Covid-19

Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 13/03/2020 tarihli, E.21112 sayılı ve 19/03/2020 tarihli, E.22344 sayılı yazıları kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Uygun şartlar oluşup, pandemi ile ilgili riskler geçtiği takdirde 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılında örgün öğretimle olağan eğitim düzenine geçmeyi planlıyoruz.

Ancak, herhangi bir farklı durum gelişmesinde Üniversite olarak bütün birimlerimizle senkron ve asenkron olmak üzere eğitim – öğretime uzaktan öğretim sistemi ile devam edebilecek alt yapıya sahibiz.

Bu kapsamda öğrencilerin sınavları ölçülebilir, denetlenebilir, şeffaf ve hukuka uygun şekilde planlanmış olup; gerektiğinde bütün bu sistemler devreye alınabilecektir.

Bütün bunlarla birlikte gerek görüldüğünde uygulamalı dersler dijital ortamda senkron ve asenkron işlenebilecek ve eğitim – öğretim aksamayacak şekilde önlemler alınmıştır.