Yabancı Dil Hazırlık Aday

Yabancı Dil Hazırlık

Yabancı Dil Hazırlık

Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, yabancı bir dilde öğrenim görecek öğrencilere ilgili dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı, bunun yanında, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır.

4 farklı içerikten oluşan modüler sistem

Bu doğrultuda, Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfında, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine - Common European Framework (CEFR) ve/veya Küresel İngilizce Ölçeğine – Global Scale of English (GSE) uyumlu dört farklı içerikten oluşan modüler sistem uygulanmaktadır.

Her sınıfta en fazla 20 öğrenci

Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, azami 20 öğrenci kapasiteli olup, 21. Yüzyıl öğrenim hedeflerine erişimde en uygun dijital donanımlarla desteklenmiştir. Öğrencilerimiz, dünyaca tanınan firmaların üniversitemizle ortaklaşa yürüttüğü eğitim ve teknoloji entegrasyonu projesi dâhilinde son model akıllı tahtalarla donatılmış sınıflarda öğrenim görmekte, böylelikle dil edinimlerini, görsel ve işitsel bütünlük çerçevesinde tamamlamaktadırlar.

B1 düzeyini tamamlama şartı

Aşağıda belirtilen programlar haricinde, Üniversitemizin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında bir dilde eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına kayıt olan tüm öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederek B1 düzeyini tamamlamaları gerekmektedir. Tabloda belirtilen lisans/ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin tamamlaması gereken asgari düzey ise B2’dir.

B2 Seviyesini Tamamlama Şartı Olan Programlar:
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim Tercümanlık (Rusça)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ)
x