Çift Anadal Başvuru Koşulları
Kayıt & Kabul Aday

Çift Anadal Başvuru Koşulları

Çift Anadal Başvuru Koşulları

  • Öğrenci çift anadala, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının en erken 2’inci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir.
  • Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,25 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
  • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,25 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.
Formu Doldur