Dikey Geçiş | Beykent Üniversitesi
Dikey Geçiş Aday

Dikey Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı ve Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda istenilen puanı alarak Beykent Üniversitesi’ni tercih eden ve ÖSYM tarafından Beykent Üniversitesi’ne yerleştirilen adaylar kesin kayıt yaptırdıkları takdirde Beykent Üniversitesi öğrencisi olurlar.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler, Örgün Öğretim ve Açıköğretim Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca, ilgili yılda son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş öğrenciler de DGS’ye girebilirler.

Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunlarından, kendi alanlarındaki Özel Yetenek Sınavı veya Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler, DGS'ye girmek zorundadırlar.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı DGS Kontenjan ve Taban Puanları

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

  1. Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
  2. Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
  3. WEB ön kayıt ekranı çıktısı,
  4. DGS Sonuç Belgesi çıktısı,
  5. Nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisi,
  6. Transkript (Onaylı),
  7. Ders içerikleri (Onaylı),
  8. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 2002 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)

Web Ön Kayıt Bilgi Formu: Kayıt işlemi için yerleşkelerimize gelmeden önce aşağıdaki linkte yer alan web ön kayıt bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve kayıt sırasında imzalı çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir.

Web Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Formu Doldur