Covid-19

Uzaktan Öğretim

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarında örgün olarak öğrenci katılımlı eğitim-öğretim faaliyetine, 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere üç hafta ara verilmiştir.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için, Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki yönlendirmeleri ile bir model planlaması yapılmış ve Pandemi Dönemi Dijital E-Ders uygulamaları Yol Haritası oluşturulmuştur.

Üniversitemiz; COVID-19 pandemisi nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği çerçevede, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde, uzaktan öğretim sistemi uygulanmış ve YÖK tarafından, uzaktan öğretime en hızlı ve başarılı şekilde geçiş yapan üniversiteler arasında gösterilmiş, rehber olarak değerlendirilmiştir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin kesintisiz yürütülebilmesi doğrultusunda; akademik personelimiz ve öğrencilerimize, uzaktan eğitim platformlarımız hakkında dokümanları hazırlanmakta, canlı destek ve eğitim hizmetleri verilerek sisteme hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlanması kolaylaştırılmaktadır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; uzaktan öğretim sürecinde Üniversitemiz bünyesindeki tüm etkinlikler de online olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, öğrencilerimizin pandemi kuralları çerçevesinde akademik, mesleki, kültürel, sanatsal, sosyal ve spora dair etkinliklere katılabilmesi, önemli konuklarla buluşabilmesiyle adeta bir ''Çevrimiçi Yerleşke'' içerisinde bir araya gelebilmesi sağlanmaktadır.