Senkron ve Asenkron Uygulamalar
Covid-19

Asenkron Eğitim Platformları

Pusula: Uzaktan eğitim sistemlerimizin asenkron kısmını, Pusula ve Pusula Sınav platformlarımız oluşturmaktadır. Bu platformlarımızın ikisi de öğrenci otomasyonu ile entegre olup, tüm öğrenciler, tüm akademisyenler ve tüm dersler otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin online ortamda yapılacak vize ve final sınavlarında yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için sistemi iki ayrı platforma ayırdık.

Pusula, canlı derslerin oluşturulduğu ve yapılan derslerin arşiv bağlantılarının listelendiği platform olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler Öğrenci otomasyonu hesapları ile sisteme girip canlı derslere katılabilir ve daha önceden işlenen dersleri istedikleri zaman indirip yeniden izleyebilirler. Öğrenciler Ders ile ilgili tüm doküman ve kaynaklara aynı sistem üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilirler.

Pusula Sınav, online ortamda yapılmasına karar verilen vize ve final sınavları için, akademisyen ve öğrencilerimizi bir karmaşadan ve sistem yoğunluğundan kurtarmak adına ve aynı zamanda sınavların güvenliğini sağlamak için açılmış olan sınavların, projelerin ve ödevlerin yer aldığı bir platformdur. Ayrıca sisteme online arşiv olanağı eklenmiştir. Dönem sonunda dersin hocası sınavları ile ilgili tüm evrakları bu platformda tek bir klasörde toplayabilmektedir.

Pusula Sınav platformunda öğrencilere sorulan soru tipleri; çoktan seçmeli, klasik, hem çoktan seçmeli hem klasik olarak yapılmaktadır. Sınavlarda hem sorular hem de cevap şıkları karıştırılarak öğrencinin karşısına rastgele çıkmaktadır. Akademisyenler her soruya farklı puan ağırlıkları verebilir. Yazılı sorularda, öğrencinin verdiği cevaba ilişkin yorum ekleyebilmekte ve notlandırmayı dilediği gibi yapabilmektedir. Pusula sınav platformunda oluşturulan her sınav sorusuna veya ödev etkinliğine akademisyenler görsel/video ekleyebilir, öğrenciler de aynı şekilde vermeleri istenen cevap içerisinde görsel/video ekleyebilirler.

Tamamlanan bir sınava ait sayısal notlar otomatik olarak öğrenci otomasyonuna aktarılarak olası yapılabilecek not girişi hatalarının önüne geçilmektedir.

Öğrenciler mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan sınavlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Sistem üzerinden öğrencilere yönelik anketler yapılabilmektedir. Ders değerlendirme anketi vizelerin bitimiyle beraber öğrencilerin değerlendirmesine açılacaktır.

Keyps: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

 

Senkron Eğitim Platformları

Canlı eğitimlerimizin gerçekleştiği platformlar Blackboard, Zoom ve Bigblue Button olmak üzere 3 adettir.

Blackboard: Blackboard, Uzaktan eğitim programları, önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerimizin canlı ders platformudur. Pusula üzerinden oluşturulan ders etkinliği, Blackboard üzerinde gerçekleştirilir. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da online olarak yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Pusula üzerinden gün ve saati ilan edilen dersler Blackboard üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Derse erişim Pusula üzerinde yer alan ders linkinden sağlanmaktadır. Bir derse aynı zamanda 250 öğrenci katılabilmektedir. Sınırsız sayıda eş zamanlı ders işlenebilmektedir. Öğrenciler derste soru sorabilir, sunum yapabilir, dersin içinde aktif olarak bulunabilirler.

Blackboard üzerinden 25.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılan canlı ders sayısı 2116 olup bu derslere ait toplam süre 13452 saattir.

Zoom: Yabancı Diller Yüksek Okulunun kullandığı canlı ders platformudur.

Sürecin başlangıcından 30.04.2020’ye kadar tüm seviyeler ve öğrenciler ile her biri 45 dakikalık toplam 5280 ders yapılmış ve 3538 dersin kaydı elt.beykent.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Bu derslerin hiçbirinde ders iptali olmamış, teknik veya maddi sorunlardan ötürü ders ertelenmemiş ve hiçbir sınıfın ders saati kaybı olmamıştır.

Bigblue Button: BigBlue Button, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin canlı ders platformudur. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

 

EĞİTİMLER

Akademik personele online eğitim için verilen eğitimler:

Senkron ve Asenkron eğitimlerin yapıldığı platformların hepsi için aşağıda maddeler halinde yazılan eğitimler verilmiştir.

- Pusula sistemi nedir, nasıl kullanılır?

- Ders materyali nasıl eklenir?

- Canlı ders nasıl oluşturulur?

- Duyuru nasıl eklenir?

- Pusula Sınav sistemi nedir, nasıl kullanılır?

- Sınav nasıl oluşturulur, soru girişi nasıl yapılır?

- Ödev nasıl oluşturulur?

- OBS’ye Not aktarımları nasıl sağlanır?

- Ekran paylaşımı nasıl yapılır?

- Ders materyali öğrenciye nasıl sunulur?

- Öğrenci ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır?

- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır?

- Ders kayıt başlatma ve durdurma nasıl yapılır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Öğrenci ile yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapılabilmesi için Onedrive kullanımı,

-Üniversite Yönetimi, Akademik ve İdari personellerin kurum içi toplantılarının Microsoft Teams platformu üzerinden nasıl yapılacağı, 

Akademik personeller yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına talep etmeleri durumunda istedikleri zaman erişebilmektedirler. 

Pusula platformu kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki eğitimler verilmiştir:

- Canlı derse nasıl katılım sağlanır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Ödev/Proje sisteme nasıl yüklenir?

- Sınavlara nasıl katılım sağlanır?

- Sınav bilgilendirme metni dokümanı için tıklayınız.

- Sınava katılım nasıl yapılır eğitim dokümanı için tıklayınız.

- Ödev/Proje Gönderme dokümanı için tıklayınız.

Blackboard canlı ders sistemi doküman ve eğitim videoları kapsamı:

- Sunum yapacak olan öğrenci ekran paylaşımını nasıl yapar?

- Dersin hocası ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır?

- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır?

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir?

- Eğitim videosu için tıklayınız.

- Eğitim dokümanı için tıklayınız.

Öğrencilerimiz istedikleri zaman ilgili eğitim videolarına ulaşabilmektedir.

Diğer Eğitim Platformları

Öğrenci Dekanlığı ile birlikte kurum dışından veya kurum içinden gelen diğer eğitim talepleri için eş zamanlı 10000 kişinin aynı anda katılım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. 

Yapılanma ve Destek

Online eğitim sürecinde bilgi işlem bünyesinde 20 personelden oluşan ekip öğrencilere ve hocalara canlı dersler, arşiv dersler, yüklenen doküman ve dosyalar, sınavlar ve ödevler, kamera ve ses sorunları gibi pek çok konuda 7/24 saat destek verecek şekilde düzenleme sağlandı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin online eğitim sürecinde yaşayabilecekleri muhtemel aksaklıkları gidermek için adaydestek.beykent.edu.tr talep sistemi ile birlikte uedestek@beykent.edu.tr mail adresi kullanılmaktadır. Açılan tüm talepler, gönderilen tüm mailler detaylı incelenip doğru yönlendirmeler yapılarak sorunlar hızlıca çözümlenmektedir.

Akademisyenlerin yaşadığı işletim sistemi, program, kamera, ses ve diğer donanımsal sorunları için kişinin izni doğrultusunda lisanslı teamviewer ile uzak bağlantı yapılarak sorunları çözülmektedir. Böylece oluşabilecek diğer sorunlar azaltılmaktadır.

Kurum içi uygulamalara erişebilmek ve süreçlerin sürdürebilmesi için idari personellere VPN bağlantısı hizmeti ile sağlanmıştır. Aynı zamanda idari personellere Microsoft Teams platformu kullanım eğitimi verilmiştir.