Mühendislik - Mimarlık Fakültesi - Aday

Kimya Mühendisliği

  • Eğitim Süresi4 Yıl
  • YerleşkeAyazağa - Maslak Yerleşkesi
  • Eğitim DiliTükçe

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Bölümü; ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip, kendini sürekli yenileyen, analitik düşünen, sorgulayıcı, girişimci, verilen görevi bağımsız olarak yürütebilen, birlikte çalışabilen ve sorumluluk alabilen, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı,  endüstriye, topluma ve devlete yararlı olan mühendisler yetiştirir.

4 yıllık eğitim verilen bölümün eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Bölüm ücreti ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Puan ve Kontenjanlar

Program Kodu Program Burs Puan Türü 2022 Kontenjanı 2021 En Küçük Puan 2021 Başarı Sırası
200790459 Kimya Mühendisliği (Tükçe) Burslu SAY 5 328,21511 118.914
200790460 Kimya Mühendisliği (Tükçe) %50 İndirimli SAY 25 - -

Alternatif Bölümler

Formu Doldur