Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar
Covid-19

Salgın Sonrası Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 13/03/2020 tarihli, E.21112 sayılı ve 19/03/2020 tarihli, E.22344 sayılı yazıları kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi uzaktan eğitim sistemi ile tamamlanmıştır. 

Covid-19 salgınının İlimizdeki seyrine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazıları ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı eğitiminin “Hibrit” olarak yapılmıştır. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin esas olarak yüz yüze ve Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca; Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, ağırlıkla yüz yüze (%60) ve bir kısmının uzaktan (%40), uygulamalı derslerin tamamının ise yüz yüze eğitim-öğretimle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Uygun şartlar oluşması ve pandemi ile ilgili risklerin sona ermesi durumunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde olağan eğitim düzenine geçme durumu planlanmaktadır.

Covid-19 salgınının devam etme ihtimaline karşı ise Üniversite, tüm birimlerle senkron ve asenkron olmak üzere eğitim–öğretim uzaktan öğretim sistemi ile devam edebilecek alt yapıya ve teknik kadroya sahiptir.

Eğitimde canlı derslerin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için geliştirilen platform ile canlı derslerin verilmesi, tüm dokümanların öğrenciler ile paylaşılabilmesi, öğrencilerin sınavlarının ölçülebilir, denetlenebilir, şeffaf ve hukuka uygun şekilde planlanması ve sınavların online arşiv olarak erişime açılması gerçekleştirilmiştir. Kurum genelinde verilen eğitim, seminer ve panel gibi tüm etkinliklerin canlı olarak gerçekleşmesi çalışmaları halihazırda kullanılmakta ve gerektiğinde de tekrar bütün bu sistemler devreye alınabilecektir.

Bütün bunlarla birlikte ihtiyaç olunması halinde uygulamalı dersler dijital ortamda senkron ve asenkron işlenebilecek ve eğitim-öğretim aksamayacak şekilde teknik ve yazılımsal açıdan gerekli tüm önlemler alınmıştır.