Yandal Başvuru Koşulları | Beykent Üniversitesi
Kayıt & Kabul Aday

Yandal Başvuru Koşulları

Yandal Başvuru Koşulları

  • Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
  • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.
Formu Doldur