Covid-19

COVID-19 Sürecine Dair Akademik Faaliyet & Yayınlar

Akademik Faaliyetin Adı Akademik Faaliyet ve Yayınların Türü Faaliyet Tarihi
Akın Akyol, Mihriban (2020). COVID-19 Sürecinin Kişilerarası 17. Uluslararası Communication İn The Millenium 5-6 Kasım 2020
İletişime Etkisi: Beden Dilinin Dönüşümü Sempozyumu / Sözlü Sunum / Yayınlanmış Özet Bildiri
Yurttaş Uluğ, Özge (2020). Şok Reklamcılık ve Kamu Spotu Reklamları 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar 12-13 Aralık 2020
Kongresi / Sözlü Sunum / Yayınlanmış Özet Bildiri
Araş. Gör. Burak Aşık, 2020 Mcart Awards, “Korona Günlükleri” , Yarışma Sergisi, Art.İst Sauna – Uniqexpo 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar 22.12.2020
Kongresi / Sözlü Sunum / Yayınlanmış Özet Bildiri
Araş. Gör. Yeliz Ayık, 2020 Mcart Awards, “Korona Günlükleri” , Yarışma Sergisi, Art.İst Sauna – Uniqexpo 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar 23.12.2020
Kongresi / Sözlü Sunum / Yayınlanmış Özet Bildiri
Dr.Öğr.Üyesi Okan Yaşar - Bildiri Adı: Covid 19 Pandemi Dönemi Çalışanların Stres Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar 22-23 ŞUBAT 2021
Sosyal Beserı Ve Egıtım Bılımlerı Kongresı (Marmara Üniversitesi)'Ne Katılım
Covid-19 Akademik Yıl Açış Konuşması 10.10.2020
Diş hekimlerinin COVID-19 ile ilişkili olabilecek olası oral ve sistemik risk faktörleri ile ilgili farkındalığının değerlendirilmesi Anket Çalışması 8.01.2021
Araş. Gör. Emre Yetim Türkiye’De Görsel İşitsel Ve Sahne Sanatları Alanında Çalışanların Sansür Algısı Anketi Sonuç Raporu: 2020 Yılı Örneği Anket Sonuç Raporu Şubat 2021
Covid -19 Fobisi, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Araştırma DEVAM EDİYOR
Doç.Dr. Volkan Öngel, Arş.Gör. Gözde Bozkurt, Arş.Gör Hasan Sadık Tatlı - Küresel Krizlerde Kişilik Özelliklerine Göre Sosyal Medya Algısı: Covıd-19 Örneği Araştırma Makalesi Ağu.20
Sağlık Bilimleri Alanında Akedemik Çalışmalar Araştırma Makalesi
Öğr.Gör. Ece Ersoy Yılan-Pandemi Dönemindeki Sahte Koronavirüs Haberleri İçin Bilinçlendirme Uygulaması Bildiri 29.12.2020
Dr.Öğr.Üyesi Gönül Akın-Kovid 19 Küresel Salgınının Bireylerin Havayolu Seyahatine Yönelik Tutumlarına Etkisi Bildiri 5-6.12.2020
The Psychological Impact Of The Covıd-19 Pandemic On University Students İn Turkey: A Foundation University Case Bildiri 10.07.2020
Dr.Öğr.Üyesi Hazar Altınbaş Covıd19'Un Bireylerin Finansal Durumlarına Etkisi Ve Salgın Sürecinde Finansal Ürün Tercihlerindeki Değişimler. Bilimsel Araştırma Anket uygulaması içeren araştırmanın, etik kurul onayı alması sonrası tahmini başlangıç tarihi Nisan/2021.
Doç.Dr. Mine M. Afacan Fındıklı - Demografik Faktörlerin Çalışan Davranışına Etkileri: Pandemi Döneminde 3 Periyotlu Boylamsal Bir Araştırma Bilimsel Araştırma/ Makale 2020 Nisan - Aralık verilerin toplanması bitti, makale yazımı başladı
Dr.Öğr.Üyesi Türker Tuğsal (2020). The Mediator Role Of Social Support Amid Work-Life Balance And Burnout Of Employees' İn The Context Of Coronavirus Pandemic Precautions And Social Isolation. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:13, No:1, 6-18. Bilimsel Makale Haz.20
Dr.Öğr.Üyesi Dilaysu Çınar - Panic Buying And In-Store Hoarding İn The Covid-19 Period: An Assessment On The Basis Of Scarcity Principle Bilimsel Yayın (Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 3867-3890) 2020
Dr.Öğr.Üyesi Dilaysu Çınar - A Research On The Evaluation Of Consumers’ Voluntary Simplicity Lifestyle Tendency İn The Covid-19 Period Bilimsel Yayın (International Journal Of Social Sciences And Education Research, 7(1),12-23 2021
Araş. Gör. Emre Yetim Türkiye’De Covid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları Ve Alınması Gereken Önlemler Covid-19 Çalışma Rehberi Hazırlanmasına Katkı 18 Mayıs 2020
Araş. Gör. Emre Yetim Covid-19 Pandemisinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Ve Telif Hakları Üzerindeki Etkileri WebinarıAnkara Üniversitesi Fikri Ve Sınai Haklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Fisaum) Çevrimiçi Panelist 21 Mayıs 2020
Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata, Arş. Gör. Ayşenur Akkaya, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Ve Gastronomi Faaliyetlerine Etkisi Değişen Ve Değişmeyenleri İle Covıd-19 Dönemi Ve Yeni Normaller Adlı Kitapta Kitap İçi Bölüm Devam Ediyor
Doç. Dr. Tuğçe Mine Aktulay Çakır, Doç. Dr. Uluç Esen, Salgın Sürecinde Tiyatro Ve Temsilin Yeni Mecrası: Dijital Platformlar Değişen Ve Değişmeyenleri İle Covıd-19 Dönemi Ve Yeni Normaller Adlı Kitapta Kitap İçi Bölüm Devam Ediyor
Göç Dergisi,Özel Sayı: Göç, Sağlık, Pandemi Dergi Editörlüğü 2020
Her Yaş İçin Günlük Egzersiz Şart Dha Röportaj 8.04.2020
Spor Ekipmanları Evlere Taşındı: Yaralanmalara Dikkat! Dha Röportaj 21.04.2020
A Novel Supply-Side Input-Output Approach For A Quick Measurement And Decomposition Of The Economywide Effects Of Sectoral Shutdowns Against Covid-19 And An Application To The Turkish Economy Economic Research Forum Working Papers Series / Working Paper No. 1464 Şub.21
Depad Covid Süreci Eğitim Rehberi Eğitim Rehberi 14.04.2020
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Pdr Günleri E-Pdr 6-7 Ocak 2021
Zonguldan İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Pdr Günleri E-Pdr 5.Oca.21
İzmir Karabağlar Ram E-Pdr Günleri E-Pdr 11.Mar.21
Tekirdağ Ram E-Pdr Günleri E-Pdr 13.Oca.21
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Pdr Günleri E-Pdr 21.Oca.21
Adana Seyhan Ram E-Pdr Günleri E-Pdr 12.Mar.21
Küçükçekmece Ram E-Pdr Günleri E-Pdr 29.Nis.21
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Pdr Günleri E-Pdr 25.Mar.21
Ümraniye Ram E-Pdr Günleri E-Pdr 15-16 Mart 2021
Covid-19 İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Virüse Yakalanıp İyileştikten Sonra Tekrar Hasta Olunabileceğini Ortaya Koyarken, Koronavirüs Hastalığını Atlatmış Kişilerin Beslenme Düzeninde Dikkat Etmesi Gerekenler Haber Metni 2020
“Covid-19 Nedeniyle Yaşadığımız Belirsizlikler, Sosyal İzolasyon Süreçleri Ve Şimdilerde De Normalleşme Süreciyle Birlikte Gündüzleri Kontrol Altına Aldığımız Stresin Geceleri Halk Arasında Diş Gıcırdatma Olarak Bilinen ‘Bruksizm’ İn Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir? Ve Bruksizm Tedavisinde Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır? ” Halkla İlişkiler Departmanın Talebi Üzerine Hazırlanan Haber Metni 29.06.2020
Covid-19 Salgını Süresince Ve Sonrasında Vücut Sağlığımızın Özellikle Ağız Hijyeninden Geçtiği Ve Bu Süreç Sonrasında Da Dikkat Etmemiz Gerekenler Halkla İlişkiler Departmanın Talebi Üzerine Hazırlanan Haber Metni 27.05.2020
Dr.Öğr.Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu - Digitalization İn The Turkish Banking Sector And Covid 19 Iı. Internatıonal Conference On Innovatıve Ağustos 17-19, 2020
Studıes Of Contemporary Scıences Tokyo Summıt
Kutlu, Asuman (2020). Framing the Crisis: An Analysis of Turkish Journal Of Current Research On Social Sciences / Makale 2020
News Coverage of COVID-19 Sayı: 10 (2) - 305-314
"Pandemi" Prof. Dr. Emre Tandırlı Namık Kemal Üniversitesi, Uluslararası Çevirimiçi Karma Sergi “Milli Mücadelenin 101. Yılında Akademisyen-Sanatçılar”, Öğretim Üyeleri Sergisi, Tekirdağ, Türkiye Karma Sergi May.20
Dr. Öğr. Üyesi, Tarık Aylan " Corona Etkisi" Kısa Film Uluslararsı Festivale gönderilecek (Altyazı süreci devam ediyor)
Beykent University Archives Of Health Science And Research Kitap 2020
Rosi Braidotti’Nin Düşüncesinde Beden Farklarının Açtığı Yaralar Ve Yaşamların Birbirine Kavuşması Arzusu İçinde, Bedenin Sosyolojisi: Gündelik Hayatın Cisimleşme Deneyimleri, Tıbbileştirme Ve Dijital Gözetim, Kitap Bölümü 2020
Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisinin Doğru Yönetimi Konusunda Eğitilmesi Ve Normalleşme Sürecinde Katkısının Sağlanması Kitap Bölümü 2020
Internet Of Things (Iot) – The Future Of Healthcare And Health Professions Kitap Bölümü 2020
Views Of Nursing School Students On Being A Nurse During The Covid-19 Pandemic Kitap Bölümü 2020
Dr.Öğr.Üyesi Narman Kuzucu - Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye Kitabı (Ed. T. Münyas) İçinde "Merkez Bankalarının Ve Finansal Kurumların Pandemik Krizde Rolleri", Tesam Yayınları Kitap Bölümü Nisan 2021'de basılması planlanıyor.
Arş.Gör. Nazlı Kardeş- Covid-19 Sonrası Yeni Normal Dönemde Turizm Kitap Bölümü yazıyorum
Dr.Öğr.Üyesi Osman Altay - Uluslararası Finansal Kurumların Raporları Üzerinden Covıd-19 Salgınının Finansal Piyasalara Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi Kitap Bölümü Devam Ediyor
Prof.Dr. Celal Kepekçi, Arş.Gör. Ender Mehmet Şahinkoç, Arş.Gör. Mehmetcan Suyadal- Current Debates On Social Sciences 5 Human Studies Kitap Bölümü 13-15 Kasım
Arş.Gör. Özge Yüksel - Current Debates On Social Sciences 5 Human Studies Kitap Bölümü 2020
Arş.Gör. Gözde Morgül - When Music Changes, So Does The Dance: The Role Of Social Entrepreneurship İn Recovery Response To The Covıd-19 Pandemic Kitap Bölümü Ara.20
Arş.Gör. Gözde Morgül - Covıd-19 Salgın Sürecinde Evden Çalışma Modeli: Çalışan Davranışına Yansımaları Ve Çıkarımlar Kitap Bölümü Devam Ediyor
Pandemi Sonrası Türkiye'Nin Ekonomi PolitiğiMustafa Karahöyük, Bekir Aşık, Barış Batuhan Geçit Kitap Editörlüğü Hazırlık sürecinde
Dr.Öğr.Üyesi Hakan Emanet - Covid-19 Küresel Salgınının Uluslararası Lojistik Süreçlere Etkisi Kitapta Bölüm Şubat - Eylül 2021
Pandemi, Beslenme Ve Bağışıklık Konferans 9.02.2021
Sağlık Hizmetlerinde Güncel Tartışmalar Dijital Paneli Kongre 2020
Prof.Dr. Celal Kepekçi, Arş.Gör. Ender Mehmet Şahinkoç, Arş.Gör. Mehmetcan Suyadal - 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi Kongre Bildiri 13-15 Kasım
Pandemi Öncesi Ve Sonrası Türkiye’De Sağlık Turizmi Kulüp Faaliyeti-Eğitim 25.12.2020
Covid-19 Süreci Ve Üreme Sorunu Kulüp Faaliyeti-Eğitim 8.01.2021
Sağlık Olağanüstü Halinin Uzatılmasına Yetki Veren Ve Sağlık Krizinin Yönetimi İçin Çeşitli Tedbirlerin Mahkeme Kararı Çevirisi Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2020
Getirilmesine Dair Kanuna İlişkin Fransız Anayasa Konseyi'Nin 13 Kasım 2020 Tarih Ve 2020-808 Sayılı Kararı
Covid-19 Etkisinde Ekonomik Anlayış ve Uygulamaları Makale Sonbahar,2020
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağcı - Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Kaplan ‘’Salgın Tedbirleri Kapsamında Makale Ara.20
İş Hukukundaki Düzenlemeler’’ - Leges Hukuk Dergisi Yıl : 11 Sayı : 132 / Aralık 2020 Özel Sayı -Cilt Iv
Öğr.Gör.Kağan Çağrı Karaca-Yeni Tip Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Sonrası Turizm Ve Turist Rehberliği Makale 16.12.2020
Dr.Öğr.Üyesi Gerçek Özparlak-Long Run And Short Run Impacts Of Covid-19 On Financial Markets Makale 6.06.2020
Öğr.Gör. Ebru Bağçı-Covid-19 Ve Sağlık Turizmi Makale 15.08.2020
Araş. Gör. "Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğlence Ve Bilgi Tabanlı Sosyal Medya Kullanımının Ölçülmesi". Makale Tamamlanmış, yayın aşamasında
Özge Gürsoy Atar & Şebnem Gürsoy Ulusoy, “Being A Family İn The Days Of The Coronavirus”, International Journal Of Current Research, Vol. 12, Issue, 09/ Pp.13815-13824, September, 2020. Makale Eylül, 2020
Pandemi Mevcut Sorunları Derinleştirdi”: İstanbul’Da Kayıtdışı Afgan Göçmenler, Sağlık, Hastalık Ve Kovid-19 Pandemisi Makale 2020
Büyük Kapanmada Yeni Yöntemler: Pandemide Feminist Öz-Düşünümselliği Uygulamak Makale 2020
İki Kamp Arasında Bir Durumsal-Heterotopi Olarak Göç Deneyimi, Makale 2020
The Role Of Family Physicians Specialist And Medical Faculty Graduated İn Managing Covid 19 Pandemic Processes Makale 2020
The Psychological Impact Of The Covıd-19 Pandemic On University Students İn Turkey: A Foundation University Case Makale 25.12.2020
Coronaphobia, Musculoskeletal Pain, And Sleep Quality İn Stay-At Home And Continued-Working Persons During The 30-Month Covid-19 Pandemic Lockdown İn Turkey Makale 19.08.2020
The Changing Process Of The Health Care During And After Pandemic: Role Of Family Physician Makale 2020
Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi Makale 31.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Barış Batuhan Geçit & Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Elif Yücel. Electronic Commerce In The Time Of Covid-19 Pandemıcs: A Bibliometric Analysis Approach Makale 2021
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Elif Yücel & Dr. Öğr. Üyesi Barış Batuhan Geçit. Menşe Ülke Ve Teknoloji Üzerinden Covıd-19 Sonrası Ticaret Savaşlarının Geleceği Makale 2021
Arş.Gör. Nazlı Kardeş - Kovid-19'Un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı Ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri Makale 3.10.2020
Dr.Öğr.Üyesi Nurgün Bal - Covid 19 Pandemi Sürecinde Karayolu Çalışanlarının Mesleki Bağlılığının Ve Mobbingin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Makale 2021
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Batuhan Tufaner - Covid-19 Sonrası Dönemde Endüstri Politikalarının Dönüşümü Ve Kalkınmanın Geleceği Makale 13.02.2020
Arş.Gör. Gözde Morgül - The Effects Of Work From Home Model On The Fear Of Missing Out At Work And Career Success Durıng The Covıd-19 Pandemic Process Makale Devam Ediyor
Covid-19 Pandemisi Güncel Durum Online Seminer 15.02.2021
Covıd-19 Hakkında Merak Edilenler Online Toplantı 1.05.2020
Covıd-19 Hakkında Merak Edilenler (Mezunlar Derneği Ve Özel Beykent Hastanesi İş Birliği İle) Online Toplantı 9.05.2020
Anestezi Uzmanının Gözünden Covıd-19 Döneminde Yoğun Bakım Süreçleri Online Toplantı 22.05.2020
Covıd-19 Merak Ettiklerimiz Online Toplantı 3.12.2020
Covıd-19 Aşısı Online Toplantı 22.12.2020
Beykent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Sohbetleri (Kalp Sağlığı Ve Covıd-19’Un Kalp Üzerine Etkileri) Online Toplantı 9.01.2021
Beykent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Sohbetleri (Covıd-19’Un Beyin Üzerine Etkileri) Online Toplantı 12.01.2021
Beykent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Sohbetleri (Obsesif Kompülsif Bozukluk Ve Covıd-19) Online Toplantı 26.01.2021
Beykent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Sohbetleri (Covıd-19 / Yoğun Bakım Süreci / Aşı) Online Toplantı 30.01.2021
Pandemide Son Durum Online Toplantı 20.11.2020
Covid-19 Güncel Bilgiler Online Toplantı 16.06.2020
Covid-19 Klinik Tedavi Online Toplantı 16.06.2020
Covid-19'Da Güncel Durum Ve Sağlıklı Yaşam Online Toplantı 28.08.2020
Prof. Esin Sarıoğlu "Covid Günlerinde Dijital Defile" Beykent Üniversitesi Online Defile 11.03.2021
Covid-19’Da Güncel Durum Ve Sağlıklı Yaşam Online Eğitim 28.08.2020
Pandemide Güncel Durum: Hastalığın Seyri Ve Korunma Yöntemleri Online Eğitim 25.11.2020
Hijyen Ve Pandemi: Bünyemize Ve Cildimize Uygun Hijyen Koşulları Online Eğitim 18.11.2020
Korona Günlerinde Sağlıklı Yaşam Online Eğitim 8.04.2020
Pandemi Döneminde Evde Sağlıklı Yaşam Online Eğitim 27.11.2020
Pandemi Döneminde Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Eğitimi Programı Online Eğitim 2020
Evde Hareketli Kalmak (Ümraniye İlçe Milli Eğitim) Online Eğitim 18.04.2020
Pandemi Sürecinde Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Uygulaması Online Eğitim 24.12.2020
Pandemi Sürecinde Kronik Hastalıklarda Beslenme Online Eğitim 3.12.2020
Covid-19'Da Beslenme Ve Bağışıklık Online Eğitim 11.04.2020
Pandemi Sürecinde Evde Yapılabilecek Kondisyon Egzersizleri Online Eğitim 17.12.2020
Pandemi Sürecinde Ekran Maruziyeti Artan Bireylerin Postürlerine Yönelik Yaklaşımlar Online Eğitim 22.12.2020
Pandemide Okul Sağlığı Online Eğitim 15.12.2020
Pandeminin E Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmler Online Konferans 18-19-20-21 Kasım 2021
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ceylan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Korona Günlerinde “Natürmort” Öğrenci Online Desen Sergisi, Düzenleyenler : İletişim Ve Tasarımı Bölümü & Grafik Tasarımı Bölümü Online Sergi 15.Mar.20
Prof. Esin Sarıoğlu Covid Günlerinde Karmaşa "Su Yolunu Bulur" Beykent Üniversitesi Online Sergi 8.03.2021
Prof. Esin Sarıoğlu "Covid Günlerinde Karmaşa" Beykent Üniversitesi Online Sergi 8.03.2021
Pandemi-Hastalık-Afet Ve Kriz Yönetimi Sertifika Programı (Sağlık Yönetimi Bölümü) Online Sertifika Programı 03-26.11.2020
Pandemi-Hastalık-Afet Ve Kriz Yönetimi Sertifika Programı (Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü) Online Sertifika Programı 17-24.12.2020
Pandemi-Hastalık-Afet Ve Kriz Yönetimi Sertifika Programı (Beslenme Ve Diyetetik Bölümü) Online Sertifika Programı 29.12.2020-14.01.2021
Pandemi-Hastalık-Afet Ve Kriz Yönetimi Sertifika Programı (Hemşirelik Bölümü) Online Sertifika Programı 03-15.12.2020
Araş. Gör. Emre Yetim İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu İle Pandemi Ve Tiyatro Çevrimiçi Söyleşi/Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü İle Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Online Söyleşi 15 Ocak 2021
Doç. Dr. Tuğçe Mine Aktulay Çakır (Moderatör) İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu İle Pandemi Ve Tiyatro Çevrimiçi Söyleşi/Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü İle Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Online Söyleşi 15 Ocak 2021
Arş.Gör. Özge Yüksel - 3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi Özet Bildiri 15.11.2020
Barcelona 15. European Sociological Association Konferansına "The Economic Impacts Of Covid-19 Pandemic Over The World Film Industry Özet Makale 31 Ağustos- 3 Eylül 2021
Yurttaş Uluğ, Özge (2020). COVID-19 Sosyal Reklamlarında Korku Çekiciliği Üzerine Bir Analiz Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim Ve Dönüşümler Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller / Uluslararası Kitap Bölümü Ara.20
Pandemide Güncel Durum: Hastalığın Seyri Ve Korunma Yöntemleri Panel 25.Kas.20
Covıd-19 Merak Ettiklerimiz Panel 3.Ara.20
Covıd-19 Aşısı Panel 22.Ara.20
Covıd-19'Un Psikiyatrik Ve Psikolojik Etkileri İle Müdahale Yöntemleri Panel 19.Oca.20
Covıd-19 Psikolojisi Ve Baş Etme Yöntemleri Panel 28.Oca.20
Covıd-19 Pandemi, Beslenme Ve Bağışıklık Panel 9.Şub.20
COVID-19 Pandemisi, Güncel Durum Prof. Dr. Emine Sönmez / Seminer 16.02.2021
Pandeminin Ve Pandemi Tedbirlerinin Sınıfsal Sonuçları-Mustafa Karahöyük, Bekir Aşık, Barış Batuhan Geçit Proje Hazırlık sürecinde
Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Laboratuvar Ölçekli Dezenfektan Üretiminin Araştırılması Proje (No: 3501093) 21.08.2020
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Şahankaya Adar-Precautions And Implementations On Early Childcare Services İn Turkey And The World Due To Covıd-19 Crisis Proje(Ilo) 9.08.2020
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ceylan Tev –“Bulaşıcı Olan İyiliktir” Korona’Dan Hayatını Kaybeden Tıp Çalışanları’Nın Çocuklarına Destek Projesi Resim Online Müzayede İle Destek Projesi 25 Mayıs 2020- (Devam Ediyor)
Araş. Gör. Emre Yetim Pandemiyle Perdeleri İnen Tiyatroların Emekçileri 'Dayanışmayla' Yaşıyor/Düzenleyen: Euronews Röportaj-Haber 27 Mayıs 2020
Pandemi Sürecinde Öz-Düşünümsel Metodolojiyi Uygulamak Seminer 2020
Küçükçekmece Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 2.11.2020
Eyü Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 13.11.2020
Kırklareli Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 1.12.2020
İnegöl Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 26.10.2020
Çorum Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 25.12.2020
Esenyurt Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 27.11.2020
Beylikdüzü Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 21.Ara.20
Bağcılar Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 4.12.2020
Fatih Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 26.Mar.21
Başakşehir Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 11.Oca.21
Trabzon Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 18.Şub.21
Zeytinburnu Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 25.Mar.21
Bursa Osmangazi Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 8.Şub.21
Beykoz Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 19.Mar.21
Sarıyer Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 22.Oca.21
İzmit Gölcük Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 15.Oca.21
Giresun Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 12.Şub.21
Ankara Kızılcahamam Ram Seminer 2.Nis.21
Hatay Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 8.Nis.21
Esenler Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 16.Nis.21
Bozüyük Ram Rehber Öğretmen Eğitimleri Seminer 24.May.21
"Pandemi Sonrası Yeni Tasarım Yaklaşımları" Seminer 19.12.2020
"Pandemi Döneminde Mimari Sorunlar" Seminer 28.10.2020
"Kamusal Alan Olarak Meydanlarda Malzeme Kullanımı" Seminer 44184
İnsan Odaklı Çevreler Seminer 31.01.2021
Pandemi Sürecinde Mesken-Kamusal Alan İlişkisi: Kentsel Arayüzler Seminer 29.12.2020
Yönetim Araştırmaları/Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu 2021 Sempozyum 2-4 Nisan 2021
(Yönar/My'2021)
(Operasyon Modelinde Reengineering: Bankacılık Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
Pandemi Odaklı Kamusal Alan Tasarımı Sergi 19.01.2021
Mimari Tasarımda Tematik Yaklaşımlar: Pandemi Sonrası Kent Ve Yaşam Sergi Planlama Aşamasında
(5 Nisan 2021)
Araş. Gör. Emre Yetim SalgınDöneminde GeleceğeSomut Olmayan Kültürel Miras Penceresinden Bakmak /Unesco Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras (Soküm) Sanal Yaz Okuluna Katılım 29 Haziran – 03 Temmuz 2020
'Sanal Hastane'' İle Hem Vatandaşa Hem Doktora Destek Söyleşi 2.04.2020
Korona Günlerinde Sağlıklı Yaşam Söyleşi 8.04.2020
Pandemi Etkisi Söyleşi 8.04.2020
Salgın Sonrası Sağlık Söyleşi 9.04.2020
Dr. Kübra Irmak İle Karantinada Tıp Sohbetleri Söyleşi 10.04.2020
Covid-19 Beslenme Ve Alışkanlıklar Söyleşi 11.04.2020
Diyaliz Merkezinde Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler Nelerdir? Söyleşi 13.04.2020
Kitlesel Histeri Söyleşi 13.04.2020
Salgın Psikolojisi Söyleşi 16.04.2020
Uzman Psikologlardan Online Seminerler Söyleşi 16.04.2020
Karantina Günlerinde Okunması Gereken Kitaplar Söyleşi 16.04.2020
Kentsel Pandemi Ve Reaksiyon Söyleşi 17.04.2020
Covid-19'A Karşı Teknolojik Savaş Söyleşi 17.04.2020
Coşkun Aral İle Karantinada Sohbetler Söyleşi 19.04.2020
Covid 19 Söyleşi 19.04.2020
Covid-19 Süreci Söyleşi 19.04.2020
Evde Kal Müzikle Kal Söyleşi 26.04.2020 (İtibarıyla Her Pazar)
Karantina Günlerinde İlk Yardım Bilgileri Söyleşi 30.04.2020
Covid Sürecinde Merak Edilenler Söyleşi 1.05.2020
Ahmet Ümit İle Karantina Sohbetleri Söyleşi 3.05.2020
Pandemi Günlerinde Nefes Alma Teknikleri Söyleşi 04.05.2020 & 06.05.2020
Pandemi Sürecinin Hukuki Etkileri Ve Sonuçları Söyleşi 04.05.2020 - 07.05.2020
Covid-19 Un Havacılığa Etkileri Söyleşi 6.05.2020
Prof. Dr. Nebahat Bulut İle Kariyer Günleri Ve Sanal Hastane Söyleşi 6.05.2020
Covid-19 Sürecinde Merak Edilenler Söyleşi 9.05.2020
Bir Şef İle Karantina Günlüğü Söyleşi 10.05.2020
Pandemi Sürecinde Lojistik Faaliyetlerin Durumu Söyleşi 14.05.2020
Covid-19 Tehlike Alanında Yaşam: Yoğun Bakım Hemşireliği Söyleşi 15.05.2020
Gökcan Sanlıman İle Karantina Sohbetleri Söyleşi 19.05.2020
Covid Sürecinden Sonra Travma Söyleşi 20.05.2020
Korona Virüs Sonrası İktisadi Süreç Söyleşi 22.05.2020
Covid-19 Pandemisini Sağlık Sosyolojisi İle Düşünmek Söyleşi 22.05.2020
Covid-19 Ve İlaç Çalışmaları Söyleşi 22.05.2020
Covid-19 Döneminde Yoğun Bakım Süreçleri Söyleşi 22.05.2020
Tıp Sosyolojisi Ve Salgın Hastalıklar Tarihi Söyleşi 28.05.2020
Karantina Döneminin İnsan Üzerindeki Etkileri Ve Sonrasında Yaşanacak Normal Yaşama Adaptasyon Süreci Söyleşi 29.05.2020
Karantina Sonrası Kariyer Planlama Söyleşi 29.05.2020
Bahadır Sağlam İle Karantina Sohbetleri Söyleşi 1.06.2020
Covid-19 Sürecinde Nakit Yönetimi Söyleşi 5.06.2020
Covid-19 Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği Söyleşi 5.06.2020
Sağlık Teknolojilerinde Mentor Bakış Açısıyla Covid-19 Süreci Söyleşi 8.06.2020
İyileşme Sürecinde Uçuşlar Nasıl Geçecek. Söyleşi 8.06.2020
Pandemi Ve Kolektif Duygular Söyleşi 9.06.2020
Pandemi Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Söyleşi 12.06.2020
Kriptoekonomi Ve Pandemi Söyleşi 16.06.2020
Covid 19'Un Bize Öğrettikleri Söyleşi 25.06.2020
Biyomedikal Mühendisliği Günleri Xv - Covid-19 Süreci İle İvme Kazanan Biyomedikal Bilimi; Dünü, Bugünü Ve Geleceği Söyleşi 27.07.2020
Biyomedikal Mühendisliği Xxıı - Firmalar Covid-19 Ve Pandemiler İle Nasıl Mücadele Eder? Söyleşi 27.07.2020
Köy Kafası - Pandemi Döneminde Üretim Ve Üretimin Önemi Söyleşi 21.08.2020
Firmalar Covid-19 Ve Pandemiler İle Nasıl Mücadele Eder ? Söyleşi 27.08.2020
Kimya Mühendisliği Laboratuvarımızda El Dezenfektanı Üretimi Söyleşi 1.09.2020
Covid-19’A Karşı Düzenli Dezenfeksiyon Söyleşi 8.09.2020
Pandemi Nedir? Tarihçe Ve Süreçler, Pandeminin Sönümlenmesi Afet Ve Kriz Kavramları Söyleşi 3.11.2020
Pandemide Uygun Tedarik Ve Atık Yönetimi Söyleşi 5.11.2020
Pandemide Karar Verme Ve Kriz Yönetimi Ve Psikososyal Destek Girişimleri Söyleşi 10.11.2020
Tüm Sağlık Çalışanlarının Daima Yanındayız Söyleşi 24.09.2020
Online Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Söyleşi 25.09.2020
Online Eğitim Sisteminde Verimliliği Arttırma Söyleşi 30.09.2020
Pandemi Sürecinde Radyoloji-Radyoloji Hakkında Merak Edilenler Söyleşi 11.11.2020
Sağlık Ve Yaşamsal Kurallara Uyumda Davranış Değişikliği Yaratma Söyleşi 12.11.2020
Diş Hekimlerinin Düşmanı Covid-19 Söyleşi 15.11.2020
Pandemi Sürecinde Değişen Pazar Dinamikleri Söyleşi 17.11.2020
Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Alınması Gerekli Tedbirler Söyleşi 17.11.2020
Hijyen Ve Pandemi Söyleşi 18.11.2020
Pandemilerin Ortak Özellikleri Ve Covid-19 Pandemisi Söyleşi 19.11.2020
Pandemide Son Durum Söyleşi 20.11.2020
Pandemide Süreç Yönetimi Söyleşi 24.11.2020
Pandemide Sağlık Hizmetlerinde Tahmin Söyleşi 26.11.2020
Pandemide Fiziksel Ve Sosyal Mesafe Kuralı Söyleşi 1.12.2020
Kişisel Hijyen Ve El Hijyeni Söyleşi 3.12.2020
Pandemi Sürecinde Kronik Hastalıklarda Beslenme Söyleşi 3.12.2020
Pandemi Sürecinde Supplement Kullanımı Ve Amerika 'Da Diyetisyenlik Eğitimi Söyleşi 3.12.2020
Afet Ve Kriz Döneminde Problem Çözme Ve Başetme Teknikleri Söyleşi 8.12.2020
Covid-19 Hastasında Tanılama Ve Evde Bakım Söyleşi 10.12.2020
Covid -19 Diyabet İlişkisi Söyleşi 15.12.2020
Pandemide Okul Sağlığı Söyleşi 15.12.2020
Pandemi Sürecinde Evde Yapılabilecek Kondüsyon Egzersizleri Söyleşi 17.12.2020
Pandemi Döneminde Mimarlık Söyleşi 18.12.2020
Pandemi Sürecinde Ekran Maruziyeti Artan Bireylerin Postürlerine Yönelik Yaklaşımlar Söyleşi 22.12.2020
Pandemi Sürecinde Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Uygulaması Söyleşi 24.12.2020
Pandemi Öncesi Ve Sonrası Türkiye'De Sağlık Turizmi Söyleşi 25.12.2020
Toplu Çalışılan, Yaşanan Yerlerde Ve Yemekhanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Söyleşi 29.12.2020
Pandemi Döneminde Gıda Hijyeninin Önemi Ve Dikkat Edilecek Noktalar Söyleşi 5.01.2021
Doğal Afet Sonrası (Deprem, Sel Gibi) Beslenme Söyleşi 7.01.2021
’’Covid-19 Süreci Ve Üreme Sağlığı’’ Söyleşi 8.01.2021
Kalp Sağlığı Ve Covid-19’Un Kalp Üzerine Etkileri Söyleşi 9.01.2021
Covid 19’Un Beyin Üzerine Etkileri Söyleşi 12.01.2021
Fiziksel İzolasyon Ve Karantina Döneminde Beslenme Söyleşi 12.01.2021
Okullarda Eğitimin Kademeli Başlamasıyla Okul Kantinlerinde Ve Yemekhanelerde Alınacak Önlemler Söyleşi 14.01.2021
Obsesyon Ve Covid- 19 Söyleşi 26.01.2021
Covid -19 /Yoğun Bakım Süreci/Aşı Söyleşi 30.01.2021
Pandemide Staj Ve İstihdam Süreci Sorunları Söyleşi 4.02.2021
Pandemi Sürecinde Toplu Ulaşım Sisteminin Durumu Ve Alınan Önlemler Söyleşi 10.02.2021
Covid-19 Psikolojisi: Etkin Başa Çıkma Teknikleri Söyleşi 12.02.2021
Covid-19 Psikolojisi : Öz Şefkat Ve Gevşeme Egzersizleri Söyleşi 15.02.2021
Pandemi Sürecinde Ebeveynlik Ve Öğrencilik Söyleşi 16.02.2021
Pandemide Karar Verme Ve Kriz Yönetimi Ve Psikososyal Destek Girişimleri Söyleşi 23.02.2021
2Nd Internatıonal Congress Of Multıdıscıplınary Studıes In Medıcal Scıences February 13-14, 2021/Ankara, Turkey Covıd-19 Salgınının Diş Hekimliği Pratiği Ve Diş Hekimi Psikolojisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Sözlü Bildiri 14.02.2021
Yurttaş Uluğ, Özge (2021). COVID-19 Pandemisi ve The Turkish Online Journal Of Design Oca.21
Kamu Spotu Reklamları Üzerine Bir İnceleme Art And Communication / Makale Sayı: 11 (1) - 213-231
Araş. Gör. Suzan Tokgöz, "Değişimin İlmeğinde Pandemi" 1. Ulusal Avrasya Jürili Karma Sergisi/ Avrasya Üniversitesi Ulusal Çevrimiçi Karma Sergi 23.Nis.21
Pandemi Odaklı Kamusal Alan Tasarımı Ulusal Kitap Değerlendirme Aşamasında
Pandemi Sürecinde Esne(Ye)Meyen Meskenler - Yet(E)Meyen Kamusal Alanlar: Kullanıcı Deneyimleri İle Kentsel Arayüzler Ulusal Kitap Bölümü Yayın Aşamasında
Kamusal Alanla Barışmak: Pandemi Sonrası Kentsel Mekanın Geleceği Ulusal Kitap Bölümü Yayın Aşamasında
Pandemi Sürecinde Esne(Ye)Meyen Meskenler - Yet(E)Meyen Kamusal Alanlar: Kullanıcı Deneyimleri İle Kentsel Arayüzler Ulusal Kolokyum 5-8 Kasım 2020
Yapı/Tasarım Buluşmaları 2: Pandemi Sonrası Mimarlık: Deneyimler, Öngörüler, Öneriler Ulusal Konferans Planlama Aşamasında
(1 Haziran 2021)
Kadınların Mektuplarında Anlatılan Beden, Paylaşılan Hastalık Ve Kalabalıklaşan Acı Ulusal Kongre Sunumu 2020
Covid-19 Ve Değişim: Evde Kalmak Ulusal Makale 1.10.2020
Kriz Bağlamında Mekansal Kaymalar: Kullanıcı Deneyimleri İle Değişen Arayüz Tarifleri Ulusal Makale Değerlendirme Aşamasında
Uzaktan Eğitim Sürecinde Mimarlık Eğitimi Ve Uygulamalı Ders Deneyimleri Uluslararası Bildiri 15.03.2021
Özge Gürsoy Atar, “Covid-19 Sürecinde Dijital Platformlarda Yaşanan Değişimler: Web 4.0’In Etkileri”, Veri Görselleştirmeden Haberoyunlara, Gerçeklik Teknolojilerinden Nesnelerin İnternetine İletişim Çalışmalarında Yaratıcı Ve Yenilikçi Uygulamalar, 109-142, 2020. Uluslararası Kitap Bölümü 2020
Kenti "Duyumsamak": Pandemi Sürecinde İstanbul'Da Deneyimsel Bir Okuma Uluslararası Kitap Bölümü 1.09.2021
Pandemide Mekansal Kriz: Mimari Eğitim Mekanlarında Yeni Normal Uluslararası Kitap Bölümü 1.09.2021
Prof. Dr. Emre Tandırlı Covid-19 Küresel Salgınında Uzaktan Temel Tasarım Ve Temel Sanat Eğitimi Pegem Yayınları Uluslararası Kitapta BölümYazarlığı Ara.20
Araş. Gör. Emre Yetim Covid-19 Salgınının 2020 Yılında Türkiye’De Tiyatro Sanatçılarına Etkileri/Online International Conference Of Covıd-19 (Concovıd Uluslararası Konferansta Sözlü Bildiri Sunulan Ve Özet Bildiri Kitabında Basılan Bildiri 13 Haziran 2020
Araş. Gör. Suzan Tokgöz, "Geçmişin Maskesi İle Şimdinin Pandemi Dansı" Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Ve Kayseri Üniversitesi Uluslararası Sanat Ve Tasarım Araştırmaları Fuarı Online Kongre 21-22 Haziran 2021
Second International Conference On Covıd-19 Studies Uluslararası Sempozyum 26.08.2020
Pandemi Döneminde Evde Sağlıklı Yaşam Üniversite Dışı Eğitim 7.12.2020
Akın Akyol, Mihriban (2020). Pandemi Sürecinde Kamu Diplomasisi:Dezenformasyonla Mücadeleye Yönelik Yaklaşımlar Vı. Uluslararası Katılımlı Sağlık İletişimi 26-27 Kasım 2020
Sempozyumu / Sözlü Sunum / Yayınlanmış Özet Bildiri
Salgının Elektronik Sözleşmelere Etkisi Webinar (Lexpera) 20/06/2020 saat 20.00
Pandemi Döneminde Evde Sağlıklı Yaşam Webinar/ Online Eğitim 8.12.2020
Pandemi Döneminde Evde Sağlıklı Yaşam Webinar/ Online Eğitim 8.12.2020
Kadıköy Moda Ve Yakın Çevresinde Pandemi Odaklı Kamusal Alan Tasarımı Workshop 19-20/12/2020
Pandemi Odaklı Kamusal Alan Tasarımı Workshop 19-20 Aralık 2020
View From My Window: Urban Landscape İn Pandemic World Workshop 20-21 Şubat 2021
Dr. Öğretim Üyesi Gizem Pamukçu 2020 Mcart Awards, “Korona Günlükleri” , Yarışma Sergisi, Art.İst Sauna – Uniqexpo, Kurucu Ortak Ve Sanat Proje Geliştiricisi Yarışma Sergi Projesi 21.12.2020
The association between sleep quality, depression, anxiety and stress levels, and temporomandibular joint disorders among Turkish dental students during the COVID-19 pandemic Yayın (Cranıo®: The Journal Of Cranıomandıbular & Sleep Practıce) 2021
Arş.Gör. Metin Baş -Twitter Sentiment Analysis During Covid-19 Outbreak With Vader Yayın-Makale 2020
Arş.Gör. Metin Baş - Koronavirüs (Covid- 19) Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Temizlik, Hijyen Ve Kişisel Bakım Ürünlerini Panik Satın Alma Davranışı Yayın-Makale 2021
Arş.Gör. Ozan Emre Ufacık Ve Arş.Gör. Sevcan Pınar - Sosyal Kaytarma Davranışı Ve Esnek Çalışma Modelleri Arasındaki İlişki: Pandemi Döneminde Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Yayın-Makale Devam Ediyor
Arş.Gör. Ozan Emre Ufacık Ve Arş.Gör. Sevcan Pınar - Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesinde Kişiliğin Ve Algılanan Örgütsel Desteğin Önemi; Pandemi Dönemi Ve Sonrası Üzerine Bir Araştırma Yayın-Makale Devam Ediyor
Yetişkinlerde Koronavirüs Korkusu, Pskolojik Sağlamlık Ve Pozitif Fonskiyonel Tutumlar Arasındaki İlişki Yüksek Lisans Tezi 2021
Covid-19 Pandemisinde Cinsel Benlik Şeması Ve Cinsel Doyum Paradigması Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Çiftlerin İlişkilerde Mutluluk Ve Yakınlık Korkusu Düzeylerinin Koronavirüs Kaygısıyla Birlikte İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Covid-19 Pandemisinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Ve Anksiyete Düzeyiyle İlişkisi Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Siberkondride Covid-19 Anksiyetesi Ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Fobisi İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Evli Bireylerde Çift Olarak Stresle Baş Etme İle Covid Anksiyetesi Arasındaki İlişki Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Covid-19 Sürecinde Sosyal İzolasyon Ve Covid-19 Korkusu İle İlişkisi Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Bedeni Dinlemek, Hastalığı Deneyimlemek: Covid-19 Hastalık Anlatıları Yüksek Lisans Tezi DEVAM EDİYOR
Yapay Zeka, İnsan Ve Hukuk Zoom Webinar 30/05/2020 saat 17.00

COVID-19 Sürecinde Faaliyetler-Önlemler

ASENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Pusula: Uzaktan eğitim sistemlerimizin asenkron kısmını, Pusula, Pusula Belge Paylaşım ve Pusula Sınav platformlarımız oluşturmaktadır. Bu platformlarımızın üçü de öğrenci otomasyonu ile entegre olup, tüm öğrenciler, tüm akademisyenler ve tüm dersler otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin online ortamda yapılacak vize sınavlarında yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için sistemi üç ayrı platforma ayırdık.

Pusula, canlı derslerin oluşturulduğu ve yapılan derslerin arşiv bağlantılarının listelendiği platform olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler Öğrenci otomasyonu hesapları ile sisteme girip daha önceden işlenen dersleri istedikleri zaman indirip yeniden izleyebilirler.

Pusula Belge Paylaşım, online eğitime geçilme kararından sonra sistemde yaşanabilecek yoğunlukları önlemek adına daha önceden yapılan tüm etkinliklerin tutulduğu bir arşiv platformu görevini görmektedir. Pusula Sınav, online ortamda yapılmasına karar verilen vize sınavları için, akademisyen ve öğrencilerimizi bir karmaşadan ve sistem yoğunluğundan kurtarmak adına ve aynı zamanda sınavların güvenliğini sağlamak için açtığımız sınavların, projelerin ve ödevlerin yer aldığı bir platformdur.

Pusula Sınav platformunda öğrencilere sorulan soru tipleri çoktan seçmeli, klasik, hem çoktan hem klasik olarak yapılmaktadır. Sınavlarda hem sorular hem  cevaplar karıştırılarak öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Akademisyenler her soruya farklı puan ağırlıkları verebilir.  Yazılı sorularda, öğrencinin verdiği cevap için not düşebilmekte ve notlandırmayı dilediği gibi yapabilmektedir. Pusula sınav platformunda oluşturulan her sınav sorusuna veya ödev etkinliğine akademisyenler görsel/video ekleyebilir, öğrenciler de aynı şekilde vermeleri istenen cevap içerisinde görsel/video ekleyebilirler.

Tamamlanan bir sınava ait sayısal notlar otomatik olarak öğrenci otomasyonuna aktarılarak olası yapılabilecek not girişi hatalarının önüne geçilmektedir.

Öğrenciler mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan sınavlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Sistem üzerinden öğrencilere yönelik anketler yapılabilmektedir. Ders değerlendirme anketi vizelerin bitimiyle beraber öğrencilerin değerlendirmesine açılacaktır.

Keyps: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

Advancity: Mevcut durumdaki uzaktan eğitim, öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

 

SENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Canlı eğitimlerimizin gerçekleştiği platformlar Blackboard, Zoom, Bigblue Button ve Percules olmak üzere 4 adettir.

Blackboard: Blackboard, Uzaktan eğitim programları hariç önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerimizin canlı ders platformudur. Pusula üzerinden oluşturulan ders etkinliği, Blackboard üzerinde gerçekleştirilir. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Pusula üzerinden gün ve saati ilan edilen dersler Blackboard üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Derse erişim Pusula üzerinde yer alan ders linkinden sağlanmaktadır. Bir derse aynı zamanda 250 öğrenci katılabilmektedir. Sınırsız sayıda eş zamanlı ders işlenebilmektedir. Öğrenciler derste soru sorabilir, sunum yapabilir, dersin içinde aktif olarak bulunabilirler.

Blackboard üzerinden 25.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılan 
canlı ders sayısı 2116 olup bu derslere ait toplam süre 13452 saattir.

Zoom: Yabancı Diller Yüksek Okulunun kullandığı canlı ders platformudur.

Sürecin başlangıcından 30.04.2020’ye kadar tüm seviyeler ve öğrenciler ile her biri 45 dakikalık toplam 5280 ders yapılmış ve 3538 dersin kaydı elt.beykent.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Bu derslerin hiçbirinde ders iptali olmamış, teknik veya maddi sorunlardan ötürü ders ertelenmemiş ve hiçbir sınıfın ders saati kaybı olmamıştır.

Bigblue Button: BigBlue Button, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin canlı ders platformudur. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Percules Online Eğitim Sistemi: Uzaktan eğitim sistemimiz hali hazırda çalışmakta olup öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimize yönelik canlı derslerin yapıldığı platformdur. Öğrenciler akşam iş saatleri sonrasında internet üzerinden canlı olarak yapılan derslerine katılabiliyor ve diledikleri kadar tekrar izleme olanağına da sahip oluyorlar.

Uzaktan Eğitim Örgün öğretimden farklı olarak öğrencilerin okula gidip gelmeden ve iş hayatlarını aksatmadan öğrenim görmeleri açısından avantaj sağlamaktadır.

 

EĞİTİMLER

Akademik personele online eğitim için verilen eğitimler

Senkron ve Asenkron eğitimlerin yapıldığı platformların hepsi için aşağıda maddeler halinde yazılan eğitimler verilmiştir.

- Ders materyali nasıl eklenir

- Canlı ders nasıl oluşturulur
- Duyuru nasıl eklenir
- Sınav nasıl oluşturulur, soru girişi nasıl yapılır
- Ödev nasıl oluşturulur

- Ekran paylaşımı nasıl yapılır
- Ders materyali öğrenciye nasıl sunulur
- Öğrenci ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır,
- Ders kayıt başlatma ve durdurma nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Öğrenci ile yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapılabilmesi için Onedrive kullanımı

-Üniversite Yönetimi, Akademik ve İdari personellerin kurum içi toplantılarının Microsoft Teams platformu üzerinden nasıl yapılacağı
             

Akademik personeller yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına talep etmeleri durumunda erişebilmektedir. 

Öğrencilere online eğitim için verilen eğitimler ve erişim bağlantıları;

 

Pusula platformu kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki eğitimler verilmiştir.
- Canlı derse nasıl katılınır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Ödev/Proje sisteme nasıl yüklenir

- Sınavlara nasıl katılınır,              

- Sınav bilgilendirme metni dokümanı için tıklayınız.

- Sınava katılım nasıl yapılır eğitim dokümanı için tıklayınız.

- Ödev/Proje Gönderme dokümanı için tıklayınız.

 

Pusula platformu üzerinden online sınavların nasıl uygulanacağı, ödev/proje teslimlerinin nasıl yapılacağını örneklerle anlatan dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusular-sinav-duyurusu-29042020.pdf?sfvrsn=2404e241_2

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusula-sinava-katilim-dokumani.pdf?sfvrsn=7c1405a0_0

 

Blackboard canlı ders sistemi doküman ve eğitim videoları kapsamı
- Sunum yapacak olan öğrenci ekran paylaşımını nasıl yapar
- Dersin hocası ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Eğitim videosu için tıklayınız.

- Eğitim dokümanı için tıklayınız.

Öğrencilerimiz istedikleri zaman ilgili eğitim videolarına ulaşabilmektedir.

 

Diğer Eğitim Platformları

Öğrenci Dekanlığı ile birlikte kurum dışından veya kurum içinden gelen diğer eğitim talepleri için eş zamanlı 10.000 kişinin aynı anda katılım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. 

 

Yapılanma ve Destek

Online eğitim sürecinde bilgi işlem bünyesinde 20 personelden oluşan ekip öğrencilere ve hocalara canlı dersler, arşiv dersler, yüklenen doküman ve dosyalar, sınavlar ve ödevler, kamera ve ses sorunları gibi pek çok konuda 7/24 saat destek verecek şekilde düzenleme sağlandı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin online eğitim sürecinde yaşayabilecekleri muhtemel aksaklıkları gidermek için adaydestek.beykent.edu.tr talep sistemi ile birlikte uedestek@beykent.edu.tr mail adresi kullanılmaktadır. Açılan tüm talepler, gönderilen tüm mailler detaylı incelenip doğru yönlendirmeler yapılarak sorunlar hızlıca çözümlenmektedir.

Akademisyenlerin yaşadığı işletim sistemi, program, kamera, ses ve diğer donanımsal sorunları için kişinin izni doğrultusunda lisanslı Teamviewer ile uzak bağlantı yapılarak sorunları çözülmektedir. Böylece oluşabilecek diğer sorunlar azaltılmaktadır.

Kurum içi uygulamalara erişebilmek ve süreçlerin sürdürebilmesi için idari personellere VPN bağlantısı hizmeti ile sağlanmıştır. Aynı zamanda idari personellere Microsoft Teams platformu kullanım eğitimi verilmiştir.

Online Çalışma
Akademik ve idari personelimiz için sağlanan altyapı desteğiyle, tüm personelimiz, çalışmalarını online platformlar üzerinden gerçekleştirmektedir.

 • 06.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlerin girişine el dezenfektan makineleri takılmıştır.
 • 06.03.2020 tarihi itibariyle, birim olarak hazırlamış olduğumuz el yıkama hijyeni ile ilgili detaylı bilgilendirme broşürleri yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlere asılmıştır.
 • Bütün yerleşkelerimizin dezenfeksiyon işlemi uzman firma tarafından yapılmıştır.
 • Her gün, yerleşkelerimizdeki akademik ve idari çalışan ofisleri, kütüphaneler ve genel kullanıma açık olan tüm alanlar, temizlik personelleri tarafından hijyen kurallarına uygun temizlenmektedir. Söz konusu rutin temizlik işlemlerinde kullanılan temizlik ürünlerine ilave olarak dezenfektan etkili ürünler de kullanılmaya başlanmıştır. 
 • 17.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki çay ocakları dezenfekte edilerek çay-kahve servis hizmeti iptal edilmiştir.
 • 23.03.2020 tarihi itibariyle tüm yerleşkelerde tabldot yemek servisi iptal edilip Lunch box sistemine geçilmiştir.  Yemekhanede kişilerin sosyal mesafeyi koruyabilmesi için 1,5 metre ara ile şerit bantlar çekilerek gerekli önlemler alınmıştır.
 • 30.03.2020 tarihi itibari ile alınacak tedbirler kapsamında, yerleşkelerdeki tüm yemekhaneler yemek servisine kapatılmıştır.
 • 19.03.2020 tarihinde çalışan sayısını minimuma indirmek için, iş akışını aksatmayacak şekilde nöbet listeleri hazırlanarak, nöbetleşe çalışma sistemine geçilmiştir. 
 • Personel servisleri ve kurum araçlarımız uzman ilaçlama firması tarafından dezenfekte edilmiştir.
 • Yerleşkelerdeki personellerin nöbet sistemine geçmiş olmalarından dolayı, personel servisleri yeniden düzenlenmiş olup servis sayılarında azaltılmaya gidilmiştir. (Toplamda 7 servis varken, bu süreçte 3 servis hizmet vermektedir)
 •  Personel servis araçlarında sosyal mesafenin korunması amaçlanarak, koltuk oturma mesafeleri kuralına uygun olarak ayarlanmıştır.
 • 03.04.2020 tarihi itibari ile Taşeron firmalarda çalışan (ISS-TAV) personel sayısı azaltılmıştır.
 • Mart ayı içerisinde, taşeron firmalar kendi personellerine Covid-19 tedbirleri kapsamında detaylı eğitimler düzenlemiştir.
 • Tüm yerleşke girişlerinde personele maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır.
 • Tüm yerleşkelere giriş esnasında, öğrenci, akademik-idari personel ya da ziyaretçilere HES Kodu Sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmıştır.

 • Öğrenci Dekanlığı tarafından COVID-19 sürecinde 09.03.2020 - 09.12.2020 tarihleri arasında toplam 595 online etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikleri görüntülemek için tıklayınız.
 • Günlük çalışmaları ve işleyişi takip etmek adına TEAMS platformundan personel toplantıları yapıldı.
 • Öğrenci Dekanlığı Whatsapp Danışma Hattımıza (05312982262) ulaşan öğrencilerin bilgi talepleri ve sorularına cevap talepleri karşılandı.  
 • Web sitemizde, COVID-19 ile ilgili bir anket yayınlandı. Anketi incelemek için tıklayınız.

 • COVID-19 sebebiyle 2019-2020 Güz döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrencilere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilecekleri bir ekran tanımlandı.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Stajların ertelenmesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları esasları ve sınav programları duyuruları yapıldı.
 • Günlük çalışmaları ve işleyişi takip etmek adına TEAMS platformundan personel toplantıları yapıldı.
 • Öğrencilerimizin Üniversitemiz ile bire bir irtibat kurabilmeleri için hafta içi her gün 10:00-12:00 saatleri arasında SKYPE üzerinden (beykentunioidb@outlook.com) online iletişime geçilebilen bir bağlantı hattı kuruldu.

Rektörlük tarafından, öğrencilerimizi, akademik-idari personelimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, COVID-19 sürecine ilişkin online bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir:

 • Help Desk üzerinden bilgi edinmek isteyen ve işlem talebi olan öğrenciler ile irtibata geçilerek online destek verildi.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yelken – Kürek – Dragon Bot takımlarımızın sporcuları ve branşlara ilgi duyan yeni öğrencilerimiz için Amatör Denizci ve Temel Yelkencilik Eğitimi online olarak verilmektedir.
 • Üniversitemiz spor takımlarında bulunan lisanslı sporcularımız ile periyodik olarak online toplantılar yapılarak, sporcularımızın üniversiteler arası müsabakalara hazır tutulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda takım sporlarımızın antrenörleri eşliğinde online olarak antrenmanlar haftada üç gün yapılmaya devam edilmektedir.
 • Üniversitemiz akademik ve idari personelinden oluşan Basketbol takımımızın antrenmanları online olarak antrenörümüz eşliğinde devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığına bağlı olarak yerleşkelerimizde faaliyet gösteren revirlerimizdeki görevli personelimiz ( Uzman Doktor – Hemşir/Hemşire ) COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirleri alarak başvuruda bulunan akademik – idari personelimizin sağlık hizmeti almasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yerleşkelerimizin girişinde üniversitemizde gelen kişilerin ateşleri ölçülmektedir.
 • Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin temizliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde koordine edilerek yapılmıştır. Bünyemizde bulunan personelimiz dönüşümlü olarak bahsi geçen tesisleri kontrol ederek COVID-19 ile ilgili önlemleri almaya devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten uzman psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için Online Psikolojik Danışma Hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda bilgi almak ve başvuruda bulunmak için uzman psikologlarımızın kurum maillerinden randevu alınabilmektedir. Böylece danışan ve danışılan gizliliğine riayet edilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • COVID-19 virüsü salgını nedeniyle üniversitemize gelemeyen öğrencilerimiz için spor takımlarımızın antrenörlerimizin hazırladığı üniversitemizin sporcu öğrencilerinin sunduğu spor videoları üniversitemizin dijital platformlarında yayınlanmıştır.
 1. Video için tıklayınız 
 2. Video için tıklayınız.
 3. Video için tıklayınız.
 • Üniversitemiz Elektronik spor takımları Covid-19 pandemisi sürecinde uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan oyunlar kapsamında turnuvalar düzenlemeye devam etmektedir.
 1. Turnuva detayları için tıklayınız.
 2. Turnuva detayları için tıklayınız.
 3. Turnuva detayları için tıklayınız.
 4. Turnuva detayları için tıklayınız.

 • Duyuru

  Web sitemizde ve sosyal medyamızda, 27 Şubat–11 Aralık 2020 arasında COVID-19 ile ilgili 24 duyuru yayınlanmıştır. Duyuruları görüntülemek için tıklayınız.

 • Haber

  Web sitemizde, 28 Mart–1 Haziran 2020 arasında COVID-19 ile ilgili toplam 19 haber yayınlanmıştır. Haberleri görüntülemek için tıklayınız.

 • Yayınlar

  Yazılı, online ve görsel basın kuruluşlarında 27 Şubat 2020'den bu yana, halen sürmekte olan COVID-19 ile ilgili 1.500'ün üzerinde yayınımız yer almaktadır. Haber yayınlarından bir kısmını incelemek için tıklayınız.

 • Sosyal Medya

  Sosyal medya hesaplarımızdan, 27 Şubat–29 Nisan 2020 arasında COVID-19 ile ilgili toplam 21 paylaşım gerçekleştirilmiştir. Paylaşımlar düzenli olarak sürdürülmektedir. Sosyal medya paylaşımlarından örnekler incelemek için tıklayınız.

 • Pop-up

  Web sitemizde, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasıne destek olmak amacıyla pop-up yayınlanmıştır. Pop-up yayınını görüntülemek için tıklayınız.

 • Skype Üzerinden Destek

Öğrencilerimizle bire bir iletişim kurulması için Skype üzerinden görüşme oluşturuldu.

thim-1thim-2

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün COVID-19 sürecindeki çalışmalarını indirmek için tıklayınız.

 • Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı, gerek yabancı öğrenci gerek değişim programları kapsamında, kurumumuza kısa süreli eğitim görmek üzere gelen öğrenciler ile ilgilendiği için, farklı bir kültürde yaşamaya çalışan öğrencilerimizin doğru şekilde pandemi hakkında bilgilendirilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri için ilk günden itibaren yoğun şekilde çalışmaktadır. 
 • Pandemi ve alınan tedbirler ile ilgili bilgilerimizin güncel olması ve öğrenci-veli ve yurtdışındaki anlaşmalı kurumlarımıza en doğru bilgilendirmeyi yapabilmek adına Daire Başkanlığında haftada bir kez genel durum toplantısı yapılmaktadır. 
 • COVID 19 pandemisinin ilk vakasının ortaya çıktığı tarihten itibaren yabancı öğrenciler ile iletişime geçilerek kendilerine hem mail ile hem de daire başkanlığının sosyal medya hesapları aracılığı ile aşağıdaki konularda Türkçe ve İngilizce gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır; 
 1. Derslerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren online olarak yapılacağı
 2. Ara sınavların online olarak organize edileceği
 3. COVID 19 nedeni ile tüm öğrencilerin kayıt dondurma hakkının bulunduğu 
 • Değişim programları kapsamında kısa süreli eğitim görmek üzere kurumumuza gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelere ülkemizdeki genel durum ile ilgili bilgi verilmiş, kurum olarak online eğitime geçtiğimiz bilgisi paylaşılmıştır. Böylece tüm değişim öğrencilerimizin kurumumuzda eğitimlerine devam etmesi sağlanmıştır. 
 • Daire Başkanlığımıza ait bir SKYPE adresi açarak, tüm yabancı öğrencilerimizin sorularını cevaplamakta, yüz yüze konuşamasakta kendilerini güvende hissetmelerini ve akıllarına takılan soruların ilk ağızdan cevaplanmasını sağlamaktayız. 
 • Pandeminin hızlı bir şekilde yayıldığı Avrupa ülkelerinde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gören öğrencilerimiz ile Avrupa’da ki vakaların ilk duyulmaya başlandığı andan itibaren görüşmeye başlanmıştır. Tarafımıza daha kolay ulaşabilmeleri ve durumlarını bizimle paylaşabilmeleri için cep telefonlarımızı kendileri ile paylaşmış olup, hareketliliklerinin devamına ilişkin kendileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Erasmus Programı kapsamında bağlı olduğumuz Türkiye Ulusal Ajansından tarafımıza gelen tüm bilgilendirmeler ivedilikle yurtdışında bulunan öğrenciler ile paylaşılmış ve kendisini güvende hissetmeyip dönmek isteyen tüm öğrencilerimizin dönüş işlemleri ile ilgili kendilerine yardımcı olunmuştur. Halen eğitimlerine yurtdışında devam eden öğrencilerimiz ile görüşüp, durumlarını takip ediyoruz.
 • Son olarak sadece kurumumuza bu yıl öğrenci gönderen partnerlerimiz ile değil anlaşmalı olduğumuz tüm kurumlar ile irtibata geçerek ülkedeki durum ve kendin sağlıkları ile ilgili bilgi almak amacıyla mail atılmış ve bu sıkıntılı süreçte ikili ilişkilerimiz sıcak tutulmuştur.