Faaliyetler-Önlemler | COVID-19
Covid-19

COVID-19 Sürecinde Faaliyetler-Önlemler

COVID-19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YERLEŞKELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1-Yerleşke girişlerinde profesyonel termometreler kullanmak suretiyle ateş ölçümleri yapılmaya devam edildi.

2-HES kodu, aşı karnesi vb. bilgilerin kontrolleri, ziyaretçiler için manuel olarak yapılırken Üniversite personeli ve öğrenciler için bu sorgulama Bilgi İşlem Daire Başkanlığının geliştirmiş olduğu proje kapsamında Üniversite kimlik kartları üzerinden turnikelerde otomatik olarak gerçekleştirildi.

3-Üniversite girişlerinde ziyaretçilerin bilgilendirilmesi kapsamında posterler ve el broşürleri tasarlatılarak hazırlandı ve belirlenen uygun yerlere asıldı. Aynı şekilde yerleşke girişlerine el dezenfeksiyon sistemleri, atık maske kutuları ve bilgilendirici dokümanlar yerleştirildi.

4-Güvenlik birimlerinde ihtiyaç halinde kişilere tedarik edilmek üzere maske, siperlik vb. ekipmanlar bulunduruldu.

5-Ateş ölçüm değeri 37,5 °C ve üstü ve/veya COVID-19 belirtilerden biri mevcut ise, bu kişilerin yerleşkeye alınması önlendi ve iş yeri hekimine bilgi verilerek, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlandı.

6-Giriş ve çıkışlar için güvenlik görevlilerinin COVID-19 hakkında gerekli eğitim almaları sağlandı, konu ile ilgili olarak temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturuldu ve bu işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması sağlandı.

7-Girişlerde görevliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun hareket etmeleri konusunda talimatlar yazılmak suretiyle bilgilendirildi.

8-Görevli personele Beykent Üniversitesi COVID-19 Acil Eylem Planı hakkında bilgiler verilerek, vaka tespiti durumlarında belirlenen kurallara harfiyen uyulması gerektiği konusu aktarıldı.

9-Üniversitenin tüm yerleşkelerinde uygun yerlere asılmak üzere COVID-19 ile ilgili bilgilendirici, uyarıcı, hatırlatıcı dokümanlar, el broşürleri hazırlanarak uygun yerlere asıldı. Periyodik olarak bu dokümanlar güncellenerek sayı, fiziki durumu bakımından kontrolleri sağlandı.

10-Tüm personel için COVID-19’un farklı yönlerinin ele alındığı online eğitimler düzenli olarak verildi.

11-Üniversitemiz bünyesinde online etkinlikler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilerek, halk bilinçlendirildi, bu şekilde hayatın doğal akışına katkıda bulunuldu ve çalışmalar Üniversitemiz internet sayfasında ayrıntılı olarak yayımlandı.

12-Düzenli olarak bilgilendirici elektronik postalar Üniversite çalışanları ile paylaşıldı. Farkındalık yaratabilmek adına COVID-19 ile ilgili bilgilendirici görsellerin ekran koruyucu olarak bilgisayarlarda yer alması sağlandı.

13-Üniversite internet sayfasında COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmaların, hazırlanan projelerin, verilen hizmetlerin yer aldığı bir bölüm oluşturularak veri girişleri yapıldı.

14-COVID-19 pandemisi ile ilgili online olarak psikolojik destek hizmeti verildi.

15-Tüm yerleşkelerimizde toplu kullanım alanları sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak oturma alanları en az 1,5 metrelik mesafelerle düzenlenerek gerekli tüm alanlara sosyal mesafe bantları çekildi. Ve uyarı çıkartmalar uygulandı.

16-Tüm yerleşkelerde ULV cihazı kullanılmak suretiyle hava/ortam dezenfeksiyonları yapıldı.

17-Koridor, derslik, laboratuvar, atölye, ofis vb. ortak alanlar sık aralıklarla havalandırıldı, merkezi havalandırma sistemleri bulunan sistemlerin ve klima cihazlarının bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yaptırıldı. Havalandırma işlemlerinde doğal havalandırma yöntemleri tercih edildi.

18-Lavabo, asansör, mescit vb. ortak kullanılan alanların kullanım kapasiteleri azaltıldı.

19-Toplantı salonu, bekleme odaları gibi alanlarda ortak kullanılması mümkün olan (dergi, kitap, kalem, vb.) eşyalar kullanımdan kaldırıldı.

20-El hijyenin sağlanması amacıyla daha önceden belirlenen yerlere (koridor başlarına ve sonlarına, tuvaletlerin önüne vb.) uygulanan dezenfektan dispensırlarının yer, durum ve sayıları kontrol edilerek, yenilenmesi gerekenler yenilendi ve sayıları gözden geçirildi.

21-Kimya Mühendisliği Laboratuvarımızda, Kimya Mühendisliği bölümü akademisyenlerimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan üretimi yapılarak üniversitemiz öğrencileri, yerleşke ziyaretçilerimiz, akademik ve idari personelimiz için alınan tedbirler kapsamında temin edilerek dağıtıldı.

22-Yeterli sayılarda atık maske/eldiven kutuları isimlendirilerek uygun yerlere konumlandırıldı.

23-Alınan önlemlerin düzenli olarak kontrol edilebilmesi için İş Yeri Hekimi ve İSG Uzmanından oluşan bir denetim ekibi kurularak yapılan kontroller soru listesi oluşturularak kayıt altına alındı.

24-Beykent Üniversitesi COVID-19 Acil Eylem Planı oluşturuldu.

25-Tüm yerleşkelerimizde çalışan akademik ve idari personelimize COVID-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda dağıtılmak üzere koruyucu ekipmanlar (maske, dezenfektan, siperlik vb.) temin edildi.

26-Üniversitede bulunan herkesin COVID-19 önlemleri kapsamında uyması gereken kurallar belirlenerek bilinçlendirme çalışmalarında bulunuldu. Maske, mesafe, temizlik gibi önemli kurallar çeşitli görsel dokümanlarla, eğitimlerle vb. faaliyetlerle kişilerde bilinç ve farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

27-Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personelin Üniversiteye gelmemesi, kendisini karantinaya alması ve sağlık kuruluşuna başvurması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

28-Personele, kalabalık ortam oluşturulmaması, kalabalık ortamlarda bulunulmaması, tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temas kurulmaması için uyarılarda bulunuldu.

29-Personel ortak kullanım alanlarında belirlenen seyreltilmiş kapasitelere uygun olarak hareket etmeleri ve kişisel malzemelerini ( kalem, not defteri vb.) mümkün mertebe ortaklaşa kullanmamaları konularında bilgilendirildi.

30-Tüm derslik, sınıf ve laboratuvarların kullanım kapasiteleri ve oturma düzenleri COVİD-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek, seyreltilmiş olarak düzenlendi. Bu alanların temizlik planları güncellenerek bu planlar doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

31-Tüm derslik, sınıf ve laboratuvarlara öğrencilerin kişisel eşya alış-verişinde bulunmamaları, yüksek sesle konuşmamaları gibi önemli konularda bilgilendirici afişler asıldı.

32-Derslerin blok halde yapılmaması, mümkün olan en kısa sürede ara verilerek ortamın havalandırılması hususunda öğretim elemanlarına bilgi paylaşımında bulunuldu.

33-Kütüphane ve okuma salonlarının kullanım kapasiteleri ve oturma düzenleri kullanıcılar yüz yüze gelmeyecek şekilde, COVİD-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek, seyreltilmiş olarak düzenlendi.

34-Kütüphane ve okuma salonlarının girişinde öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri ve maske kullanmaları sağlandı.

35-Ödünçte bulunan kitaplar iade işlemi gerçekleştiğinde tekrar rafa çıkmadan 72 saat boyunca izolasyon alanında bekletildi.

36-Mescit/İbadethaneler sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlendi, seyreltilmiş kullanım kapasiteleri belirlendi. Seccade, tespih, takke, başörtüsü vb. eşyaların ortak olarak kullanılmaması için önlemler alındı. Tek kullanımlık seccadeler tedarik edildi.

37-Mescit/İbadethaneler temizlik planları doğrultusunda ortam ve ortam havasının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlandı.

38-Üniversite genelinde hizmet veren asansörler sosyal mesafe kuralları gözetilerek kullanım kapasiteleri belirlendi ve asansör zeminlerine binenlerin yüz yüze olmayacak şekilde konumlanacağı yer göstergeleri yapıştırıldı.

39-Asansörlere görsel bilgilendirici posterler asıldı, ayrıca teknik olarak uygun olan kabinlerde sesli bilgilendirici ve uyarıcı mesaj sistemi devreye alındı.

40-Toplantı salonları bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeninin sağlandı. Toplantı masalarında gerekli önlemlerin alınması kapsamında el dezenfektanları bulunduruldu, ayrıca ihtiyaç durumlarında seperatörler tedarik edildi.

41-Toplantı esnasında sadece su ve paketli ikramlar servis edildi.

42-Olası bulaş durumlarında takip işlemini sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütebilmek adına COVID-19 önlemleri kapsamında toplantı katılım takip çizelgesi en az 15 gün boyunca saklanmak üzere hazırlandı.

43-Toplantı süreleri mümkün mertebe kısa tutularak, ortamın havalandırılması sağlandı. Hazırlanan temizlik planları kapsamında ortamın temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

44-Ofislerin kullanım kapasiteleri ve oturma düzenleri COVİD-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek, seyreltilmiş olarak düzenlendi.

45-Ofisler güncellenen temizlik planları doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı, sık aralıklarla havalandırıldı ve gün sonunda ortam havası ULV cihazıyla dezenfekte edildi.

46-Ofis ekipmanlarının mümkün mertebe ortak kullanılmaması, kullanılması durumunda ise temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması konusunda personele bilgi paylaşımında bulunuldu.

47-Özellikle yüz yüze gelinen ofislerde sosyal mesafe ayıracı, şeffaf pleksiglas seperatörler uygulandı ve bu ofislerde hizmet alanın ve verenin duracağı yerlerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlendi.

48-Üniversitemizde koronavirüs salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulandı.

49-Öğrenci işleri, ERASMUS ofisi gibi öğrenci etkileşimlerinin olduğu tüm birimlerde uzaktan erişim imkanı sağlayacak dijital sistemler kurulurken, tüm idari ve akademik personellerimiz ile gerçekleştirilen toplantı ve görüşmeler COVID-19 önlemleri kapsamında uzaktan erişim portalı (Microsoft Teams) üzerinden gerçekleştirildi.

50-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı “Hibrit Eğitim” olarak yürütüldü. Güz döneminde Üniversitemizin hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretimle gerçekleştirilirken, bahar döneminde ise, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümünün 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin yüz yüze, diğer tüm programlarda eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin online olarak uzaktan öğretim marifetiyle sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütülerek tamamlandı.

51-Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında COVID-19 salgını sebebi ile Üniversite tanıtımları online olarak sanal gezinti platformları oluşturularak gerçekleştirildi ve Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimizin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için yerleşkelerimizin içerisindeki açık alanlara E-kayıt alanları oluşturuldu.

52-ERASMUS kapsamında yurtdışında bulunan öğrencilerimiz ve personelimiz ile derhal iletişime geçilerek, dönüş durumları ve dönüş tarihleri belirlenerek dönmeleri halinde karantina süreci hakkında ilgili birimlerce bilgi verilerek süreç takip edildi.

53-Revirlerde sosyal mesafe kuralları gözetilerek seyreltilmiş kullanım kapasiteleri belirlendi.

54-Revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtları tutuldu.

55-Revirin her kullanım sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapıldı.

56-Servis araçlarında ateş ölçer, maske, dezenfektan gibi koruyucu kişisel ekipmanların bulundurulması ve servis araçlarının periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılarak bu işlemlerin kayıt altına alınması sağlandı.

57-Servis araçlarında oturma düzeni, oturma planı ve kullanım kapasitesi belirlendi.

58-Servis araçlarında mümkün mertebe klimaların kullanılmaması, doğal havalandırma yöntemlerinin tercih edilmesi yönünde bilgilendirmelerde bulunuldu.

59-Yerleşkelere geliş gidişlerinde kullanılan servislerin COVID-19 salgınının yayılmaması adına servis şoförleri ve tüm yolcuların uyması gereken kurallar görünür bir şekilde asılarak alınması gereken tüm önlemler hakkında bilgilendirildi.

60-Üniversitemiz hizmet araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılarak, şoförlerin konu ile ilgili bilgilendirmeleri yapıldı.

61-Havalandırma ve klima sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak yapılarak, uygulanan işlemler ilgili birimlerce kayıt altına alındı. Benzer şekilde diğer bakım ve onarım hizmetleri aksatılmadan yürütülmeye devam edildi.

62-Üniversite genelinde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon planları güncellendi.

63-Uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanmak suretiyle çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, çay, kahve servis istasyonları, kütüphaneler, ortak dinlenme alanları, güvenlik ve temizlik görevlileri için giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün ve gerektiğinde düzenli olarak temizlikleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

64-Temizlik personeline COVID-19 konusunda, genel temizlik ve dezenfeksiyon konularında eğitimler verildi.

65-Üniversite genelinde lavabolarda kullanım kapasitesi belirlendi, bilgilendirici görseller asıldı. Güncellenen temizlik planı çerçevesinde temizlik ve dezenfeksiyonları yapıldı. Kağıt havlu dispensırları, kapaklı ve pedallı çöp kovaları tercih edildi.

66-Atık yönetimi ile ilgili birimlerin plan ve prosedürleri oluşturularak, yeterli sayıda ve normal atık kutularından farklı renkte olmak suretiyle maske, eldiven vb. koruyucu ekipmanların atılması için temassız atık kutuları tedarik edildi. Bu atık kutuları dikkat çekecek şekilde isimlendirildi.

67-Yerleşkelerde diğerlerinden ayrı olarak biriktirilen bu atıkların uzaklaştırılması esnasından poşetlerin ağızları sıkıca kapatılarak, en az 72 saat bekletildikten sonra bertaraf edildi.

68-COVID-19 salgını sebebi ile alınan tedbirler içerisinde tüm idari ve akademik personelimize tahsis edilmiş çay ocakları ve yemekhaneler ayrıca spor salonlarımız ve sosyal tesislerimiz ikinci bir karara kadar kapatıldı. Tekrardan aktif hale getirilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında tüm önlemler ivedilikle ve ciddiyetle alınacak olup hizmete açılacaktır.

69-Üniversitemiz yerleşkelerinde COVID-19 kapsamında uygulanan koruyucu önlemlerin uygulanması ve devamlılığının sağlanması için belirlenen kaynaklar yeterli miktarlarda temin edildi. Bu malzemelerin tedarik sürecinde kurumumuza bağlı hiçbir sorun yaşanmadı.

ASENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Pusula: Uzaktan eğitim sistemlerimizin asenkron kısmını, Pusula ve Pusula Sınav platformlarımız oluşturmaktadır. Bu platformlarımızın ikisi de öğrenci otomasyonu ile entegre olup, tüm öğrenciler, tüm akademisyenler ve tüm dersler otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin online ortamda yapılacak vize ve final sınavlarında yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için sistemi iki ayrı platforma ayırdık.

Pusula, canlı derslerin oluşturulduğu ve yapılan derslerin arşiv bağlantılarının listelendiği platform olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler Öğrenci otomasyonu hesapları ile sisteme girip canlı derslere katılabilir ve daha önceden işlenen dersleri istedikleri zaman indirip yeniden izleyebilirler. Öğrenciler Ders ile ilgili tüm doküman ve kaynaklara aynı sistem üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilirler.

Pusula Sınav, online ortamda yapılmasına karar verilen vize ve final sınavları için, akademisyen ve öğrencilerimizi bir karmaşadan ve sistem yoğunluğundan kurtarmak adına ve aynı zamanda sınavların güvenliğini sağlamak için açılmış olan sınavların, projelerin ve ödevlerin yer aldığı bir platformdur. Ayrıca sisteme online arşiv olanağı eklenmiştir. Dönem sonunda dersin hocası sınavları ile ilgili tüm evrakları bu platformda tek bir klasörde toplayabilmektedir.

Pusula Sınav platformunda öğrencilere sorulan soru tipleri; çoktan seçmeli, klasik, hem çoktan seçmeli hem klasik olarak yapılmaktadır. Sınavlarda hem sorular hem de cevap şıkları karıştırılarak öğrencinin karşısına rastgele çıkmaktadır. Akademisyenler her soruya farklı puan ağırlıkları verebilir. Yazılı sorularda, öğrencinin verdiği cevaba ilişkin yorum ekleyebilmekte ve notlandırmayı dilediği gibi yapabilmektedir. Pusula sınav platformunda oluşturulan her sınav sorusuna veya ödev etkinliğine akademisyenler görsel/video ekleyebilir, öğrenciler de aynı şekilde vermeleri istenen cevap içerisinde görsel/video ekleyebilirler.

Tamamlanan bir sınava ait sayısal notlar otomatik olarak öğrenci otomasyonuna aktarılarak olası yapılabilecek not girişi hatalarının önüne geçilmektedir.

Öğrenciler mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan sınavlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Sistem üzerinden öğrencilere yönelik anketler yapılabilmektedir. Ders değerlendirme anketi vizelerin bitimiyle beraber öğrencilerin değerlendirmesine açılacaktır.

Keyps: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

SENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Canlı eğitimlerimizin gerçekleştiği platformlar Blackboard, Zoom ve Bigblue Button olmak üzere 3 adettir.

Blackboard: Blackboard, Uzaktan eğitim programları, önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerimizin canlı ders platformudur. Pusula üzerinden oluşturulan ders etkinliği, Blackboard üzerinde gerçekleştirilir. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da online olarak yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Pusula üzerinden gün ve saati ilan edilen dersler Blackboard üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Derse erişim Pusula üzerinde yer alan ders linkinden sağlanmaktadır. Bir derse aynı zamanda 250 öğrenci katılabilmektedir. Sınırsız sayıda eş zamanlı ders işlenebilmektedir. Öğrenciler derste soru sorabilir, sunum yapabilir, dersin içinde aktif olarak bulunabilirler.

Blackboard üzerinden 25.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılan canlı ders sayısı 2116 olup bu derslere ait toplam süre 13452 saattir.

Zoom: Yabancı Diller Yüksek Okulunun kullandığı canlı ders platformudur.

Sürecin başlangıcından 30.04.2020’ye kadar tüm seviyeler ve öğrenciler ile her biri 45 dakikalık toplam 5280 ders yapılmış ve 3538 dersin kaydı elt.beykent.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Bu derslerin hiçbirinde ders iptali olmamış, teknik veya maddi sorunlardan ötürü ders ertelenmemiş ve hiçbir sınıfın ders saati kaybı olmamıştır.

Bigblue Button: BigBlue Button, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin canlı ders platformudur. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

EĞİTİMLER

Akademik personele online eğitim için verilen eğitimler:

Senkron ve Asenkron eğitimlerin yapıldığı platformların hepsi için aşağıda maddeler halinde yazılan eğitimler verilmiştir.

- Pusula sistemi nedir, nasıl kullanılır?

- Ders materyali nasıl eklenir?

- Canlı ders nasıl oluşturulur?

- Duyuru nasıl eklenir?

- Pusula Sınav sistemi nedir, nasıl kullanılır?

- Sınav nasıl oluşturulur, soru girişi nasıl yapılır?

- Ödev nasıl oluşturulur?

- OBS’ye Not aktarımları nasıl sağlanır?

- Ekran paylaşımı nasıl yapılır?

- Ders materyali öğrenciye nasıl sunulur?

- Öğrenci ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır?

- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır?

- Ders kayıt başlatma ve durdurma nasıl yapılır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Öğrenci ile yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapılabilmesi için Onedrive kullanımı,

-Üniversite Yönetimi, Akademik ve İdari personellerin kurum içi toplantılarının Microsoft Teams platformu üzerinden nasıl yapılacağı, 

Akademik personeller yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına talep etmeleri durumunda istedikleri zaman erişebilmektedirler. 

Pusula platformu kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki eğitimler verilmiştir:

- Canlı derse nasıl katılım sağlanır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Ödev/Proje sisteme nasıl yüklenir?

- Sınavlara nasıl katılım sağlanır?

- Sınav bilgilendirme metni dokümanı için tıklayınız.

- Sınava katılım nasıl yapılır eğitim dokümanı için tıklayınız.

- Ödev/Proje Gönderme dokümanı için tıklayınız.

Blackboard canlı ders sistemi doküman ve eğitim videoları kapsamı:

- Sunum yapacak olan öğrenci ekran paylaşımını nasıl yapar?

- Dersin hocası ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır?

- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Eğitim videosu için tıklayınız.

- Eğitim dokümanı için tıklayınız.

Öğrencilerimiz istedikleri zaman ilgili eğitim videolarına ulaşabilmektedir.

Diğer Eğitim Platformları

Öğrenci Dekanlığı ile birlikte kurum dışından veya kurum içinden gelen diğer eğitim talepleri için eş zamanlı 10000 kişinin aynı anda katılım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. 

Yapılanma ve Destek

Online eğitim sürecinde bilgi işlem bünyesinde 20 personelden oluşan ekip öğrencilere ve hocalara canlı dersler, arşiv dersler, yüklenen doküman ve dosyalar, sınavlar ve ödevler, kamera ve ses sorunları gibi pek çok konuda 7/24 saat destek verecek şekilde düzenleme sağlandı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin online eğitim sürecinde yaşayabilecekleri muhtemel aksaklıkları gidermek için adaydestek.beykent.edu.tr talep sistemi ile birlikte uedestek@beykent.edu.tr mail adresi kullanılmaktadır. Açılan tüm talepler, gönderilen tüm mailler detaylı incelenip doğru yönlendirmeler yapılarak sorunlar hızlıca çözümlenmektedir.

Akademisyenlerin yaşadığı işletim sistemi, program, kamera, ses ve diğer donanımsal sorunları için kişinin izni doğrultusunda lisanslı teamviewer ile uzak bağlantı yapılarak sorunları çözülmektedir. Böylece oluşabilecek diğer sorunlar azaltılmaktadır.

Kurum içi uygulamalara erişebilmek ve süreçlerin sürdürebilmesi için idari personellere VPN bağlantısı hizmeti ile sağlanmıştır. Aynı zamanda idari personellere Microsoft Teams platformu kullanım eğitimi verilmiştir.

Uzaktan Öğretim ve Sınav Eğitimleri

Öğrenciler İçin Hazırlanan Eğitim ve Dokümanlar:

Online Derse Katılma Rehberi için tıklayınız.

Online Derse Katılma Videosu için tıklayınız.

Online Derse Katılma Konusunda SSS için tıklayınız. 

Online Sınavlara Katılma Rehberi için tıklayınız.

Öğretim Elemanları İçin Hazırlanan Eğitim ve Dokümanlar

Online Öğretim Platformu İçin “BlackBoard”  eğitimi verildi ve dokümanları paylaşıldı.

 Not: Akademik personellerimiz, yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına, ayrıca talep etmeleri durumunda yine erişebilmektedir.

 • 06.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlerin girişlerine, kütüphane girişlerine, asansör alanlarına, koridorlara ve ortak alanlara el dezenfektan dispensırları takılmış olup, 07.10.2021 tarihi itibariyle sayıları arttırılmıştır. 
 • Covid-19 Pandemisinin başlaması ile birlikte tüm yerleşke girişlerinde dijital ateş ölçer ile ölçüm yapılmaya başlanmıştır. 20.09.2021 tarihinde de tüm yerleşke girişlerimizde dijital ateş ölçerlerin sayıları arttırılmıştır. 
 • Tüm yerleşke girişlerinde personele maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır.
 • Yerleşkelerimizin ortak alanlarında var olan Maske atık kutularına ilave olarak, 04.10.2021 tarihinde derslik koridorları ve ortak alanlara da maske atık kutusu sayıları arttırılmıştır.
 • 06.03.2020 tarihi itibariyle, hazırlanan el yıkama ve el hijyeni ile ilgili detaylı bilgilendirme afişleri yerleşkelerimizdeki tüm tuvaletlere asılmıştır.
 • Bütün yerleşkelerimizin dezenfeksiyon işlemi Covid-19 vakasının ilk çıktığı tarihte uzman firma tarafından yapılmıştır. Nisan 2020 tarihi itibariyle dezenfeksiyon işlemi Uvl makinası alınarak, üniversitemiz personelince günlük olarak yapılmaya devam edilmiştir.
 • Her gün, yerleşkelerimizdeki akademik ve idari çalışan ofisleri, kütüphaneler ve genel kullanıma açık olan tüm alanlar, temizlik personelleri tarafından temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak etkin bir şekilde temizlenmektedir. 
 • 17.03.2020 tarihi itibariyle yerleşkelerimizdeki çay ocakları dezenfekte edilerek çay-kahve servis hizmeti durdurulmuştur. Çay-kahve hizmeti ortak alanlara kurulan çaymat makineleri ve tek kullanımlık bardak, karıştırıcı vb. malzemeler ile sağlanmaktadır. 
 • 23.03.2020 tarihi itibariyle tüm yerleşkelerde tabldot yemek servisi iptal edilip Lunch box sistemine geçilmiştir. 30.03.2020 tarihi itibariyle alınacak tedbirler kapsamında, yerleşkelerdeki tüm yemekhaneler lunch box sistemi dahil yemek servisine kapatılmıştır. 06.09.2021 tarihi itibariyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yemekhanelerimizin kapasite düzenlemeleri yapılmış, yemekhane girişlerine ve her masaya el dezenfektanı konulmuş ve bilgilendirici afişler asılmıştır. 
 • 19.03.2020 tarihinde çalışan sayısını minimuma indirmek için, iş akışını aksatmayacak şekilde nöbet listeleri hazırlanarak, nöbetleşe çalışma sistemine geçilmiştir. 27.08.2021 tarihi itibariyle birimlerimizde var olan seyreltilmiş çalışma düzeni sona ermiş olup, normal mesai düzenine geçilmiştir.
 • Personel servisleri ve kurum araçlarımız uzman temizlik firması tarafından dezenfekte edilmiştir. Nisan 2020 tarihi itibariyle dezenfeksiyon işlemi Uvl makinası ile üniversitemiz personelince günlük olarak yapılmaya devam edilmektedir.
 • Tüm yerleşkelere giriş esnasında, öğrenci, akademik-idari personel ya da ziyaretçilere HES Kodu Sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmıştır. 16.12.2020 Tarihi itibari ile öğrenci, akademik-idari personel üniversite giriş kartları HES sistemi ile entegre edilerek, HES kodu sorgulaması sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır.
 • 01.10.2021 tarihinde yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık olarak, derslik ve ortak alanlarda bulunan Covid-19 bilgilendirici afişler güncellenmiştir. Dersliklerde ve ortak alanlarda bulunan havalandırma sistemleri kontrol edilerek, aktif hale getirilmiştir.

 • Öğrenci Dekanlığı tarafından COVID-19 sürecinde toplam 1135 online etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikleri görüntülemek için tıklayınız.
 • Öğrencilerin danışma hatlarımız olan Whatsapp, Telegram, ve Bip uygulamalarından gelen talep ve sorularına cevap verilmiştir.
 • İşe alımlarda öğrencilerin ve mezunların potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için kariyer danışmanlarımız tarafından DISC Profil Envanter uygulaması yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin kişisel gelişim ve kariyerlerine yön verebilmek, mülakatlarda daha güçlü hissedebilmeleri sağlayabilmek için 668 öğrenciye online CV danışmanlığı verilmiştir.
 • İş başvurularında öğrencilerin firmalarla birebir iletişim kurabilmeleri adına Online Mülakat Simülasyon günleri düzenlenmiştir. 63 firmadan 112 insan kaynakları yetkilisi ile 660 üniversite öğrencisi online sistemde birebir mülakat deneyimini yaşamışlardır.
 • Kişisel gelişim üzerine öğrencilerimize ücretsiz online 283 sertifikalı eğitim sektörün uzmanları tarafından verilmiştir.
 • Kişisel gelişim eğitimlerine toplamda 62.131 kişi katılmıştır.
 • 200’ün üzerinde sektör temsilcisi toplamda 556 saat/ 33.960 dk. online sistemde sertifikalı eğitim vermiştir.
 • Öğrencilerin kişisel gelişim ve kariyerlerine yön verebilmek adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kurulan Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı - Staj Seferbirliği hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup, geliştirilen projelere öğrenciler yönlendirilmiştir.
 • Öğrenci Dekanlığına bağlı 86 öğrenci kulübümüz ile 799 online etkinlik gerçekleştirilmiştir.
 • Öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikler 12 farklı platformda yapılmış olup, 300.000 üzerinde katılımcıya ulaşılmıştır.
 • Beykent Üniversitesi öğrencileri ile sektöründe başarılı işlere imza atmış mezunlarımızı bir araya getirerek, mezunlarımızın okul, kariyer ve iş hayatında edindikleri tecrübelerini, online sistemlerimiz üzerinden Beykent’li öğrenciler ile paylaşmaları sağlanmıştır.
 • Beykent TV işbirliği gerçekleştirilerek mezun deneyimlerinin aktarıldığı “Beykent ile Gelecek” isimli 32 program gerçekleştirilmiştir.

 • Kütüphane web sayfasında ve kütüphanenin çalışma alanlarında Covid – 19 ile ilgili duyurular ve önlemler yayınlanmıştır.
 • Kütüphane sosyal medya hesaplarında online eğitim duyuruları yayınlanmıştır. Online eğitimleri görüntülemek için tıklayınız.
 • Kütüphanelerin çalışma alanları, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiştir.
 • Kütüphanelerde gerekli hijyen önlemleri alınmış olup, düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır.
 • İade edilen yayınlara için 72 saatlik karantina uygulanmaktadır.
 • E-Kütüphane Uzaktan Erişim Portalı aktif bir şekilde kullanılmış ve kütüphane hizmetleri portal üzerinden sağlanmıştır. E-Kütüphane Uzaktan Erişim Portalı için tıklayınız.
 • Üye olunan veri tabanları ile ilgili online eğitimler düzenlenmiştir.
 • Günlük işleyişler ve kurum içi eğitimler için TEAMS platformundan personel toplantıları yapılmıştır.

 • COVID-19 sebebiyle 2019-2020 Güz döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrencilere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilecekleri bir ekran tanımlandı.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Staj işleyişi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemleri sınav esasları ve sınav programları ile ilgili duyurular yapıldı.
 • Günlük çalışmaları ve işleyişi takip etmek adına TEAMS platformundan personel toplantıları yapıldı.
 • Öğrencilerimizin Üniversitemiz ile bire bir irtibat kurabilmeleri için hafta içi her gün 10:00-12:00 saatleri arasında SKYPE üzerinden (beykentunioidb@outlook.com) online iletişime geçilebilen bir bağlantı hattı kuruldu.
 • Öğrencilerimizin talepleri oidb@beykent.edu.tr adresi üzerinden ticket sistemine aktarılarak pandemi sebebiyle ofislerimize gelemeyen öğrencilerimizin işlemleri titizlikle talip edildi. 
 • Kurum içi ve Kurum Dışı Yatay geçiş, Çift Anadal, Yandal başvuruları online olarak alındı.
 • Öğrencilerimizin e-imzalı öğrenci belgesi ve transkriptlerini Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden online talep edebilmeleri için gerekli yapı oluşturulup faaliyete geçirildi.
 • Mezun öğrencilerin diploma işlemlerini online takip edebilmeleri için “Diploma Sorgulama Modülü”  yapıldı.
 • Mezuniyet nedeniyle İlişik kesen öğrencilerin imza süreçlerini online takip edebilmeleri için mezuniyet onay durumu birimler tarafından elektronik onaya alınarak evrak üzerinden temasın azaltılması sağlandı.

 • Help Desk üzerinden bilgi edinmek isteyen ve işlem talebi olan öğrenciler ile irtibata geçilerek online destek verildi.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yelken – Kürek – Dragon Bot takımlarımızın sporcuları ve branşlara ilgi duyan yeni öğrencilerimiz için Amatör Denizci ve Temel Yelkencilik Eğitimi online olarak verilmektedir.
 • Üniversitemiz spor takımlarında bulunan lisanslı sporcularımız ile periyodik olarak online toplantılar yapılarak, sporcularımızın üniversiteler arası müsabakalara hazır tutulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda takım sporlarımızın antrenörleri eşliğinde online olarak antrenmanlar haftada üç gün yapılmaya devam edilmektedir.
 • Üniversitemiz akademik ve idari personelinden oluşan Basketbol takımımızın antrenmanları online olarak antrenörümüz eşliğinde devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığına bağlı olarak yerleşkelerimizde faaliyet gösteren revirlerimizdeki görevli personelimiz ( Uzman Doktor – Hemşir/Hemşire ) COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirleri alarak başvuruda bulunan akademik – idari personelimizin sağlık hizmeti almasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yerleşkelerimizin girişinde üniversitemizde gelen kişilerin ateşleri ölçülmektedir.
 • Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor tesislerinin temizliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde koordine edilerek yapılmıştır. Bünyemizde bulunan personelimiz dönüşümlü olarak bahsi geçen tesisleri kontrol ederek COVID-19 ile ilgili önlemleri almaya devam etmektedir.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten uzman psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için Online Psikolojik Danışma Hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda bilgi almak ve başvuruda bulunmak için uzman psikologlarımızın kurum maillerinden randevu alınabilmektedir. Böylece danışan ve danışılan gizliliğine riayet edilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Uzman Psikologlarımız, COVID – 19 pandemisi hakkında bilgilendirme videoları üniversitemizin web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamışlardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • COVID-19 virüsü salgını nedeniyle üniversitemize gelemeyen öğrencilerimiz için spor takımlarımızın antrenörlerimizin hazırladığı üniversitemizin sporcu öğrencilerinin sunduğu spor videoları üniversitemizin dijital platformlarında yayınlanmıştır.
 1. Video için tıklayınız 
 2. Video için tıklayınız.
 3. Video için tıklayınız.
 • Üniversitemiz Elektronik spor takımları Covid-19 pandemisi sürecinde uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan oyunlar kapsamında turnuvalar düzenlemeye devam etmektedir.
 1. Turnuva detayları için tıklayınız.
 2. Turnuva detayları için tıklayınız.
 3. Turnuva detayları için tıklayınız.
 4. Turnuva detayları için tıklayınız.

 • Duyuru

  Web sitemizde ve sosyal medyamızda, 27 Şubat 2020 - 9 Mart 2021 arasında COVID-19 ile ilgili 11 duyuru yayınlanmıştır. Duyuruları görüntülemek için tıklayınız.

 • Haber

  Web sitemizde, 19 Mart 2020 - 27 Ocak 2021 arasında COVID-19 ile ilgili toplam 14 haber yayınlanmıştır. Haberleri görüntülemek için tıklayınız.

 • Yayınlar

  Yazılı, online ve görsel basın kuruluşlarında 27 Şubat 2020'den bu yana, halen sürmekte olan COVID-19 ile ilgili 1.500'ün üzerinde yayınımız yer almaktadır.

 • Sosyal Medya

  Sosyal medya hesaplarımızdan, 27 Şubat 2020'den bu yana COVID-19 ile ilgili toplam 21 paylaşım gerçekleştirilmiştir. Paylaşımlar düzenli olarak sürdürülmektedir. Sosyal medya paylaşımlarından örnekler incelemek için tıklayınız.

 • Pop-up

  Web sitemizde, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olmak amacıyla pop-up yayınlanmıştır. Pop-up yayınını görüntülemek için tıklayınız.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün COVID-19 sürecindeki çalışmalarını indirmek için tıklayınız.

 • Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, gerek yabancı öğrenci gerek değişim programları kapsamında, kurumumuza kısa süreli eğitim görmek üzere gelen öğrenciler ile ilgilendiği için, farklı bir kültürde yaşamaya çalışan öğrencilerimizin doğru şekilde pandemi hakkında bilgilendirilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri için ilk günden itibaren yoğun şekilde çalışmaktadır.            . 
 • Pandemi ve alınan tedbirler ile ilgili bilgilerimizin güncel olması ve öğrenci-veli ve yurtdışındaki anlaşmalı kurumlarımıza en doğru bilgilendirmeyi yapabilmek adına Daire Başkanlığında ayda bir kez genel durum toplantısı yapılmaktadır.
 • COVID 19 pandemisinin ilk vakasının ortaya çıktığı tarihten itibaren yabancı öğrenciler ile iletişime geçilerek kendilerine hem mail ile hem de daire başkanlığının sosyal medya hesapları aracılığı ile COVID-19 pandemisi süresince eğitim öğretim ile ilgili olarak alınan kararlara ilişkin Türkçe ve İngilizce gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • COVID 19 pandemisinin ilk vakasının ortaya çıktığı tarihte değişim programları kapsamında kısa süreli eğitim görmek üzere kurumumuza gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelere ülkemizdeki genel durum ile ilgili bilgi verilmiş, kurum olarak online eğitime geçtiğimiz bilgisi paylaşılmıştır. Böylece tüm değişim öğrencilerimizin kurumumuzda eğitimlerine devam etmesi sağlanmıştır. 
 • Daire Başkanlığımıza ait bir SKYPE adresi açarak, talep olması halinde tüm yabancı öğrencilerimizin sorularını cevaplamakta, yüz yüze konuşamasakta kendilerini güvende hissetmelerini ve akıllarına takılan soruların ilk ağızdan cevaplanmasını sağlamaktayız. SKYPE iletişim kanalına ek olarak Daire Başkanlığımıza ait sosyal medya hesaplarımızdan gelen sorulara da cevap verilmektedir.                                                                       
 • Pandeminin hızlı bir şekilde yayıldığı Avrupa ülkelerinde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gören öğrencilerimiz ile Avrupa’da ki vakaların ilk duyulmaya başlandığı andan itibaren görüşmeye başlanmıştır. Tarafımıza daha kolay ulaşabilmeleri ve durumlarını bizimle paylaşabilmeleri için cep telefonlarımızı kendileri ile paylaşmış olup, hareketliliklerinin devamına ilişkin kendileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Erasmus Programı kapsamında bağlı olduğumuz Türkiye Ulusal Ajansından tarafımıza gelen tüm bilgilendirmeler ivedilikle yurtdışında bulunan öğrenciler ile paylaşılmış ve kendisini güvende hissetmeyip dönmek isteyen tüm öğrencilerimizin dönüş işlemleri ile ilgili kendilerine yardımcı olunmuştur. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine yurtdışında devam edecek olan ve/veya eden öğrencilerimiz ile görüşüp, durumlarını takip ediyoruz.                                                                                           
 • COVID-19 pandemisine ilişkin genel bilgilendirmeler, kurallar sürekli bir şekilde öğrencilerimiz ile paylaşılmaya devam edilmektedir.