Covid-19

Uzaktan Öğretim

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarında örgün olarak öğrenci katılımlı eğitim-öğretim faaliyetine, 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere üç hafta ara verilmiştir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için, Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki yönlendirmeleri ile bir model planlaması yapılmış ve Pandemi Dönemi Dijital E-Ders uygulamaları Yol Haritası oluşturulmuştur.

Beykent Üniversitesi olarak 23.03.2020 tarihi itibari ile Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarımızda Senkron ve Asenkron eğitim sürecine başlanarak 30.03.2020 tarihine kadar kademeli olarak 2116 adet ders için bu süreç tamamlanmıştır. Bu geçiş aşamasında eğitim platformları hakkında akademik personelimize ve öğrencilerimize eğitim videoları ve dokümanları hazırlanarak, canlı destek hizmetleri verilerek sisteme hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamaları amaçlanmıştır.