11 Aralık 2020 arasında COVID-19 ile ilgili 24 duyuru yayınlanmıştır. Duyuruları görüntülemek için tıklayınız.

 • Haber

  Web sitemizde, 28 Mart–1 Haziran 2020 arasında COVID-19 ile ilgili toplam 19 haber yayınlanmıştır. Haberleri görüntülemek için tıklayınız.

 • Yayınlar

  Yazılı, online ve görsel basın kuruluşlarında 27 Şubat 2020'den bu yana, halen sürmekte olan COVID-19 ile ilgili 1.500'ün üzerinde yayınımız yer almaktadır. Haber yayınlarından bir kısmını incelemek için tıklayınız.

 • Sosyal Medya

  Sosyal medya hesaplarımızdan, 27 Şubat–29 Nisan 2020 arasında COVID-19 ile ilgili toplam 21 paylaşım gerçekleştirilmiştir. Paylaşımlar düzenli olarak sürdürülmektedir. Sosyal medya paylaşımlarından örnekler incelemek için tıklayınız.

 • Pop-up

  Web sitemizde, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasıne destek olmak amacıyla pop-up yayınlanmıştır. Pop-up yayınını görüntülemek için tıklayınız.

 • Skype Üzerinden Destek

Öğrencilerimizle bire bir iletişim kurulması için Skype üzerinden görüşme oluşturuldu.

thim-1thim-2

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün COVID-19 sürecindeki çalışmalarını indirmek için tıklayınız.

 • Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı, gerek yabancı öğrenci gerek değişim programları kapsamında, kurumumuza kısa süreli eğitim görmek üzere gelen öğrenciler ile ilgilendiği için, farklı bir kültürde yaşamaya çalışan öğrencilerimizin doğru şekilde pandemi hakkında bilgilendirilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri için ilk günden itibaren yoğun şekilde çalışmaktadır. 
 • Pandemi ve alınan tedbirler ile ilgili bilgilerimizin güncel olması ve öğrenci-veli ve yurtdışındaki anlaşmalı kurumlarımıza en doğru bilgilendirmeyi yapabilmek adına Daire Başkanlığında haftada bir kez genel durum toplantısı yapılmaktadır. 
 • COVID 19 pandemisinin ilk vakasının ortaya çıktığı tarihten itibaren yabancı öğrenciler ile iletişime geçilerek kendilerine hem mail ile hem de daire başkanlığının sosyal medya hesapları aracılığı ile aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır; 
 1. Derslerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren online olarak yapılacağı
 2. Ara sınavların online olarak organize edileceği
 3. COVID 19 nedeni ile tüm öğrencilerin kayıt dondurma hakkının bulunduğu 
 • Değişim programları kapsamında kısa süreli eğitim görmek üzere kurumumuza gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelere ülkemizdeki genel durum ile ilgili bilgi verilmiş, kurum olarak online eğitime geçtiğimiz bilgisi paylaşılmıştır. Böylece tüm değişim öğrencilerimizin kurumumuzda eğitimlerine devam etmesi sağlanmıştır. 
 • Daire Başkanlığımıza ait bir SKYPE adresi açarak, tüm yabancı öğrencilerimizin sorularını cevaplamakta, yüz yüze konuşamasakta kendilerini güvende hissetmelerini ve akıllarına takılan soruların ilk ağızdan cevaplanmasını sağlamaktayız. 
 • Pandeminin hızlı bir şekilde yayıldığı Avrupa ülkelerinde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gören öğrencilerimiz ile Avrupa’da ki vakaların ilk duyulmaya başlandığı andan itibaren görüşmeye başlanmıştır. Tarafımıza daha kolay ulaşabilmeleri ve durumlarını bizimle paylaşabilmeleri için cep telefonlarımızı kendileri ile paylaşmış olup, hareketliliklerinin devamına ilişkin kendileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Erasmus Programı kapsamında bağlı olduğumuz Türkiye Ulusal Ajansından tarafımıza gelen tüm bilgilendirmeler ivedilikle yurtdışında bulunan öğrenciler ile paylaşılmış ve kendisini güvende hissetmeyip dönmek isteyen tüm öğrencilerimizin dönüş işlemleri ile ilgili kendilerine yardımcı olunmuştur. Halen eğitimlerine yurtdışında devam eden öğrencilerimiz ile görüşüp, durumlarını takip ediyoruz.
 • Son olarak sadece kurumumuza bu yıl öğrenci gönderen partnerlerimiz ile değil anlaşmalı olduğumuz tüm kurumlar ile irtibata geçerek ülkedeki durum ve kendin sağlıkları ile ilgili bilgi almak amacıyla mail atılmış ve bu sıkıntılı süreçte ikili ilişkilerimiz sıcak tutulmuştur.